Logisztika
     Spedició, Fuvar.
     eTudakozók
     Térszerkezet
     Kapcsolódók
     Közlekedés
     Információs társ.
     Vállalat
     Minőségbiztosítás
     EU
     EgyébAdóbevallás

Kapcsolódó oldal:  Kapcsolódó oldal:  Fontos  Nullás adóbevallás
A 2012. adóévi társasági adóbevallást helyettesítő nyilatkozatot az arra jogosult nonprofit szervezeteknek 2013. február 25-éig kell megtenniük. Ezt követően a 2012. év vonatkozásában társasági adóbevallást helyettesítő nyilatkozat megtételére nincs mód, hanem a 1229 számú bevallást kell benyújtani 2013. május 31-ig „nullás” adattartalommal.
[az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 31. § (5) bekezdés]
Családikedvezmény-kalkulátor 2014-től 


Személyi jövedelem adó (SZJA) 2016

Adókulcs 15 %

Személyi jövedelem adó (SZJA) 2015

Adókulcs 16 %

Személyi jövedelem adó (SZJA) 2014

Adókulcs 16 %

Személyi jövedelem adó (SZJA) 2013

Adókulcs 16 %
Megszűnt a félszuperbruttó.
Béren kívüli juttatások Cafeteria 2014

A béren kívüli juttatásokat 16 százalékos személyi jövedelemadó (szja), illetve egészségügyi hozzájárulás (eho) terheli. Az utóbbi kötelezettség mértéke 2014-től marad a 2013-ban bevezetett 14 százalék.
Az egyes meghatározott juttatásokat továbbra is 16 százalék személyi jövedelemadó és 27 százalék egészségügyi hozzájárulás terheli


Telefon magáncélú használata 2011, 2012, 2013, 2014, 2015

a szolgáltató által kibocsátott számla (áfával együtt számított) értékből többféleképpen határozható meg:
- Tételes elkülönítésel
- Amennyiben a magáncélú telefonhasználat tételes elkülönítése nem lehetséges, a számlázott érték 20 százalékát kell a magáncélú használat értékének tekinteni

Kamatadó 2015 július-tól

- 15%-os kamatadót, továbbá 6%-os egészségügyi hozzájárulást (EHO)

Kamatadó 2013 július 31-ig

- Kamatadó 16%

Kamatadó 2013 augusztus 1-től

- Eddigi kamatadó 16% + 6% EHO (egészségügyi hozzájárulást) összesen 22%

ÁFA kulcsok 2013, 2014, 2015

- 27 százalékos áfa (a 2011. évi 25 százalékos helyett)
- 18 százalékos áfa
- 5 százalékos áfa
- 0 százalékos áfa
- mentes az adó alól
A 2011-ben meghatározott termékkörök nem változnak.

Garantált bérminimum (szakmunkás minimálbér) és a minimálbér összege 2014


A garantált bérminimum (szakmunkás bérminimum) 2014-ben 118.000,-Ft.
A minimálbér 2014-ben 101.500,-Ft.

Garantált bérminimum (szakmunkás minimálbér) és a minimálbér összege 2013

A garantált bérminimum 2012-ben 108 000,-Ft. A garantált bérminimum 2013-re 113.000,-Ft.
A minimálbér 2012-ben 93.000,-Ft. A minimálbér 2013-ra 98.000,-Ft.

A minimálbérnek is van adóterhe, illetve van utána járulékfizetési kötelezettség. A minimálbérre is vonatkozik a 16 % személyi jövedelemadó megfizetése.

A minimálbér járulékai 2014-ben

A munkavállalót terhelő járulék.

- 16 % személyi jövedelemadó,
- 10 %-os nyugdíjjárulék, amely független attól, hogy a dolgozó magánpénztári tag vagy sem.
- 7 % egészségbiztosítási járulék, amely 2 részből tevődik össze, a 4 %-os természetbeni, illetve a 3 %-os pénzbeli járulékból.
- 1,5-os munkaerő-piaci járulék.

A munkáltatót terhelő járulék.

- 27 %-ot jelentő szociális hozzájárulási adó,
- 1,5 %-os szakképzési hozzájárulás.

EHO


Járulékmértékek 2013

A munkaadók által fizetendő járulék:

- szociális hozzájárulási adó (korábban TB járulék) mértéke 27%
Az adó kedvezményekkel csökkenthető. Az adó alapja a jövedelem, vállalkozásoknál legalább a minimálbér 1,25-szöröse.

A munkavállalók által fizetendő járulék:

- 10% nyugdíjjárulék (magán-nyugdíjpénztár tagja is járulékot fizet),
- 4% természetbeni egészségbiztosítási járulék
- 3% pénzbeli egészségbiztosítási járulék (nyugdíj, akkor nem kell)
- 1,5% munkaerőpiaci járulék (ha van vállalkozás melletti főállás vagy nyugdíj, akkor nem kell)

Nyugdíjas vállalkozó nem egészségbiztosítási járulékot, hanem havi havi 6660, napi 222 Ft egészségügyi szolgáltatási járulékot fizet.
A járulékok alapja a jövedelem, vállalkozásoknál a nyugdíjjárulék esetén legalább a minimálbér, az egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék esetén legalább a minimálbér 1,5-szerese; másodfoglalkozású, kiegészítő tevékenységű vállalkozásoknál a kivét, illetve a jövedelem, vagy az EVA-alap 4%-a.

Egyéni főfoglalkozású vállalkozók, főfoglalkozású evás által fizetendő járulékok 2014-ben

- Szociális hozzájárulási adó 27%
- Nyugdíjjárulék 10%
- Egészségbiztosítási járulék 7 (4+3)%
- Munkaerő-piaci járulék 1,5%

Kiegészítő tevékenységü nyugdíjas vállalkozók, kiegészítő tevékenységü által fizetendő járulékok 2014-ben

- Nyugdíjjárulék 10%
- Egészségügyi szolgáltatási járulék havi 6810, napi 227 Ft

Nyugdíj melletti jogviszony, fizetendő járulékok 2014-ben

- Szociális hozzájárulási adó 27%
- Nyugdíjjárulék 10%
- Egészségbiztosítási járulék 4%, cak nyugdíj folyosításának szüneteltetése eseten 7%

Megbízás,választott tisztviselő,bedolgozó, fizetendő járulékok 2014-ben

- Szociális hozzájárulási adó 27%
- Nyugdíjjárulék 10%
- Egészségbiztosítási járulék 7 (4+3)%

Az egyszerűsített foglalkoztatás (alkalmi munka) járuléka 2013


- alkalmi munkavállaló után 1000 forint,
- a mezőgazdasági és az turisztikai idénymunkás után 500 forint,
- filmipari statiszta alkalmi munkája esetén 3000 forint.

Biztosított mezőgzdasági östermelő által fizetendő járulékok 2014-ben


Tárgyévben kezdő őstermelő, vagy akinek a megelőző évben a bevétele 8 000 000 Ft-nál tőbb

- Szociális hozzájárulási adó 27%
- Nyugdíjjárulék 10%
- Egészségbiztosítási járulék 7 (4+3)%

Tárgyévben maximum 8 000 000 Ft bevétel

- Nyugdíjjárulék 10%
- Egészségbiztosítási járulék 4%

EVA 2014-ben


Az eva alapja az adóévben megszerzett összes bevétel, melyet módosítani kell a törvényben meghatározott korrekciós tételekkel. Az adó mértéke a pozitív adóalap 37 százaléka. Ha az adóalany bevétele és az összes bevételt növelő összege együttesen meghaladja az adóalanyiság választására jogosító 30 millió forintos értékhatárt, akkor az értékhatárt meghaladó rész után az eva mértéke 50 százalék.

KIVA 2014-ben
EKHO 2012-ben


- A Magánszemélyt terhelő EKHO, az EKHO alapja után 17%
- A nyugdíjast terhelő EKHO, az EKHO alapja után 11,1%
- A kizetőt 20% mértékű kötelezettség terheli

Árfolyamnyereség adója 2012-ben


- A kamat, árfolyamnyereség adója változatlanul 16 %.

Önálló orvosi tevékenység praxisjogának megszerzésének illetéke 2012


- Az illeték mértéke 10%

2015 (éves) adó bevallás határideje  

Személyi jövedelem adó bevallásának (SZJA) benyújtási határideje:

Magánszemélyeknek: 2016. május 20

Egyéni vállalkozóknak: 2016. február 25.

Éves ÁFA bevallásának benyújtási határideje:

2016. február 25.

A magánszemélyeknek ebben az évben is lehetőségük van arra, hogy a személyi jövedelemadó bevallási kötelezettségüket az önadózás keretén belül az állami adóhatóság közreműködésével elkészített egyszerűsített bevallással teljesítsék.   
(APEH)
2010.02.02.
Adott bruttó bér mellett a nettó jövedelem mértéke négy tényezőtől függ. 27%-kal nagyobb lesz az adóalap, viszont csökkennek az adókulcsok, kitolódik az alsó sávhatár és kedvezőbbé válik az adójóváírás rendszere is. Összességében az adózók 99%-ának emelkedik a jövedelme 2010-ben.   
(PB)
2009.12.30.

Küldi az APEH az egyszerűsített bevallási ajánlatokat
Megkezdte az egyszerűsített bevallási ajánlatok "postázását" az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal.   
(APEH)
2009.04.23.

Az APEH kitölti az adóbevallásunkat
Egyszerűsített személyi jövedelemadó (szja) bevallást vezet be 2009-ben az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH).  
(NSZ)
2009.01.16

2008 megszerzett jövedelemre vonatkozó 2009-ben esedékes adóbevallás

Segítség 2008 megszerzett jövedelemre vonatkozó 2009-ben esedékes adóbevalláshoz

SZJA adótábla 2008 megszerzett jövedelemre vonatkozó


0 - 1 700 000 Ft 18%
1 700 001 Ft-tól 306 000 Ft és az 1 700 000 Ft-on felüli rész 36%-a

Az adótábla 18 százalékkal adózó sávhatára változatlanul 1 700 ezer forint, ám az adójóváírás rendszerének átalakulásával a bérjövedelmek tényleges adóterhelése eltér az előző évitől.

A kiegészítő adójóváírás megszűnt, adójóváírásként pedig továbbra is a jövedelem 18 százaléka érvényesíthető - maximálisan havonta 11 340 Ft - évi 1 250 000 forintos jövedelemig. Amennyiben a jövedelem ennél magasabb, de nem haladja meg a 2 762 000 forintot, a felettes rész 9 százalékával csökken az adójóváírás

.
TEÁOR-kódok


A TEÁOR-kódok és a szakmakódok átsorolását a 2009. évben teljesítendő adóbevallással egyidejűleg kell bejelenteni az adóhatósághoz - közölte az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal . (APEH)
2009.01.07.

Egyszerűbb lesz 2008 -ban az adóbevallás

Összesen több mint ezer sorral lesznek rövidebbek az adóbevallások, amelyek száma az idei 59-ről 23-ra csökken. A vállalkozások régi vágya és kívánsága válik valóra.

Veres János pénzügyminiszter csütörtökön Szikora Jánossal, az APEH elnökével és Zara Lászlóval, az Adótanácsadók Országos Egyesületének elnökével közös sajtótájékoztatón ismertette az adóbevallásokban 2008 januártól életbe lépő egyszerűsítéseket, ezzel is demonstrálva, hogy azok közös munka eredményei.

A vállalkozói körben a felére csökken a bevallások száma 2008 -ban. Míg az idén még 59 fajta bevallás kitöltésére és beadására kötelezettek a vállalkozások, a jövő évtől már csak 23 féle adóbevallás és 10 féle adatszolgáltatási kötelezettség lesz. A bevallási útmutatók egyszerűsödnek és azonos struktúrájúakká válnak, terjedelmük összesen 150 oldallal csökken. A kitöltendő bevallásokat összesen 1010 sorral karcsúsítják.

Veres János pénzügyminiszter csütörtökön Szikora Jánossal, az APEH elnökével és Zara Lászlóval, az Adótanácsadók Országos Egyesületének elnökével ismertette a 2008-ban életbe lépő szabályokat. A miniszter Mikulás-ajándéknak nevezte az a könnyítéseket, míg Zara László úgy fogalmazott, hogy Vízkeresztre valószínűleg meg fog valósulni és elérhető lesz az új bevalláskitöltési lehetőség, ami valóban régi igény volt.

Még a program is egyszerűbb lesz

A miniszter szerint a felhasználóbarát programok fejlesztésében is sikerült előrelépni: olyan ellenőrző programokat is alkalmaznak majd, amely a bevallások kitöltését, pontosságát is kontrollálni tudja. Ha az adózó a megfelelő paramétereket beírja, csak azokat az oldalakat fogja látni, amelyek adatszolgáltatási kötelezettségéhez szükségesek - mondta.

A magánszemélyek bevallását segítő szolgáltatásokat is bevezetnek: az egyes bevallási sorokhoz külön ablakok nyílnak meg, így a bevallás készítése közben láthatóak lesznek a bevallást segítő információk is.

Elektronikus ügyintézés 2008 Január 1-jétől nemcsak bevallásaikat nyújthatják be az adózók elektronikusan, hanem a törzsadatok bejelentésére, továbbá módosítására is lehetőség lesz így. Az szja-bevallás részeként ugyancsak elektronikusan kitölthető és beküldhető lesz az szja 1 százalékáról rendelkező nyilatkozat is.

Az elektronikus adóigazgatás további szélesítése kapcsán januártól elektronikus úton lehet nemleges, nullás és együttes adóigazolást kérni, amit az adóhatóság ugyancsak elektronikus úton küld meg az adóalany részére, aminek nagy jelentősége lesz a jövőre nagy számban előforduló közbeszerzéseknél és más területen is - mondta a miniszter.

Ellenőrizhető adatok

Leetővé válik az is, hogy az adózó, illetve az adózó képviselője az adóhatóságnál vezetett folyószámlájába betekinthessen. Jövőre megteremtik a bankkártyával való fizetés lehetőségét az ügyfélszolgálatoknál.

Januártól megteremtődik az úgynevezett nyílt forráskódú operációs rendszerrel való kommunikáció lehetősége is, amit később más rendszerekkel is lehetővé tesznek - sorolta a pozitív változásokat a miniszter.

Egyéb területeken is könnyítenek majd

Zara László elmondása szerint a mostani egyszerűsítésekkel az egy évvel ezelőtt elkezdett közös munka első szakasza lezárult. Vannak azonban még teendők, mert még mindig nagyon sok adatszolgáltatási kötelezettség maradt. Az adatok felére a KSH statisztikai adatszolgáltatásához van szükség, egy részére a költségvetés tervezéséhez, 40 százalék pedig a különböző minisztériumok adatigényét szolgálja, ezért az adótanácsadó szerint kormányzati szinten, összehangoltan kellene az adatszolgáltatást felülvizsgálni. Egy egy-másfél éven belül szeretnék elérni, hogy tovább szűküljön a bevallásokban kért adatok mennyisége - mondta Zara László. (FN)
2007.12.07.