Logisztika
     Spedició, Fuvar.
     eTudakozók
     Térszerkezet
     Kapcsolódók
     Közlekedés
     Információs társ.
     Vállalat
     Minőségbiztosítás
     EU
     Egyéb

Partner oldalak
Franchise Centrum
Virtuális Vállalat
Digitális aláírás doc letöltés  >>>
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről>>>

193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól
>>>

Internet
Internet információk
Virtuális Iroda
Bernie virtuális irodája
E-Titkárság
Hajnalka irodája
Iinterswitch teletitkárnő szolgálat
Telecenter virtuális titkárság
Teletitkárnő szolgálat
Virtuális asszisztens
Virtuális asszisztens, webszolg.hu
Virtuális Vállalat


A Virtuális Vállalatok szerepe az Információs Társadalom kialakulásával jelentősen megnövekszik, mivel azok területi elhelyezésüktől függetlenül többek között lehetővé teszik, a régiós, interrégiós, és egyéb nemzetközi együttműködést. A gazdasági élet szereplőiként és mint "nagyvállatok" felvehetik a versenyt a globalzáció kihívásaival szemben. Ezen kívül az Információs Technológia fejlődése rendkívül nagy segítséget nyújt az elektronikus kereskedelemben való részvételükre, az üzemeltetésükhöz, fejlődésükhöz és az intelligens ügyfélkapcsolatukhoz.

A Virtuális Vállalat meghatározása.

A Virtuális Vállalat olyan területileg szétszórt, önálló vállalkozások, önálló szervezeti egységek, csoportja, amelyek ideiglenesen, vagy tetszőleges időpontig - önállóságuk megtartásával - együttműködnek a közös céljaik megvalósításában.

Az együttműködés többek között kiterjed a, fejlesztés, a ipar, a közlekedés, a mezőgazdaság, a szolgáltatás, a kereskedelem, és közigazgatás bizonyos területeire.

Természetesen, mivel a résztvevők elsősorban a gazdasági élet szereplői, illetve valamilyen kapcsolatuk van azokkal, így a laza, vagy szoros szerveződés megvalósítása esősorban a közös üzleti célok megvalósulására irányul.

A Virtuális Vállalti szerveződés elsősorban a kis és középvállalkozásoknak nyújt kedvező lehetőségeket

A Virtuális Vállalaton belül, az önálló vállalkozások, szervezetek jogviszonya az igényeknek és a lehetőségek függvényében különböző lehet.

- Szerződéses
- Fanchise (know-how átadás)
- Tulajdonrész
- Részvény stb.

A Virtuális Vállalatok irányítása a - meghatározott keretek között - a szerveződés formájától függően eltérő lehet.

- Általános formában
Önálló virtuális menedzsment vállalat áll kapcsolatban az önálló vállalkozásokkal.

- Fanchise
A franchise-rendszergazda (franchisor) áll kapcsolatba az egyéni franchise-vállalkozóval (egyéni franchise)

A Virtuális Vállalati csoportosulást által létrejövő, egyébként menedzselő vállalat, tágabb értelmezés szerint és jogviszonynak és a kitűzött célnak megfelelően, nemcsak az irányítást, hanem feladatokat is tejes egészében elvégezheti.

Virtuális Vállalati menedzsment főbb feladata a tevékenységtől függően.

- Piacmenedzselés
- Reklám, marketing
- Beszerzés
- Logisztika
- Know-how átadással kapcsolatos feladatok stb.

Virtuális Vállalti szerveződés főbb előnye.

A vállalkozások önállóságuk megtartásával nagyvállalati piaci részvevőkké válnak, élvezik annak kedvező hatását és nagyobb eséllyel vehetnek részt az egyre élesedő piaci versenyben.
(logsped)