Logisztika
     Spedició, Fuvar.
     eTudakozók
     Térszerkezet
     Kapcsolódók
     Közlekedés
     Információs társ.
     Vállalat
     Minőségbiztosítás
     EU
     EgyébISO 9000 szabvány


 


Vállalati minőségbiztosítási rendszer kiépítése és működtetése

A minőségbiztosítási rendszer kiépítésénél először is annak módszeréről kell dönteni és arról, hogy a vállalat milyen területére terjedjen ki. A rendszer kidolgozható az egész vállalatra, vagy csak egyes részeire. Például: lehet mindegyik, vagy csak az egyik termékre vagy termékcsoportra vonatkozó rendszereket működtetni. A másik fontos döntés az, hogy a termelés melyik részére terjesztjük ki a minőségi rendszer hatókörét. ISO-rendszerben ez a szabványsorozat szabványai közötti választást jelenti. A kidolgozás és a bevezetés menetét a továbbiakban az ISO-rendszerek formális eljárásai szerint ismertetjük.

Az alapvető döntések után - az esetek többségében tanácsadók segítségével - a kijelölt termelési területet felül kell vizsgálni, a szabvány előírásaihoz kell igazítani. El kell készíteni a minőségbiztosítás szabványos dokumentumait, a minőségpolitikát, a minőségi kézikönyvet, az eljárások kézikönyvét és az egyéb utasításokat. A dokumentumok intézkednek a szervezetekről, a felelősségről, a termelési folyamatok minőségi eljárásairól.

Az előkészítés után határozhat a vállalat a bevezetésről és a minőségbiztosítási rendszer külső - független - tanúsításáról. A tanúsítást auditálási joggal rendelkező cégek és személyek végzik. Az audit során a tanúsító teljes körűen átvizsgálja a vállalat minőségi dokumentumait, valamint a helyszínen végez vizsgálatokat a rendszer gyakorlati működéséről. Ez utóbbi vizsgálat csak korlátozott időtartamú, és nem is lehet mindenre kiterjedő. A dokumentumok és a helyszíni vizsgálatok alapján az auditor kiadhatja a szabvány szerinti, korlátozott időtartamra érvényes tanúsítást.

A minőségi rendszer működését az auditor és a vállalat maga is rendszeresen ellenőrzi. Lehetséges olyan auditálási eljárás is, amelynek során a vevő, a megrendelő ellenőrzi a szállító, alvállalkozó minőségre vonatkozó intézkedéseit és gyakorlatát. Ezt az auditot végezheti maga a vevő, de független auditorra is bízhatja.

Egyes esetekben, például a minőségellenőrzési mérésekkel foglalkozó laboratóriumok működésének megítélésénél állami rendelkezések szerinti hivatalos felülvizsgálatokat végeznek. A felülvizsgálat módszere nagyon hasonlít az előbb leírtakra, a megfelelőség vizsgálatát akkreditációnak nevezik. A szabványosítás, az auditok és akkreditálás rendszere, a regisztráció és a jogosultságok meghatározása egymással részben összefüggő nemzeti, nemzetek feletti és nemzetközi szervezetek egész hálózatának fenntartását igényli.

 

ISO 9000 szabvány
1988-ban fogadták el a minőségügyi rendszerekre vonatkozó első nemzetközi szabványsorozatot (ISO 9000 ISO: International Organisation for Standartization).

A szabványsorozat fokozatosan bővült, majd a kialakult szabványrendszer egészét átdolgozták, új kiadás jelent meg. A szabványsorozatot a nemzeti szabványügyi szervezetek változtatás nélkül vették át. A szabványsorozat gerincét a 9001, 9002 és 9003 jelű szabványok adják, amelyek közül választani kell, attól függően, hogy milyen a vállalat tevékenysége, illetve a vállalat tevékenységének mekkora részére kívánjuk kiterjeszteni a minőségügyi rendszert.

Az ISO 9001 a termelés teljes folyamatára kiterjed (a tervezés, a fejlesztés, a gyártás, a telepítés és a vevőszolgálat minőségbiztosítási modellje).

Az ISO 9002 a gyártás, a telepítés és a vevőszolgálat minőségbiztosítási modellje.

Az ISO 9003 Minőségügyi rendszerek minőségbiztosítási modellje, a végellenőrzés és a vizsgálat területére terjed ki.

Az ISO 9004 A minőségirányításra és a minőségügyi rendszer elemeire vonatkozó irányelveket tartalmazza.

A kidolgozás és a bevezetés menetét a következő ábra szemlélteti.

 

A SPAR 2010 októberében sikeresen megújította az ISO 9001 tanúsítványát és továbbra is az egyetlen élelmiszer kereskedelmi lánc Magyarországon, mely ilyen tanúsítvánnyal rendelkezik.   
(logsped)

2010.10.31.

Az első ISO minősítés a hazai vendéglátóiparban
A Taverna Holding Rt. a magyar vendéglátóiparban elsőként hat szállodájában és vendéglátóipari egységében tett átfogó intézkedéseket az ISO 9001:2000-es szabvány megszerzéséért. A tanúsítást a norvég Det Norske Veritas (DNV) leányvállalata, a DNV Magyarország Kft. szakemberei végezték.
2006. 02. 03.

Minőségbiztosítás a Vértes-Klíma Kft.-nél
A Vértes-Klíma Kft. megszerezte a DIN EN ISO 9001: 2000 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer működését igazoló tanúsítványt. Az auditot az International Cert Hungary Kft. auditorai végezték.
 

Integrált minőségbiztosítás a Tisza Volánnál
A Tisza Volán Rt. közelmúlbani közgyűlésén adta át az auditáló cég, a TÜV Hannover-KTI Kft. képviselője Szeri Istvánnak, a részvénytársaság vezérigazgatójának az ISO 9001 és 14001-es integrált rendszerre vonatkozó tanúsítványt.
Az integráció előnye, hogy a rendszer segítségével kisebb az adminisztráció, kevesebb dokumentációra van szükség, valamint jobban megfelel az uniós elvárásoknak.
 

Az Albacomp Rt. újabb ISO és NATO tanúsítványt szerzett
Az Albacomp Rt.-nél lezajlott minőségbiztosítási és környezetirányítási ISO audit során az Albacomp Rt. teljes tevékenységére megszerezte az ISO 14001:1996 környezetirányítási tanúsítványt, valamint megújította ISO 9001:2000 minőségbiztosítási tanúsítványát.
 

Rangot adó ISO 9001 tanúsítás a Germanischer Lloydtól
Magyarországon is elérhető a patinás Germanischer Lloyd tanúsítása. A Germanischer Lloyd nemzetközi elismertségű tanúsító szervezet, alapító tagja az IIOC-nak (Indenpendent International Organisations for Certification, a legnagyobb független tanúsítók szervezete).
Magyarországon kivételes rangját az adja, hogy mindezidáig korlátozott számú, csak arra valóban érdemes szervezetnek adott ISO 9001 szerinti tanúsítványt, ezért ma, amikor Magyarországon mintegy 8-10 ezer vállalkozás mondhatja tanúsítottnak magát, a Germanischer Lloyd tanúsítása valódi elismertséget jelent. A Germanischer Lloydnál azt vallják, hogy tanúsítani valamit, igazoló okiratot kiállítani felelősség, melyben a tanúsító felelősséget vállal azért, hogy az igazoló okirat a valóságnak valóban megfelel, és arra döntést lehet alapozni. A Germanischer Lloyd tanúsítása ezért a vizsgált szervezetek számára egy világszerte elismert védjegyet jelent, mely garantálhatja a szervezet harmadik partner által való elfogadását, elfogadtatását.
A Germanischer Lloyd nagy és kis szervezeteket is megkülönböztetés nélkül tanúsít. Egy szempontból viszont mindegyik cég egyforma: mindegyikről kijelenthető, hogy valódi minőségirányítási rendszert működtet és így valóban megbízható partnernek lehet tekinteni. Ezt a felé igazolták, ezért ettől kezdve ezt a Germanischer Lloyd mások felé tanúsítja.
A Germanischer Lloyd tanúsítási tevékenysége a nehéz és könnyűipari ágazatoktól a humán szolgáltatásokig terjed, ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS 16949, OHSAS 18001 szabványok szerint.