Logisztika
     Spedició, Fuvarozás
     eTudakozók
     Térszerkezet
     Kapcsolódó területek
     Közlekedés
     Információs társadal.
     Vállalat
     Minőségbiztosítás
     EU
     EgyébTQM

 

Hat év tapasztalatait felhasználva elvégezték az előző ISO-szabvány revízióját, s a korrekció nyomán a teljes minőségirányítási szemlélet TQM (total quality management) fog meghonosodni a szabványban. Az új kevésbé lesz termékcentrikus, ezért könnyebben alkalmazhatják majd szolgáltatókra, iskolákra, önkormányzatokra. Az eddigieknél jobban épít a vevői és a dolgozói elégedettségre, jellemzően folyamatorientált. Megváltoztatja a vállalat eddigi hagyományos, funkcionális struktúráját, és az új szemléletet - a minőségit - viszi be.

A minőség azt jelenti, hogy egy termék vagy szolgáltatás kielégíti a használó vagy igénybe vevő igényeit, illetve megfelel a használati funkciónak. A vevő igényei vagy egyediek, vagy szabványosak. A tömegtermelés kezdete óta a gyártók azt akarják elérni, hogy a termék minősége minél egyenletesebb legyen. Számos olyan módszer alakult ki, amely egyre tökéletesebben ellenőrizte a végtermékek minőségét. Néhány évtizede alkalmaznak olyan minőségi rendszereket, amelyek nem, vagy nem csak a végterméket ellenőrzik, hanem a termelési folyamatot szabályozzák. Ez például azt jelenti, hogy a hibás alkatrész vagy a termék egyéb eleme nem kerülhet további feldolgozásra. A fejlődés során a minőségi rendszereket a termelés egyre nagyobb részére terjesztették ki, kialakul a teljes körű, minőségmenedzsment.

A TQM egy menedzsment filozófiát is jelöl, amely a fő hangsúlyt, alkalmazottak aktív részvételével a folyamatos javításra helyezi. AZ alapvető cél a vevő igényeinek teljes és nyereséges kielégítése.
 

Az MSZ EN ISO 8402:1996 szabvány meghatározása szerint:
"A szervezet olyan irányítási koncepciója, amelynek központjában a minőség áll; amely összes tagjának részvételén alapszik; amely azt célozza, hogy hosszú távon sikert érjen el a vevő megelégedettsége révén és hasznára legyen a szervezet összes tagjának és a társadalomnak." Ez más szavakkal úgy is megfogalmazható, hogy a TQM nem más, mint valamely szervezet azon képességeinek kialakítása és működtetése, amelyek lehetővé teszik a folyamatosan változó külső és belső igények kielégítését; vezetési filozófia, amely összefogja a szervezeti potenciált a folyamatos fejlesztés irányába; egy minőségkultúra, amely különböző eszközöket használ ennek a kultúrának a kifejlesztésére és folyamatos fejlesztésére. A minőségirányítás (Quality Management) a szervezet minőségi célkitűzéseinek megvalósításához szükséges folyamatok tervezése és működtetése, az ehhez szükséges erőforrások biztosítása. Attól teljes körű (Total), hogy mindenki részt vesz benne, a szervezet minden tevékenységére és minden egységére vonatkozik.

A TQM alapelvei

- vevőközpontúság
- a folyamatok folyamatos fejlesztése
- a dolgozók teljes körű részvétele
- tanuló szervezetté való válás

A TQM egy modellje