Logisztika
     Spedició, Fuvar.
     eTudakozók
     Térszerkezet
     Kapcsolódók
     Közlekedés
     Információs társ.
     Vállalat
     Minőségbiztosítás
     EU
     EgyébISO 14000 szabvány

 

A környezeti menedzsment rendszerek (KMR) nemzetközi szabványát, az ISO 14001-et, 1996 szeptemberében adták ki. A Magyar Szabványügyi Testület jelentette meg a magyar nyelvű fordítását "Környezetközpontú Irányítási Rendszerek. Követelmények és alkalmazási irányelvek (ISO 14001:1996)"címmel, MSZ EN ISO 14001 jelzéssel.

Az ISO 14001 a gazdaság minden szektorában alkalmazható a szervezetekre: az iparban, a mezőgazdaságban, a szolgáltatóiparban.

A környezettközpontu irányítási rendszer modelljét a következtő ábra szemlélteti- Környezeti Politika. A szervezet felvázolja a környezetvédelmi céljait, a környezetvédelmi jogszabálynak való megfelelés és a folyamatos javítás melletti elkötelezettséget.
- Tervezés. Célokat és előirányzatokat kell kitűznie a szervezetnek a jövőbeni környezetvédelmi teljesítményét illetően, és ezekhez cselekvési terveket kell meghatároznia.

- Végrehajtás és működés. Az alábbi követelményeknek kell megfelelni:

feladatok és felelősök meghatározása, az alkalmazottakban erősíteni kell a környezetvédelem fontosságát, alkalmazottak képzése, a szervezet környezeti teljesítményét befolyásolható tevékenységek ellenőrzése/szabályozása (beszállítók és alvállalkozók tevékenységét is) haváriatervek kidolgozása balesetek esetére, tájékoztatási rendszer kidolgozása és működtetése környezetvédelmi kérdésekben, a rendszer-dokumentáció és a nyilvántartások ellenőrzési mechanizmusának kidolgozása.

- Ellenőrzés és helyesbítő tevékenységek. A legfontosabb követelmények: a jogszabályoknak, valamint a kitűzött céloknak, előirányzatoknak való megfelelés ellenőrzése, belső eljárások ellenőrzése auditálással kapcsolatos rendelkezések, helyesbítő és megelőző tevékenységek.

- Vezetőségi átvizsgálás. A vezetőség rendszeresen értékeli a szervezet környezeti teljesítményében elért eredményeket, és az eredmények ismeretében hozza meg a szükséges változtatásokat. Az ISO 14001 szabvány követelményeiből látható, hogy a hajtóerő, amely a szervezeteket a tanúsítására készteti, a törvényeknek való megfelelés.

A környezeti teljesítményértékelés modelljét a következő ábra szemlélteti.


 

ISO14001-es tanúsítást a Waberer's Csoportnál
Elsőként a magyar tulajdonú fuvarozási, szállítmányozási és logisztikai vállalatok közül a Waberer's Csoport vezetett be környezetközpontú vállalatirányítási rendszert. Az ISO14001-es tanúsítást a Waberer's Csoport négy, környezetvédelmi szempontból leginkább érintett vállalatánál a járműiparban etalonnak számító német Dekra-Its magyarországi leányvállalata auditálta.
2004. 08. 01