Logisztika
     Spedició, Fuvarozás
     eTudakozók
     Térszerkezet
     Kapcsolódó területek
     Közlekedés
     Információs társadal.
     Vállalat
     Minőségbiztosítás
     EU
     Egyéb

Public Relations, PR


Public Relations szerepe az üzleti életben
A PR segíti a vállalkozás piaci értékesítési tevékenységének gyakorlatba való átültetésére, a szervezet kommunikációs politikájának megszervezését és lebonyolítását, a médiával való kapcsolattartás és protokolláris feladatok szervezését és lebonyolítását.
Figyelembe kell venni azt, hogy egyre nagyobb szerep jut az Internetes médiának.
 


ePR az Internetes Public Relations
Az Internet Technológia fejlődésével egyre több hagyományos és nem hagyományos feladat Internetes változata kerül megvalósításra: az e-piacterek, e-business, stb. Hazánkban is egyre jobban tért hódít a PR Internetes változata, az ePR. Ennek három formáját különböztetjük meg:

- Elsősorban nem reklámozó, hanem tájékoztató interaktív honlap.
- Háló PR, ennek egy része, amikor a társaságok e-mailen keresztül küldik a kérésnek megfelelő anyagokat.
- Online PR, ennek egyik formája amikor a társaságok lehetőséget teremtenek arra, hogy bizonyos feltételek között hozzáférhetővé váljon az adatbázisuk. További lehetőség az, hogy az írott és elektronikus sajtóhoz való online hozzáférés pl.: egyidejű hagyományos és Interneten keresztül történő televíziózás formájában. Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az Internetes sajtónak egyre nagyobb szerepe lesz a PR munkában.

Az ePR is tulajdonképpen a szervezet kommunikációjának tudatos megszervezése Internetes és mobilkommunikációs eszközök felhasználásával. Egyre több társaság ismeri fel ennek jelentőségét és egyre nagyobb gondot fordít a belső és a külső kommunikáció megszervezésére. A PR tevékenységbe fektetett költségek többszörösen megtérülnek a társaság külső megítélésében.
 

MPRSZ: megtartotta közgyűlését
Megtartotta ez évi második beszámoló közgyűlését a Magyar Public Relations Szövetség (MPRSZ) december 1-jén.
Az elnökség három éves megbízatásának egyik mérföldköve az idei évzáró közgyűlés, hiszen már csak egy évig képviseli a szövetséget a jelenlegi testület. A szakmai plénumot Ferling József, a Magyar Public Relations Szövetség elnöke tájékoztatta a kilenctagú elnökség munkaprogramjának eddigi eredményeiről.
Ferling József kiemelte, az MPRSZ mindennapi tevékenysége, a kedvezményes tagsági kártya bevezetése, illetve a megújult tagdíjrendszer egyaránt erősítik a Szövetség belső erejét és külső pozitív megítélését.
Morenth Péter, az MPRSZ alelnöke azzal egészítette ki az elnöki beszámolót, hogy a nagyrészt egyéni tagságból álló Szövetség a fő hangsúlyt továbbra is a szakma tagjainak élő kapcsolattartásában, és képviseletében látja, és ezt kívánja erősíteni.
A Közgyűlés egyetértett Szeles Péter örökös tag azon véleményével, hogy a közéletben előszeretettel, ám helytelenül használt pr-szakmai megnyilatkozások csorbítják a szakma hírnevét. Ezért, az MPRSZ képzéseket hirdet a szakma erősítése érdekében. (MI)
2004. 12. 08.

Budapest Airport Rt. - megújuló vállalati kommunikáció
Magyarország EU tagságával a Budapest Airportnak új kihívásokkal kell szembe néznie. Ez kiemelten a hosszú távú vállalati kommunikáció feladta is. A kihívások lehetőségekbe való átfordítása reményében a mai naptól a társaság Kommunikációs Igazgatóságának élére Fórika Ibolyát nevezték ki.
Az új vezető kinevezésével a Budapest Airport Rt. új kommunikációs tevékenységet vezet be. A társaság célja a kiszélesedő versenypiac elvárásait teljesítő külső és belső kommunikációs stratégia, valamint rendszer megteremtése és sikeres üzemeltetése. (FN)
2004. 06. 27.

PR-állásbörze: sok érdeklődő, kevés állás
A Magyar Public Relations Szövetség (MPRSZ) közlése szerint az általa április 15-én megrendezett fórumra és állásbörzére közel 120 diák és érdeklődő volt kíváncsi. Az MPRSZ a pr-hónapjának hirdette meg az áprilist, ennek keretében rendezték meg az első hazai pr-állásbörzét és fórumot április 15-én. Az állásbörze tapasztalatai azt mutatják, hogy jóval nagyobb a szakma iránti érdeklődés, mint amennyi szakemberre szükség van: a diákok száma mellett eltörpült az álláslehetőséget kínálóké. (Médiainfó)
2004. 04. 22.

  Hírlevél kérés  
PR
BTL.hu below the line magazin>>>
CEO Magazin PR rovata>>>
Kreatív>>>
Magyar PR Szövetség>>>
Magyarországi Kommunikációs Ügynökségek Szövetsége >>>
Médiainfo>>>
PR szótárt>>>
Virtuális Marketing és PR Központ>>>

Több PR link >>>
Internet
Internet információk
PR oktatás
Általános Vállalkozási Főiskola>>>
Alternatív Közgazdasági Gimnázium>>>
Budapesti Gazdasági Főiskola - Külkereskedelmi Kar>>>
Budapesti Közgazd. Egyetem - Vezetőképző Intézet>>>
Budapesti Közgazdasági és Államigazgatási Egyetem>>>
Kodolányi János Főiskola>>>
Modern Üzleti Tudományok Főiskolája>>>
Skull Kommunikációs Iskola>>>
Szegedi Tudományegyetem Budapest Média Intézet>>>
Trainex Üzleti Iskola>>>

Több PR link>>>
Könyvajánló
Magyar angol, angol magyar PR szótár

pr szótár
Tábori György és Sarlós Gábor által szerkesztett, angol-magyar magyar-angol PR szótár 1000 - 1000 szót és kifejezést tartalmaz, ugyanakkor segítséget nyújthat mindenkinek, aki a "nyilvánosság-szervezéshez" közeli területen dolgozik. Szókincse alapján a könyv mindenki számára hasznos lehet, aki kommunikációval foglalkozik.