Logisztika
     Spedició, Fuvar.
     eTudakozók
     Térszerkezet
     Kapcsolódók
     Közlekedés
     Információs társ.
     Vállalat
     Minőségbiztosítás
     EU
     Egyéb

Régiós fejlesztési szervezetek
Regionális Fejlesztési Holding Rt.>>>
Váti Területfejlesztési Kht.>>>
Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség>>>
Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség>>>
Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség>>>
Észak-magyarország Regionális Fejlesztési Ügynökség>>>
Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség>>>
Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség>>>
Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség>>>

Több link>>>
Munkaügyi Központok
Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat>>>
Munkaügyi központok>>>
Eurorégió meghatározás
Az eurorégió olyan földrajzilag behatárolt terület, ahol határokon túlnyúló gazdasági, szociális, kulturális, környezetvédelmi vagy más jellegű együttműködés folyik két vagy több állam, illetve helyi önkormányzat között.
Eurorégiók
Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégió >>>
DUNA-KÖRÖS-MAROS-TISZA DKMT EURORÉGIÓ >>>
Duna Eurorégió>>>
Mobilitás, Eurorégionális együttműködések >>>
Euregio West / Nyugat Pannónia>>>
Dráva-Mura Eurorégió>>>
Ister-Granum Eurorégió >>>
Vág - Duna - Ipoly Eurorégió >>>
Kárpátok Eurorégió>>>
Sajó-Rima Eurorégió>>>
Hajdú-Bihar- Bihor Eurorégió >>>
Eurorégiók Európában
Wattenmeer
Benelux-Middengebied
Rhein-Waal
Maas-Rhein
rhein-maas-nord
Saar lor lux
Saar lor lux
Regionalverband Mittlerer Oberrhein
Basiliensis
Freiburger Regio-Gesellschaft
Pomerania
Elbe/Labe
Inn-Salzach
Zugspitze-Wetterstein-Karwendel
Weinviertel-Südmähren-Westslovakei
Waldviertel-Südtschechien
Burgenland
Insubrica
Helsinki-Tallinn
Niemen
Baltyk
Országos Szervezetek
Vállakozói Inkubátorok Szövetsége>>>
Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány>>>
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara>>>
Ipari Parkok Egyesülete>>>
Ipari Parkok Nk-i Szövetsége>>>
Magyar Vámügyi Szövetség>>>
Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK)>>>
Régiók Szövetsége >>>
Agrárkamara
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara>>>
Egyéb kamarák
Magyar Állatorvosi Kamara>>>
Magyar Építész Kamara>>>
Magyar Könyvvizsgálói Kamara>>>
Magyar Országos Közjegyzői Kamara>>>
Magyar Orvosi Kamara>>>
Magyar Szabadalmi Kamara>>>
Megyék
Baranya megye>>>
Békés megye>>>
BORSOD - ABAÚJ - ZEMPLÉN MEGYE>>>
Csongrád megye>>>
Fejér megye>>>
Győr-Moson-Sopron>>>
Hajdú-Bihar Megye>>>
Heves megye>>>
Jász-Nagykun-Szolnok megye>>>
Komárom Esztergom Megye>>>
Nógrád megye>>>
Pest megye>>>
Somogy megye>>>
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye>>>
Tolna megye>>>
Vas megye>>>
Veszprém megye>>>
Zala megye>>>
Területi adatok átszámítása
1 ha (hektár) = 10.000 nm

1 négyszögöl = 3,596651 nm

1 nm = 0,278036433 négyszögöl

1 kat. hold (kataszteri hold) = 1.600 négyszögöl

1 kat. hold = 0,575464153 ha

1 ha = 1,737727703 kat. hold
Észak-Magyarországi régió

Régiók


A Régióknak a gazdaságban betöltött szerepe
A térképre kattintva megismerhetjük az egyes régiók főbb gazdasági jellemzőjét.

Régiók

Ipari Parkok

Ipari Park Cégadat keresés

Régiókban Ipari Park címet nyertek száma
2004 január-ig


Dél-dunántúli 18
 
Nyugat-dunántúli 18
 
Közép-dunántúli 29
 
Közép-magyarországi 26
 
Dél-alföldi 27
 
Észak-alföldi 25
 
Észak-magyarországi 22
 
 

Tervezési-statisztikai régiók Magyarországon

Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozásának előkészítése során létre kellett hozni egy olyan hierarchikus terület-beosztási rendszert, amely felépítésében megfelel az Unió rendszerének, vagyis a NUTS (Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) rendszer követelményeinek.

Ez egy ötfokozatú hierarchikus, egymásra épülő rendszer, amelynek első három szintje a regionális, további két szintje a lokális fokozatokat jelenti. A rendszer magyarországi adaptációja során - egyes EU tagországokhoz hasonlóan - nem éltünk a nagyrégiók kialakításának lehetőségével, tehát az első szintet az ország egésze jelenti. Az uniós fejlesztési támogatások szempontjából kiemelkedő fontosságú a második szint, a tulajdonképpeni régió; ezt nálunk a 7 tervezési-statisztikai régió jelenti. A harmadik szint az ország 20 közigazgatási egysége (a főváros és a 19 megye). Rendszerünkben a negyedik szint a 150 területfejlesztési-statisztikai kistérség, az ötödiket pedig a 3145 település jelenti.

Az Európai Unió a regionális beosztás (NUTS 2) tekintetében viszonylag szabad kezet ad az egyes államoknak, viszont javasolja, hogy ebbe a szintbe 800.000 - 3.000.000 fős népességű területi egységek kerüljenek, s megköveteli a rendszer hosszú távú stabilitását.

A regionális beosztást az Országgyűlés az 1999. évi XCII. tv elfogadásakor emelte a törvény rangjára annak kimondásával, hogy a 7 tervezési-statisztikai régió az országos területfejlesztési koncepcióról szóló 35/1998. (III.20.) OGY. határozat II. fejezetének 5.2. pontjában leírtaknak felel meg. Megjegyzendő, hogy e tervezési-statisztikai régiók feladatkörüket tekintve a területfejlesztés céljait szolgálják, mely megkülönbözteti őket a közigazgatási szempontból nagy jelentőségű önkormányzati régióktól, melyek kialakítása a kormányprogramban szereplő közigazgatási reform feladatainak sorába tartozik.

A 7 tervezési-statisztikai régió elnevezése és területe a következő:

Közép-Magyarország: Budapest és Pest megye,
Közép-Dunántúl: Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém megye,
Nyugat-Dunántúl: Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megye,
Dél-Dunántúl: Baranya, Somogy és Tolna megye,
Észak-Magyarország: Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megye,
Észak-Alföld: Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Dél-Alföld: Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megye.

Ezt a régióbeosztást a csatlakozási tárgyalások keretében Magyarország hivatalosan és véglegesen bejelentette, az Európai Unió pedig a követelményeknek megfelelőnek minősítette és elfogadta. Forrás: KSH

 Hosszú idő után esélyt kaphatnak az uniós felzárkózásra Pest megye gazdaságilag leszakadt részei, ha sikerül átrajzolni Közép-Magyarország régióhatárait és különválni a gazdag fővárostól. (Helyi Híradók)
(logsped)
2015.10.07.
Július elsején lép hatályba Magyarország új regionális támogatási térképe, az a regionális besorolás, amely az európai uniós előírások alapján behatárolja az adható állami támogatások arányát a 20142020-as időszakra. (MTI)
(logsped)
2014.07.01.

Keretmegállapodás Békés megye vasúti fejlesztéséért

A mai napon keretmegállapodást kötött a MÁV ZRt., Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Békés Megyei Önkormányzata.  
(logsped)
2007.08.16.

Nyolc uniós pályázatot hirdetnek meg tavasszal
Az ország minden részén, vagy legalább egy-egy régióban elérhető új pályázati kiírásokra lehet számítani március-áprilisban az Új Magyarország fejlesztési terv keretében - írja a Világgazdaság.  
(vg)
2007. 02. 07.

A kormány 4 milliárd forintot ad a régióknak a fejlesztési projektek előkészítésére
A kormány decemberben véglegesíti az Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív programjait, egyben felkéri a települési önkormányzatokat és a kistérségeket, hogy január végéig aktualizálják a következő két év egyedi fejlesztési programjait - közölte a kormányszóvivő. (Magyar Rádió)
2006. 11. 28.

Mit kell tudni a régiókról pályázati szempontból?
A régiót Magyarország teljes területén, földrajzi határain kívül eső, darabszámát tekintve kettő vagy annál több ország kell, hogy alkossa. A létrejövő regionális központ a nagyvállalat Magyarországon kívül Európában legalább még két országban található szervezeti egységét kell, hogy tevékenységével kiszolgálja.
A több országban működő nagyvállalatok Magyarországon létrehozott, adott tevékenységre/szolgáltatásra szakosodott szervezeti egysége regionális tevékenységét/szolgáltatását kizárólagosan vagy döntő hányadban kell, hogy lássa.
A pályázati anyagokból egyértelműen ki kell, hogy derüljön, hogy hány országra terjed ki a regionális hatáskör. Továbbá a több országban működő nagyvállalat regionális egységeknek nyitott szolgáltatások ellenértékét képező árbevételre alapozott üzleti tervnek tükröznie kell a tevékenység tekintetében a kizárólagosságot, illetve a döntő hányadot. Ha nem jelentene ésszerűsítést egyetlen helyről történő irányítása, a nagyvállalat nem döntene a beruházás megvalósítása mellett. (PF)
2006. 10. 19.

Együtt terveznek a régiók
Január végére, február elejére kell elkészíteni a 20072013-as európai uniós költségvetési időszakra az önálló regionális operatív programok első verzióját, ez különös feladatokat ró a Kétpón ma kezdődő tervezői munkamegbeszélés mintegy 40 résztvevőjére - tájékoztatta a Világgazdaságot Debreczeni Ferenc, a házigazda Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség igazgatója. Magyarország hét régiójából a térségi fejlesztési ügynökségek vezetői és tervezési szakemberei ezúttal egy közös tartalmi minimum kialakítását tartják legfontosabb célkitűzé-süknek, ami hatékonyan szolgálná a regionális és ágazati operatív programok közötti feladatelhatárolást, illetve egyúttal garantálná, hogy a régiók tartalmilag és módszertanilag is tartani tudják a tervezési menetrendet. Debreczeni Ferenc elmondta azt is, hogy régiójukban mintegy 130 szakember dolgozott-dolgozik az ottani hétéves regionális stratégiai fejlesztési program kialakításán. (VG)
2006. 01. 09

A II. Nemzeti fejlesztési tervben - központban a régiók
A II. Nemzeti fejlesztési tervben (NFT) valamennyi régió önálló operatív programot dolgoz ki, melyben a regionális sajátosságoknak megfelelőo, hatékonyan megvalósítható feladatok kapnak helyet - közölte Sarudi Csaba, az Országos Területfejlesztési Hivatal (OTH) elnöke, aki két hete vette át a hivatal vezetését. Hozzátette: a korábbiakkal szemben egy újszerű tervezési gyakorlat vette kezdetét, ugyanis ezzel egy nagyfokú decentralizáció indul meg a régiók irányába.
A felzárkóztatást elősegítő, decentralizált regionális operatív programok a hat magyarországi régióra irányulnak. A legfontosabb célkituzések közé tartozik a gazdasági versenyképesség és az életminőség javítása, a turisztikai célú térségfejlesztés és a kistérségi léptékben szervezett humán szolgáltatások megvalósítása. (PC)
2005. 10. 10

Regionális szakképzési modell Észak-Magyarországon
Regionális szakképzési modell kialakítását kezdeményezi közösen a Borsod-Abaúj-Zemplén, a Heves és a Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara - jelentették be hétfőn, egy Egerben tartott sajtótájékoztatón.
A piaci igényeknek megfelelő szakképzés kialakítása érdekében a program kidolgozásába bevonják a térség munkaadóit, kezdeményezik a gyakorlati oktatás beindítását már a 9. évfolyamon, illetve szükségesnek tartják a tanulmányi versenyek presztízsének visszaállítását és a gyakorlati szakoktatók továbbképzését - mondta Bihall Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. (JL)
2005. 07. 12

6,8 milliárdot kapott a közép-magyarországi régió
Közép-magyarországon az idén eddig 6,8 milliárd forint területfejlesztési támogatást osztottak szét - közölte Szabó Imre, a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács elnöke kedden sajtótájékoztatón, Budapesten.
A területfejlesztési célelőirányzat 1,6 milliárd forintos régiós keretéből idegenforgalmi fejlesztésre 43 pályázó nyert 227,7 millió forint támogatást. A többi forrást egyebek mellett a munkahelyteremtés és -megtartás, a kistérségi elérhetőség javítása, a termelőinfrastruktúra, a humáninfrastruktúra illetve az ingatlan kulturális örökség védelme terén lehet felhasználni. (MF)
2005. 06. 29

1.3 milliárd forint térségi együttműködésre
Elindult a regionális és kistérségi szintű együttműködés ösztönzésére kidolgozott központi program a Regionális Fejlesztés Operatív Program (ROP) keretében - közölte Kolber István fejlesztési miniszter hétfőn sajtótájékoztatón. Az 1.3 milliárd forintnyi magyar és európai uniós forrásból megvalósuló program célja a területfejlesztésben érdekelt intézmények közötti együttműködés elősegítése képzések révén. A program nem kerül pályáztatásra, az EU fogalomrendszere szerinti kedvezményezettek a regionális fejlesztési ügynökségek, valamint a Balaton Integráció Kht. lesznek, a forrásokból azonban közvetve helyi önkormányzatok, nonprofit szervezetek, valamint vállalkozások is részesülhetnek. (PF)
2005. 05. 26

Regionális pályázati konferenciasorozat indul
Polgármesteri és kis- és középvállalkozói regionális térségfejlesztési konferencia-sorozat indul, melynek következő állomása május 19-én Kecskeméten lesz.
A témák kiválasztásánál cél az, hogy a résztvevő polgármesterek és kis -és középvállalkozóink közeli jövőnk alakulásáról minél teljesebb képet kapjanak, az információk alapján tervezhessenek, a hallottakat pedig az általuk képviselt települések és vállalkozások hatékony és gazdaságos irányításához felhasználhassák.
A konferencia helyszíne: Tudomány és Technika Háza (6000 Kecskemét, Rákóczi út 2.)
Az időpontja: 2005. május 19., csütörtök, 10.00-15.00-ig
A konferencián való részvétel és ellátás ingyenes. (MF)
2005. 05. 13.

Két magyar régió Európa legdinamikusabban fejlődő területei között
Egy angol kutatóintézet tanulmánya szerint az európai Uniós 223 régiójából a magyarországi közép-dunántúli a negyedik helyet foglalja el a fejlődési lehetőségeket tekintve.
Az elemzés a nemzeti össztermék növekedését, a munkaerő képzettségét, a régió piacméretét és az uniós források felszívóképességét vizsgálta. Így került Fejér-, Komárom-Esztergom- és Veszprém megye, vagyis a közép-dunántúli régió, Prága, Közép-Magyarország és Pozsony után a negyedik EU-s helyre.
A közép-dunántúli régióban idén 3,5 milliárd forint hazai forrásra pályázhatnak. Bár ez a vártnál szerényebb összeg, csaknem egymilliárd jut a szilárd burkolatú közutak felújítására, 440 millió pedig a kis- és közép vállalkozások versenyképességének javítására. Idegenforgalmi fejlesztésekre 300 milliós a pályázati keret, önkormányzati közművesítésekre és kórházi-, rendelői műszerbeszerzésre több mint 300 millió jut a közép-dunántúli régióban ebben az évben.(MR)
2005. 03. 07.

A lakosságot is kérdeznék a régiókról
Népszavazás kiírását javasolja a regionális önkormányzatok létrehozatalának ügyében Zongor Gábor, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének főtitkára. A legnagyobb önkormányzati érdekvédelmi szövetség főtitkára egy, a múlt héten közzétett tanulmányában egyebek mellett arról ír, hogy a közigazgatási reformtörekvésekkel párhuzamosan a kistelepülések lakóit életminőségük szempontjából kedvezőtlen hatások érték: bezártak kispostákat, tervbe vették vasúti szárnyvonalak leállítását. Zongor szerint a gazdaság szereplőinek kivonulása a kistelepülésekről csak látszólag nem állami és önkormányzati ügy, hiszen szoros összefüggésben van a közigazgatási változtatások bevezetésének lehetőségével. Miközben az ország integrálódott az európai gazdasági-politikai térbe, itthon további dezintegráció zajlik - írja Zongor. (NSZ)
2004. 07. 18.

Megnő a régiók szerepe az új nemzeti fejlesztési tervben
Szeptember végéig át kell tekinteni a régiós intézményrendszert és annak finanszírozását - mondta hétfőn a Nemzeti Fejlesztési Hivatalt felügyelő politikai államtitkár. Baráth Etele arról is beszámolt, hogy kedvezően fogadták azt a magyar javaslatot, amely egy európai kohéziós politikai intézet létrehozását célozza.(Ü&S)  
2004. 07. 15.

Határmenti regionális együttműködés
Juhász István, a ZRVA, valamint Németh István, a királyhelmeci ügynökség ügyvezetője elmondta: a jövő héten Interregionális Vállalkozói Napok keretében adják át a határvárosban a gazdasági, térségfejlesztési, valamint oktatási központként is működő Európa Házat, amelyet az eddigi vállalkozói központ részeként alakítottak ki.
Az intézmény a magyar-szlovák határ menti régió különböző szintű együttműködését koordinálja majd; jól kiépített infrastruktúrával és felkészült szakemberekkel egyik legfőbb feladata lesz közös regionális térségfejlesztési uniós pályázatok kidolgozása. A határon átnyúló együttműködésről szóló megállapodást ugyancsak az április 2325. között megrendezésre kerülő ünnepi eseménysorozat keretében írják alá Sátoraljaújhelyen.(NO)
2004. 04. 18

Régiós hatóságok a megyeiek helyén
A költségvetési megszorító intézkedésekkel összefüggésben ismét felvetődött a területi kormányhivatalok, -hatóságok átszervezésének - esetleg összevonásának - ötlete. Információnk szerint több változatot tartalmazó előterjesztés készül. Az átszervezés a helyi önkormányzatok működése feletti törvényességi ellenőrzést gyakorló közigazgatási hivatalok mellett a kormány többtucatnyi más területi szervét is érintené. >>>
2004. 02. 05.

Statisztikai helyett fejlesztési régiók
a következő fél évben fejlesztési régiókat szeretnének kialakítani a jelenleg statisztikai alapon működőkkel szemben - jelentette be a kancelláriaminiszter pénteken.
2003. 12. 11

 

Új adatok régiós tervezéshez

közép-magyarországi régió mutatói az országos adatokkal összevetve kiemelkedő fejlődési dinamikát tükröznek, másrészt rendkívül erőteljesek a belső ellentmondások.

A térségben a 21. század színvonalát képviselő informatikai parkok éppúgy megtalálhatók, mint a jelentős munkanélküliséggel sújtott elmaradott területek - állapítja meg Budapest és Pest megye most elkészült társadalmi atlasza.

A régió fejlesztési ügynöksége, a Pro Régió úttörő vállalkozásba kezdett, amikor a statisztikai adatokat felhasználva a változásokat, s a mai helyzetet térben, atlasszerűen ábrázolta. Az összefoglaló fontos segédeszköz az önkormányzatok, területfejlesztési szakemberek számára a különböző pályázatok előkészítésénél, illetve alapja lehet a térséget érintő tervezésnek, fejlesztési elképzelések kidolgozásának.

A régió az országos GDP 42 százalékát termeli, ám ezen belül 34-35 százalék a főváros részesedése. Az agglomeráció gazdasága további 5-6 százalékot jelent, míg a megye többi területére 2-3 százaléknyi GDP-termelés jut.

A térség súlya kiemelkedően magas az országba érkező külföldi tőke befogadásában. Az elmúlt tíz évben a Közép- és Kelet-Európába érkező külföldi tőke 20 százalékát a budapesti agglomerációban fektették be. A vállalkozások túlnyomó része azonban a fővárosban és a bevezető főutak mentén telepedett meg.

Az ipar a gazdaság ágazati szerkezetében a második helyre szorult vissza. Az első helyen a szolgáltatások állnak, s ezen a szektoron belül a főváros mellett az agglomeráció is magas értékeket mutat. A megye más részein viszont alig van számottevő vállalkozói aktivitás a gazdasági szolgáltatások tekintetében. Az atlasz tartalmazza többek között az infrastruktúrával, a lakásállománnyal, az iskolázottsággal, a foglalkoztatottsággal, a jövedelmekkel kapcsolatos adatokat, illetve elemzéseket is. Forrás: Világgazdaság

2003. 08. 08.