Logisztika
     Spedició, Fuvar.
     eTudakozók
     Térszerkezet
     Kapcsolódók
     Közlekedés
     Információs társ.
     Vállalat
     Minőségbiztosítás
     EU
     Egyéb

Kapcsolódó oldal:  Régiós hatóságok a megyeiek helyén

A költségvetési megszorító intézkedésekkel összefüggésben ismét felvetődött a területi kormányhivatalok, -hatóságok átszervezésének - esetleg összevonásának - ötlete. Információnk szerint több változatot tartalmazó előterjesztés készül. Az átszervezés a helyi önkormányzatok működése feletti törvényességi ellenőrzést gyakorló közigazgatási hivatalok mellett a kormány többtucatnyi más területi szervét is érintené.

Ilyenek például a tisztiorvosi szolgálatok, a közlekedési felügyeletek, a környezet- és természetvédelmi felügyelőségek, a megyei földművelésügyi hivatalok.

A húsz közigazgatási hivatal hét régióba szervezésének szándéka a Medgyessy-kormányban már 2002-ben megfogalmazódott, ám még a fővárosi és a Pest megyei hivatal öszszevonása is elmaradt, bár ezt az eredeti elképzelések szerint tavaly januárban végre kellett volna hajtani.

A kancellária tavaly úgy foglalt állást, hogy miután a kétharmados önkormányzati törvényben "a fővárosi, megyei közigazgatási hivatalok" meghatározás szerepel, a jogszabály módosítása nélkül ezt az intézkedést nem lehet megvalósítani. Az ellenzéktől pedig nem reméltek ehhez támogatást. Más álláspont szerint viszont a kormány alkotmányos joga az államszervezet alakítása. A döntéshozók ennek ellenére nem vállalták annak kockázatát, hogy az összevonást az Alkotmánybíróság utóbb esetleg alkotmánysértőnek minősítse.

A most formálódó elképzelések szerint első lépésként a régióközpontokban működő közigazgatási hivatalok hatáskörét bővítenék: egységes ellátórendszer kialakítása révén azok biztosítanák a területükön levő többi állami hivatal működési feltételeit, lebonyolíthatnák a közbeszerzési eljárásokat, de előírhatnák összehangolt ügyfélfogadási rend kialakítását is. Emellett a regionális hivatalok vezetőjének egyetértéséhez kötnék a területén működő intézmények átszervezését, megszüntetését vagy újak létrehozását.

Ennél nagyobb léptékű változásokat helyez kilátásba a másik változat: valamennyi minisztérium csak egyetlen területi államigazgatási szervet működtethetne, vannak ugyanis olyan tárcák, amelyekhez több ilyen hivatal is tartozik. Például a földművelésügyi tárca irányítása alatt működnek a földművelésügyi hivatalok, az állat-egészségügyi állomások, a földhivatalok, a környezetvédelmi miniszter felügyeli a környezetvédelmi felügyelőségeket, a vízügyi igazgatóságokat, a gazdasági tárca a közlekedési felügyeleteket, a műszaki biztonsági felügyeleteket vagy a fogyasztóvédelmet.

Megfogalmazódott, hogy valamennyi területi kormányhivatalt a regionális közigazgatási hivatalok szervezetébe integrálnák, miközben a megyei közigazgatási hivatalok - az alkotmányossági aggályok miatt - változatlanul fennmaradnának.Ezek az átszervezések szinte teljes egészében rendeleti úton megvalósíthatók. Mindez egyébként nem újdonság: a területi államigazgatási szervek karcsúsítása, illetve összevonása már a Horn-kormány idején is megfogalmazódott, az érintett tárcák ellenállása miatt azonban az elképzelés akkor megbukott.
(logsped)

2004.02.05.