Logisztika
     Spedició, Fuvarozás
     eTudakozók
     Térszerkezet
     Kapcsolódó területek
     Közlekedés
     Információs társadal.
     Vállalat
     Minőségbiztosítás
     EU
     Egyéb

A WABARD Biztosítót Felfüggesztették

Kapcsolódó oldal:  A WABARD Biztosítót a PSZÁF felfüggesztette

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) a WABARD Biztosító Zrt. KGFB, Casco, CMR és KÁF termékeinek terjesztését 2009. szeptember 25-i napjától visszavonásig felfüggesztette.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) határozatkivonat.

a) A Biztosító casco, nemzetközi közút árufuvarozói felelősségbiztosítás, a közúti árufuvarozók felelősségbiztosítása, és a kötelező gépjármű felelősségbiztosítási termékének terjesztését 2009. szeptember 25. napjától visszavonásig felfüggeszti. A Biztosító a felfüggesztés tartama alatt meglévő állományának kezelésére, így fennálló szerződésein alapuló biztosítási tevékenység végzésére jogosult és köteles, azonban 2009. szeptember 24. napját követően tett ajánlatot nem fogadhat el, és a flottákhoz tartozó újabb gépjárműveket sem biztosíthat.

b) Kötelezi a Biztosítót, hogy a jogszabályoknak való megfelelés érdekében erősítse meg a működési kockázatok csökkentését szolgáló információs és ellenőrzési rendszerét, azaz teljes szabályozási rendszerét tekintse át, módosítsa, a szabályzatokat hozza egymással összhangba, és a megfelelő felelősségi köröket határozza meg. A szabályozás terjedjen ki az ellenőrzés módjára és a határidőkre is. A Biztosító valamennyi szabályzatának elkészítését követően köteles azokat a Felügyelet részére megküldeni.

A WABARD Biztosító Zrt. kifejtette: társaságuk anyagi helyzete teljesen stabil: a tulajdonosok szeptember 17-én az alaptőkét további egymilliárd forinttal megemelték, így az 2 milliárd 966 millió forintra emelkedett. A károkat rendben és időben rendezik és fizetik, a meglévő ügyfeleiket kiszolgálják. (PSZÁF)

További információk:2009.09.25.