Logisztika
     Spedició, Fuvar.
     eTudakozók
     Térszerkezet
     Kapcsolódók
     Közlekedés
     Információs társ.
     Vállalat
     Minőségbiztosítás
     EU
     Egyéb

Új vasúti távvezérlő rendszer szegeden

Kapcsolódó oldal:
  


Működésbe lépett a dél-balatoni vasútvonal 21 állomásán a megújult központi forgalomirányítási rendszer.   
(logsped)
2011.11.16.

Új vasúti távvezérlő rendszer szegeden + videó

Szegeden ünnepélyes keretek között átadta az ország legmodernebb vasúti távvezérlő rendszerét Hónig Péter közlekedési miniszter, Heinczinger István, a MÁV Zrt. vezérigazgatója, Sörös Ferenc, a Prolan zrt. elnök-vezérigazgatója és Nagy Sándor, Szeged alpolgánnestere.

Új vasúti távvezérlő rendszer szegeden 2009 06 19 videó


A MÁV Magyar ÁIlamvasutak zrt. 2006 végén indította el az "Állomási berendezések korszerusítésének és távvezér1ésének tervezése és kivitelezése a vállalkozó finanszírozása mellett" címü kétfordulós közbeszerzési eljárását, amely a Szeged központú vasúti távvezérlő rendszer megvalósítására irányult A pályázat 2007 augusztusában sikeresen zárult, a nyertes kivitelező, a PROLAN Irányitástechnikai Zrt. lett.

A szerződésben taglaltaknak megfelelően a Prolan három rendszert épített fel:

a Központi Forgalom Ellenőrzőt (KöFE),
a Központi Forgalom lrányítót (KÖFI) és a
Felsővezetéki Energia Távvezérlőt (FET).

A rendszer határidőre elkészűlt. az EU szigorú vasútbiztonsági szabványainak megfelelőségét a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésautomatizálási Tanszéke tanúsította.

A műszaki megoldás

A MÁV hálózatán jelenleg 308 állomáson működik jelfogó függéses biztosítóberendezés. amely a váltók. jelzők, sorompók megfelelő állításával biztosítja a vonatforgalom biztonságos lebonyolítását A forgalmi személyzet által kezelt berendezések múködőképessége több mint 25 éves átlagéletkoruk ellenére a biztonság kívánt szinljén megfelelő, azonban a nagysebességű fővonalak (európai folyosók) rehabilitációjához kapcsolódóan szükséges a meg lévő jetfogós berendezés lecserélése új, elektronikus rendszerre.

Az elektronikus rendszer legfőbb előnye a hagyományossat szemben, hogy utóbbi esetében a forgalmi személyzet egyszerre csak egy állomás forgaimát tudja irányítani és felügyelni, míg az elektronikus berendezések alkalmazása által lehetövé válik a biztosítóberendezés távfelügyelete és távvezérelhet6sége, regionális és országos irányitó hálózatba történő beillesztése.

Ez az átalakítás lényegesen kisebb költségráfordítással valósítható meg a fővonalak kisebb állomásain és a mellékvonalakon úgy, hogyameglévő, jetfogós biztosítóberendezés egy elektronikus "telülvezér1éssel" egészül ki.

A szegedi távvezérlö projekt során 13 vasútállomáson (Kiskundorozsma, Szatymaz, Balástya, Kiste/ek, Csenge/e, Petófiszál/ás, VárosfO/d, Galambos, Jászszent/ászl6, Kiskunmajsa, Harkakotöny, So/tvadkert, Pirt6) valósu It meg az állomási biztosítóberendezések távvezérlése, épült ki távvezérlésre alkalmas utastájékoztató rendszer és automatikus váltófOtés, térvilágitás, vagyonvédelmi rendszer, valamint annak távfelügyelete. A 13 állomás vonatforgalmának irányítása a Szegeden, Kiskunfélegyházán és KiskOrösön kialakított csomóponti biztosítóberendezési távvezérl6 központokból valósul meg.

A szegedi központban ezen kívül megvalósult további 28 vasútállomás központi forgalomellenőrzése. és további 7 állomáson (Szeged-rendező, Kiskunfélegyháza, Kecskemét, Nagykőros, Cegléd, Kiskunhalas, Kelebia) ún. kitekintő terminál is létesült. Ennek segítségével az aktuális vasútvonal forgalmi helyzetéről lehet információt kapni.

A MÁV Zrt. hálózatán a központi forgalom irá nyitás széleskörű alkalmazásával jelentős hatékonyság-, valamint szolgáltatási szInvonal növekedés valósítható meg. A rendszer vasútállomásokra és transzformátor állomásokra telepített elektronikus berendezéseit (modutáris ipari számítógépeket) a PROLAN Zrt. gyártotta és látta el működtető szoftverrel. A központi távvezérlő szerver számítógépek alkalrnazái programjait is az irányítástechnikai cég szoftver mérnökei fejlesztették ki.

A központi forgalomirányítás kiépítésével biztositható a forgalom ütemessége, az irányítónak közvetlen és azonnali beavatkozási lehetősége van és növekedhet a vonalszakasz átbocsátó képessége is. Az új rendszer többek között a szükséges müszaki és forgalmi naplózásokat, archiválásokat és a menetrendírást is biztosítja. valamint lényegesen növeli amentirányítói fegyelmet. A projekt hatékonyságot növelő tulajdonsága, hogya központban egy nagyobb vonalszakasz forgalmi és műszaki állapota tekinthető át, így egy adott szituációban optimálisabb intézkedés hozható meg. A gyors, átlátható és könnyen áttekinthető munkának köszönhetően az üzemeltetési problémák Száma várhatóan jelentősen csökken, így a térségben kevesebb vonatkésésre lehet számítani.

A korszerűsítés kapcsán kiépült forgalornellenőrző és -irányító (KÖFE-KÖFI) rendszer sok további, elsősorban forgalomszervezési és forgalom-optimalizálási lehetőséget is megteremt A MÁV Zrt. hosszú távú célja a beruházással, hogy jelentösen javuljon a vonalkapacitás kihasználása, illetve a modernizált pályán növekedjen mind a személy-, mind az áruforgalom.

Újszerű finanszírozási megoldás

A beruházás tervezési, kivitelezési és építési feladatait a vállalkozónak, azaz a PROLAN Irányítástechnikai Zrt.-nek kellett megfinanszíroznia. A megvalósítás érdekében a nyertes vállalkozóval a szállítási és karbantartási szerződés mellett egy kölcsönszerződés is megkötésre került, amely részletesen szabályozza a finanszírozás feltételeit.

A konstrukció lényege, hogy a szállítói szerződés alapján a MÁV Zrt.-nek fizetési kötelezettsége keletkezik a vállalkozó felé, melynek teljesítéséhez maga a vállalkozó nyújt kölcsönt a MÁV Zrt. részére. A MÁV Zrt. a továbbiakban ezzel a kölcsönösszeggel lesz adósa a vállalkozónak, amelyet a rendszer alkalmazása során keletkező megtakarításokból törleszt. Ezek alapján a MÁV Zrt. a beruházás költségét 2 év türelmi idővel 10 év alatt fizeti ki, míg a Prolan Zrt. az átadást követő 15 évig végzi a hibaelhárítási és karbantartási feladatokat.

HÁTTÉRINFORMÁCIÓ

A modern európai vasutak hatékonyságnövelésének egyik alapvető eszköze, hogy egy vasútvonal vagy vonalszakasz valamennyi állomásának és állomásközének forgalmát egy központi állomásról irányítják. A menetrendszerűséget a vasúti közlekedésben a zárt rendszeren belüli tényezők - pálya, jármű, helyhez kötött berendezés és irányító szervezet - nagymértékben befolyásolhatják. Az esetleges zavar mielőbbi megszüntetése megköveteli a vasúti közlekedés operatív irányítását, valamint a döntések késedelem nélküli, megbízható végrehajtását. Az operatív irányítást klasszikus módon az állomások forgalmi szolgálattevői és a velük telefonos kapcsolatban lévő menetirányítók végzik, aminek hátránya az, hogy a kis kiterjedésű rendelkezési és információszerzési hatósugár miatt az irányítás szakaszos és nem összehangolt.

A központi forgalomellenőrző berendezés (KÖFE) kiküszöböli ez utóbbi hátrányt, mert az adatok döntő többségét már "gépi úton", a vonalon lévő biztosítóberendezésekből valós idejűen szerzi be, és így a menetirányító készülékén folyamatosan, minden változást követve jeleníti meg.

A forgalomirányítás fejlett rendszere az, amikor egy távvezérlést megvalósító műszaki berendezés (központi forgalomirányító, rövidítve: KÖFI) felhasználásával valósítják meg a helyhez kötött berendezések központból való távműködtetését és a berendezések állapotáról, valamint a közlekedő vonatok helyzetéről való folyamatos visszajelentést. A forgalomirányító a parancsokat a kezelőkészülék nyomógombjaival vagy a számítógépnél használatos eszközökkel adja ki. A rendszer kiépítésekor a felsővezeték és az utastájékoztató berendezések távvezérlése is kialakításra kerül. (logsped)
2009.06.19.