Logisztika
     Spedició, Fuvarozás
     eTudakozók
     Térszerkezet
     Kapcsolódó területek
     Közlekedés
     Információs társadal.
     Vállalat
     Minőségbiztosítás
     EU
     Egyéb

A dél-balatoni vasúti központi forgalomirányítási rendszere megújult

Kapcsolódó oldal:  A dél-balatoni vasúti központi forgalomirányítási rendszere megújult

Működésbe lépett a dél-balatoni vasútvonal 21 állomásán a megújult központi forgalomirányítási rendszer.

A beruházás mind műszakilag, mind a finanszírozás szempontjából újszerű megoldásokat tartalmaz. A Budapest–Székesfehérvár–Gyékényes vasútvonal 15 állomási biztosítóberendezésének távvezérlése, továbbá 6 állomás központi forgalomellenőrzése valósul meg a legkorszerűbb távirányítási rendszer bevezetésével, melynek központja Fonyód. A Szabadbattyán és Nagykanizsa közötti 150 kilométer hosszú pályaszakaszon a MÁV Zrt. közel 2,3 milliárd forintból korszerűsítette a távvezérlő rendszerét.

A fejlesztés nyomán a Szabadbattyán–Nagykanizsa vasútvonal teljes forgalmát a fonyódi KÖFI (központi forgalomirányítás) központban szolgálatot teljesítő szakképzett forgalomirányítók végzik, a központi forgalom-ellenőrzésű (KÖFE) állomások rendelkező forgalmi szolgálattevőinek bevonásával. A vasútvonalon a központi forgalomellenőrzési és a központi forgalomirányítási rendszereken túl a felsővezetéki energiarendszer távvezérlése is kiépült. A központi irányítás alkalmazásával a vasúti szerelvények úgy haladhatnak át egy-egy állomáson, hogy ott nem a helyi szolgálattevő vasutas gondoskodik a vágányutak beállításáról, hanem a szükséges műveleteket az adott helyszíntől akár nagyobb távolságra lévő KÖFI központból végezheti el a forgalomirányító. A dél-balatoni szakaszon Fonyód állomás látja el a központi irányító szerepet.

Másik jelentős előny, hogy a távfelügyelt vasútvonalak vonatforgalmi adatai könnyen kinyerhetők, ezáltal segítve a hatékony közlekedésszervezést.. A KÖFI széles körű alkalmazásával jelentős javul a hatékonyság, valamint nő a szolgáltatás színvonala. A KÖFI rendszer kiépítésével elősegíthető a forgalom ütemessége, mivel a forgalomirányítónak a teljes vonalra közvetlen rálátása van, és lehetősége arra, hogy szükség esetén azonnal beavatkozzon. A tapasztalatok szerint mindezek következtében növekszik a vonalszakasz átbocsátóképessége is. Az új rendszer automatikusan elvégzi illetve jelentősen megkönnyíti a szükséges műszaki- és forgalmi naplózásokat, archiválásokat is, nagymértékben tehermentesítve ezzel a menetirányítókat.

A rendszer kiépítésével megvalósul az állomási biztosítóberendezések, felsővezetéki szakaszolók (kapcsolókertek) távvezérlése is, továbbá a távvezérlésre alkalmas távközlési rendszer, az utastájékoztatás is korszerűbbé válik. A KÖFI-be integrált vasútállomások utasbarát szolgáltatásokat nyújtanak: az állomási utasforgalmi és peronvilágítást távolról, automatikusan, a vonatforgalomhoz igazodva vezérli a rendszer. A áthaladó vagy érkező vonatokra – netán azok késésére – szintén távolról vezérelt hangosbemondó figyelmezteti az utazókat. A menetrendről több megállóhelyen utastájékoztató információs oszlopok segítségével lehet majd tájékozódni.

A hideg, havas idő beálltával rendszeres probléma a váltóberendezés alkatrészei közé rakódott havas csapadékék. A befagyás elleni váltófűtő berendezések működésének automatikus vezérlése, a berendezések távvezérelt működtetésének kidolgozása a projekt szerves részét képezték. Mindezen túl a KÖFI modern vagyonvédelmi rendszerrel is rendelkezik.

A beruházást kivitelező Prolan Csoport a modern és gazdaságos műszaki kivitelezésen túl sajátos fizetési konstrukcióval is újszerű megoldást kínált: a kivitelezés vállalkozói finanszírozásból valósult meg, melyet a MÁV Zrt. a forgalomirányítási rendszer költségkímélő üzemeltetésének megtakarításaiból fizet majd vissza. (logsped)

2011.11.16.