Logisztika
     Spedició, Fuvarozás
     eTudakozók
     Térszerkezet
     Kapcsolódó területek
     Közlekedés
     Információs társadal.
     Vállalat
     Minőségbiztosítás
     EU
     EgyébA számlázásra vonatkozó szabályok változtak

Kapcsolódó oldal:  A számlázásra vonatkozó szabályok változtak 2010-ben

Egy közelmúltban hatályba lépett jogszabályváltozás megváltoztatta a számlázásra vonatkozó szabályokat, így megszűnt a jogszabályi különbségtétel a számla eredeti és másolati példánya közt. A számlát kibocsátóknak azonban ezután is különös körültekintéssel kell eljárnia.

A nemzetgazdasági miniszter rendelete szeptember 27-ével hatályon kívül helyezte azt a rendelkezést, amely szerint "a számlázó programnak a számla adattartalmának papírra nyomtatása során biztosítania kell, hogy a számla eredeti és másolati példánya egymástól megkülönböztethető, és eredeti példányként csak egy példányban legyen nyomtatható" - ismerteti a Deloitte hírlevele.

Veszprémi István, a Deloitte Zrt. adópartnere ezzel kapcsolatban felhívta a figyelmet arra: továbbra is követelmény a számlapéldányok hiánytalan elszámolása, azonban ennek módjára vonatkozóan nincs hatályos jogszabályi rendelkezés. Emiatt a számla kibocsátója saját belátása szerint dönthet arról, hogy ezen követelménynek miként kíván eleget tenni. Megfelelő módszernek tűnik, ha korábbi eljárását folytatja, így például az egyes számlákon továbbra is feltünteti a példányszámokat, illetve annak eredeti, vagy másolati jellegét.

Azonban, amennyiben a hatályon kívül helyezett rendelkezésekből indulunk ki, akkor a számla kibocsátója elméletileg dönthet úgy is, hogy nem kívánja folytatni a korábbi gyakorlatot, és olyan számítógépes programot alkalmaz, amely a számlapéldányszámok rávezetése nélkül bocsátja ki a számlát.

Ez esetben azonban kérdésként merül fel, hogy az adózó milyen módon tud eleget tenni a kibocsátott számlákra vonatkozó szigorú számadás, illetve a számlapéldányok hiánytalan elszámolására vonatkozó, továbbra is hatályos követelményeknek. (NG)

2010.10.17.