Logisztika
     Spedició, Fuvarozás
     eTudakozók
     Térszerkezet
     Kapcsolódó területek
     Közlekedés
     Információs társadal.
     Vállalat
     Minőségbiztosítás
     EU
     EgyébMLSZKSZ

Kapcsolódó oldal:  A Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége (MLSZKSZ) 2014. március-ban tartotta Budapesten évi rendes és három évente esedékes tisztújító közgyűlését.   
(logsped)
2014.03.16.
A Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége (MLSZKSZ), a kitüntetést hagyományteremtő céllal 2010-től hirdette meg és évente szeretné azt adományozni.   
(logsped)
2010.07.20.
Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége (MLSZKSZ)

Hazánk közlekedéspolitikai irányelveinek megfogalmazása során természetesen figyelembe kell venni a gazdasági folyamatok összefüggéseit és azoknak a közlekedés résztvevőire gyakorolt hosszú távú hatásait. A gazdasági tevékenységet racionalizáló, így költségeket megtakarító logisztikai gondolkodásmód életre hívta a logisztikai tevékenységek koncentrált megjelenését biztosító központokat. Ezzel összefüggésben - a kombináltfuvarozás részesedésének növelését szem előtt tartva - fogadta el a közlekedési tárca azt a prekoncepciót, mely a logisztikai szolgáltató központok országos hálózatának kiépítését támogatja.

Az országban működő logisztikai szolgáltató központok hatékony kooperációjának megvalósítása, a közös érdekek mentén kialakítandó együttműködési folyamatok koordinálása céljából olyan szakmai érdekképviseleti szervezet létrehozása vált szükségessé, melynek megalakulása lehetővé teszi a logisztikai szolgáltató központok területein, valamint a vonzáskörzetükben működő vállalkozások üzleti tevékenységét, gazdasági fejlődését elősegítő információk áramlását, továbbá a hazai kombináltszállítási rendszerek széleskörű alkalmazását.

Az MLSZKSZ megalapításának szükségessége a fenti okokra való tekintettel fogalmazódott meg a közlekedéspolitikai koncepcióban szereplő országos hálózatot alkotó logisztikai központok részéről, így a Szövetség megalakulására és az Alapító Okirat aláírására 2002. június 12-én került sor.

Alapítók

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium támogató közreműködésével létrejött Szövetség alapító tagjai:

- BILK Logisztikai Rt. (Budapest),
- Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt. (Budapest),
- Harbor Park Ingatlanfejlesztő Kft. (Budapest),
- GySEV-Raaberlag Igazgatóság (Sopron),
- MÁV Kombiterminál Kft. (Budapest),
- DELOG Kft. (Debrecen),
- LOGISZTÁR Kft.(Székesfehérvár),
- LOGISZOL Kft.(Szolnok),
- GLOBÁLLOG Kft.(Szeged),
- Nagykanizsai Régió Ipari Park és Logisztikai Központ Kft. (Nagykanizsa),
- ÁTI DEPO Rt. (Miskolc)

Szervezeti felépítés

Fülöp Zsolt - ELNÖK

Cím: 4030 Debrecen, Vámraktár u.3.
Telefon: 52-510 100
Fax: 52-510 193
E-mail: fulop.zsolt@delog.hu


Kiss Gyula - TÁRSELNÖK

Cím: 1052 Budapest, Deák Ferenc u.23.
Tel: 334-1174
Fax: 334-1174
E-mail: kiss.gyula@mavkombi.hu


Dr. Csaba Attila - TISZTELETBELI ELNÖK

Titkárság: 1024 Budapest, Margit krt. 85.
Telefon: 336-7935; 20/469-9406
Fax: 336-7969;
E-mail: csaba@gkm.gov.hu


Bíró Koppány Ajtony - FŐTITKÁR

Cím: 8000 Székesfehérvár, Vásárhelyi út 7.
Tel: 22/522-201; 20/469-9447
Fax: 522-202
E-mail: koppany.ajtony@pantelweb.hu


Kovács Imre - ELNÖKSÉGI TAG

Cím: 1134 Budapest, Váci út 92
. Tel: +36-1-512-7425
Fax: +36-1-351-7941
E-mail: kovacsI@mavcargo.hu


Dr. Fullér István - ELNÖKSÉGI TAG

Cím: 9400 Sopron, Mátyás király. u. 19.
Tel: +36-99-517-210; +36-30/943-2985
Fax: +36-99-517-118
E-mail: ifuller@gysev.hu


Dr. Szabó Zsolt - ELNÖKSÉGI TAG

Cím: 1211 Budapest, Szabadkikötő u. 5-7.
Tel.: 1/278-3500
Fax: 1/278-3501
E-mail: zs.szabo@portofbudapest.hu
Web: www.portofbudapest.hu


Cseh Ottó - ELNÖKSÉGI TAG

Cím: 1211 Budapest, Szikratávíró út 17-21.
Tel.: 1/278-0951
Fax: 1/278-0807
E-mail: cseh.otto@masped.hu
Web: www.logisztika.masped.hu


Dr. Vajdáné Dr. Horváth Piroska - ELNÖKSÉGI TAG

Cím: 4625 Záhony, Európa tér 20.
Tel./fax: 45/525-704
E-mail: horvath.piroska@rfh-rt.hu
Web: www.zahonylogisztika.hu


MLSZKSZ Irodavezető: Kokovai Ildikó
Titkárság: 1052 Budapest, Apáczai Csere János utca 11., II/9.
Telefon: +36-1/484-6466;
Fax: +36/1-484-6466
E-mail: mlszksz@mlszksz.hu

A Szövetség célja

A Szövetség olyan szakmai érdekközvetítő és érdekegyeztető non-profit szervezet, melynek célja a hazánk közlekedéspolitikai irányelveivel összhangban kialakított logisztikai központok helyzetének erősítése, a környezetbarát áruszállítási rendszerek elsődleges figyelembevétele alapján. Ezen túlmenően célunk a Magyarország EU csatlakozási előkészülete során felmerülő, a hazai logisztikai szolgáltató központok kiépítésével kapcsolatos feladatok, szakmai iránymutatások megfogalmazása és közvetítése.

A Szövetség feladata

A célok megvalósítása érdekében a Szövetség feladata, hogy kezdeményezze és szervezze tagjainak összehangolt fellépését a hazai logisztikai szolgáltatói tevékenység szabályainak egységesítése, szakmai színvonalának emelése és a nemzetgazdasági szempontból fontos jellegének elismertetése érdekében. Ezen túlmenően feladataink közé tartozik:

- a hazai kombináltszállítási tevékenységek fejlesztési és támogatási lehetőségeinek felmérése, szakmai és gazdaságpolitikai szempontok szerinti rendszerbe szervezése és azok megvalósítását célzó intézkedések kezdeményezése, szakmai képviselete,
- a Szövetség tagjait érintő közlekedéspolitikai döntések szakmai előkészítésében és az illetékes tárcabizottságok munkájában való részvételi lehetőségek megteremtése,
- a logisztikai szolgáltató központok országos hálózatával szemben támasztott nemzetgazdasági igények felmérése, a logisztikai szolgáltató központok tevékenységét segítő szervezési és műszaki megoldások felkutatása, ajánlások kidolgozása,
- a logisztikai szolgáltató tevékenységben érintett hivatalos szervezetekkel való folyamatos kapcsolattartás, irányelveik, rendelkezéseik tagok felé történő közvetítése, valamint az érintett szervezetek tájékoztatása a Szövetség állásfoglalásairól,
- a logisztika terén külföldön elért eredmények figyelemmel kísérése,
- a hasonló célú hazai és nemzetközi társadalmi szervezetekkel való szakmai kapcsolat kialakítása,
- a logisztikai tevékenység általános szakmai-etikai normáinak folyamatos kialakítása és ápolása

A Szövetség a munkáját a szervezet munkarendjének kialakításával és a feladatok áttekintésével kezdte meg. Ennek megfelelően folyamatban van a szakmai- és társadalmi szervezetekkel közösen megfogalmazott együttműködési feltételrendszer kialakítása, továbbá előrehaladott egyeztetések folynak a VPOP képviselőivel a vámtevékenység és a logisztikai szolgáltató központok kapcsolatának, valamint a logisztikai szolgáltatók igényeit kielégítő informatikai háttér-rendszer kialakítási lehetőségeinek témájában.

Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége

Elérhetőség:

Irodavezető: Kokovai Ildikó
Titkárság: 1052 Budapest, Apáczai Csere János utca 11., II/9.
Telefon: +36-1/484-6466;
Fax: +36/1-484-6466
E-mail: mlszksz@mlszksz.hu
Honlap: www.mlszksz.hu 


Frissítés: 2009.04.17.