Logisztika
     Spedició, Fuvar.
     eTudakozók
     Térszerkezet
     Kapcsolódók
     Közlekedés
     Információs társ.
     Vállalat
     Minőségbiztosítás
     EU
     EgyébMLSZKSZ

Kapcsolódó oldal:  Fontos
  
Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége

Főtitkár: Bíró Koppány Ajtony
Titkárság: 1211 Budapest, Weiss Manfréd utca 5-7. (Csepel Szabadkikötő, vezérigazgatósági épület)
Telefonszám: +36-1/266-3126, 36-20/469 9457
Fax: +36-1/266-3126
E-mail: mlszksz@mlszksz.hu
Honlap: www.mlszksz.hu 


Az Európai Unió és Oroszország közötti elhúzódó szankcióháború legnagyobb vesztesei a jelentős orosz exporttevékenységet végző és az őket kiszolgáló logisztikai cégek.
(logsped)
2015.07.05.
A logisztikai képességeinek jobb megismerése és hatékonyabb együttműködése céljából az MLSZKSZ és a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF) konferenciát szervezett.
(logsped)
2015.05.17.

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága (BM OKF) nehézgép-jármű mentési gyakorlatot tartott Budapesten 2015. március 10-én.
(logsped)
2015.03.13.

A Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége (MLSZKSZ) 2014. március-ban tartotta Budapesten évi rendes és három évente esedékes tisztújító közgyűlését.   
(logsped)
2014.03.16.
A Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége (MLSZKSZ), a kitüntetést hagyományteremtő céllal 2010-től hirdette meg és évente szeretné azt adományozni.   
(logsped)
2010.07.20.
Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége (MLSZKSZ)

Hazánk közlekedéspolitikai irányelveinek megfogalmazása során természetesen figyelembe kell venni a gazdasági folyamatok összefüggéseit és azoknak a közlekedés résztvevőire gyakorolt hosszú távú hatásait. A gazdasági tevékenységet racionalizáló, így költségeket megtakarító logisztikai gondolkodásmód életre hívta a logisztikai tevékenységek koncentrált megjelenését biztosító központokat. Ezzel összefüggésben - a kombináltfuvarozás részesedésének növelését szem előtt tartva - fogadta el a közlekedési tárca azt a prekoncepciót, mely a logisztikai szolgáltató központok országos hálózatának kiépítését támogatja.

Az országban működő logisztikai szolgáltató központok hatékony kooperációjának megvalósítása, a közös érdekek mentén kialakítandó együttműködési folyamatok koordinálása céljából olyan szakmai érdekképviseleti szervezet létrehozása vált szükségessé, melynek megalakulása lehetővé teszi a logisztikai szolgáltató központok területein, valamint a vonzáskörzetükben működő vállalkozások üzleti tevékenységét, gazdasági fejlődését elősegítő információk áramlását, továbbá a hazai kombináltszállítási rendszerek széleskörű alkalmazását.

Az MLSZKSZ megalapításának szükségessége a fenti okokra való tekintettel fogalmazódott meg a közlekedéspolitikai koncepcióban szereplő országos hálózatot alkotó logisztikai központok részéről, így a Szövetség megalakulására és az Alapító Okirat aláírására 2002. június 12-én került sor.

Alapítók

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium támogató közreműködésével létrejött Szövetség alapító tagjai:

- BILK Kombiterminál Rt.(Budapest),
- BILK Logisztikai Rt. (Budapest),
- Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt. (Budapest),
- Harbor Park Ingatlanfejlesztő Kft. (Budapest),
- GySEV-Raaberlag Igazgatóság (Sopron),
- MÁV Kombiterminál Kft. (Záhony),
- DELOG Kft. (Debrecen),
- LOGISZTÁR Kft.(Székesfehérvár),
- LOGISZOL Kft.(Szolnok),
- GLOBÁLLOG Kft.(Szeged),
- Nagykanizsai Régió Ipari Park és Logisztikai Központ Kft. (Nagykanizsa),
- ÁTI DEPO Rt. (Miskolc)

A Szövetség célja

A Szövetség olyan szakmai érdekközvetítő és érdekegyeztető non-profit szervezet, melynek célja a hazánk közlekedéspolitikai irányelveivel összhangban kialakított logisztikai központok helyzetének erősítése, a környezetbarát áruszállítási rendszerek elsődleges figyelembevétele alapján. Ezen túlmenően célunk a Magyarország EU csatlakozási előkészülete során felmerülő, a hazai logisztikai szolgáltató központok kiépítésével kapcsolatos feladatok, szakmai iránymutatások megfogalmazása és közvetítése.

A Szövetség feladata

A célok megvalósítása érdekében a Szövetség feladata, hogy kezdeményezze és szervezze tagjainak összehangolt fellépését a hazai logisztikai szolgáltatói tevékenység szabályainak egységesítése, szakmai színvonalának emelése és a nemzetgazdasági szempontból fontos jellegének elismertetése érdekében. Ezen túlmenően feladataink közé tartozik:

- a hazai kombináltszállítási tevékenységek fejlesztési és támogatási lehetőségeinek felmérése, szakmai és gazdaságpolitikai szempontok szerinti rendszerbe szervezése és azok megvalósítását célzó intézkedések kezdeményezése, szakmai képviselete,
- a Szövetség tagjait érintő közlekedéspolitikai döntések szakmai előkészítésében és az illetékes tárcabizottságok munkájában való részvételi lehetőségek megteremtése,
- a logisztikai szolgáltató központok országos hálózatával szemben támasztott nemzetgazdasági igények felmérése, a logisztikai szolgáltató központok tevékenységét segítő szervezési és műszaki megoldások felkutatása, ajánlások kidolgozása,
- a logisztikai szolgáltató tevékenységben érintett hivatalos szervezetekkel való folyamatos kapcsolattartás, irányelveik, rendelkezéseik tagok felé történő közvetítése, valamint az érintett szervezetek tájékoztatása a Szövetség állásfoglalásairól,
- a logisztika terén külföldön elért eredmények figyelemmel kísérése,
- a hasonló célú hazai és nemzetközi társadalmi szervezetekkel való szakmai kapcsolat kialakítása,
- a logisztikai tevékenység általános szakmai-etikai normáinak folyamatos kialakítása és ápolása

A Szövetség a munkáját a szervezet munkarendjének kialakításával és a feladatok áttekintésével kezdte meg. Ennek megfelelően folyamatban van a szakmai- és társadalmi szervezetekkel közösen megfogalmazott együttműködési feltételrendszer kialakítása, továbbá előrehaladott egyeztetések folynak a VPOP képviselőivel a vámtevékenység és a logisztikai szolgáltató központok kapcsolatának, valamint a logisztikai szolgáltatók igényeit kielégítő informatikai háttér-rendszer kialakítási lehetőségeinek témájában.