Logisztika
     Spedició, Fuvarozás
     eTudakozók
     Térszerkezet
     Kapcsolódó területek
     Közlekedés
     Információs társadal.
     Vállalat
     Minőségbiztosítás
     EU
     Egyéb

Kapcsolódó oldal:  A katasztrófavédelmi gyakorlatodon civil logisztikai szolgáltatók is részt vettek

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága (BM OKF) nehézgép-jármű mentési gyakorlatot tartott Budapesten 2015. március 10-én, amelyen a Magyarorszá-gi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetségének (MLSZKSZ) közreműködésével civil logisztikai szolgáltatók is részt vettek.

A gyakorlat során arra készültek fel a résztvevők, hogy a katasztrófa helyszínéről minél gyorsabban, hatékonyabban és további járulékos károkozás nélkül el tudják vontatni a mozgásképtelen, sérült járműszerelvényeket olyan helyre, ahol azok már nem jelentenek további akadályt a mentést és kárelhárítást végzők számára. A Közép-Európában példa nélküli együttműködés a civil logisztikai szolgáltatók és a katasztrófavédők között 2012 októberében kezdődött az MLSZKSZ kezdeményezésére.Az elmúlt években Magyarországon több olyan, a szélsőséges időjárás okozta esemény történt, amelyek hatékony kezelésé érdekében teljesen új alapokra kellett helyezni az ország katasztrófa-védelmi logisztikai biztosításának rendszerét. Az új kihívásokra adandó válaszok az állami- és civil erőforrások együttes- és hatékony alkalmazását igényelték.

Ezért kezdett az MLSZKSZ svájci és német példa alapján 2010-ben tárgyalásokat arról, hogy a civil szféra miként tudna közreműködni az állami katasztrófavédelmi feladatok ellátásához szükséges logisztikai tevékenységek biztosítá-sában, mint például a raktárak fenntartása, az úgynevezett minősített időszakok védekezési fel-adataihoz szükséges megyei induló készleteken felüli eszközök- és készletek (gumicsizma, ho-mokzsák, védőkesztyű, aggregátor, tábori ágy stb.) tárolása, illetve az ezek mozgatását lehetővé tevő szállítókapacitás fenntartása.

A logisztikai szolgáltató cégek ezeket a feladatokat az elvárt rendelkezésre állási és szolgáltatási színvonalon egyszerűbben és gazdaságosabban tudják meg-oldani. Az együttműködés során eddig három civil logisztikai szolgáltató kapcsolódott be a kataszt-rófavédelmi folyamatok kiszolgálásába, a BI-KA Logisztika Kft és az ATI Depo Zrt. tárolókapacitá-suk biztosításával, a Waberer's-Szemerey Logisztikai Kft. pedig a nehézgépjármű mentések aka-dály-elhárítási gyakorlatában vett részt, többek között közúti jármű biztosításával.

Az állami és a civil szféra logisztikai képességeinek jobb megismerése céljából az MLSZKSZ és az BM OKF szakmai konferenciát szervez Budapesten, 2015. április 14-én. A szakmai rendezvény célja, hogy a szervezők bemutassák a katasztrófavédelemhez kapcsolódó logisztikai kihívásokra adott válaszokat, valamint ismertessék az együttműködés eddigi tapasztalatait, és megvitassák a további fejlesztési irányokat és lehetőségeket. A konferencián a civil logisztikai szolgáltatók bemu-tatják azokat a civil logisztikai képességeket is, amelyek különböző minősített esetekben a véde-kezésben résztvevő szervezetek rendelkezésére bocsáthatók.
(logsped)

2015.03.13.