Logisztika
     Spedició, Fuvarozás
     eTudakozók
     Térszerkezet
     Kapcsolódó területek
     Közlekedés
     Információs társadal.
     Vállalat
     Minőségbiztosítás
     EU
     Egyéb

MÁV biztosító, ÁBE

Kapcsolódó oldal:  A PSZÁF visszavonta a MÁV biztosító tevékenységi engedélyét

A PSZÁF augusztus 15-ével visszavonta a MÁV ÁBE tevékenységi engedélyét

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (Felügyelet) a mai napon 2008. augusztus 15. határnappal visszavonta a MÁV Általános Biztosító Egyesület (MÁV ÁBE) tevékenységi engedélyét. A Felügyelet - korábbi bejelentésének megfelelően - a pénzügyminiszter előzetes jóváhagyását követően azonnal döntött az egyesületi tagok és a 3,6 millió kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással (kgfb) rendelkező hazai járműtulajdonos biztonságát szavatoló intézkedésről.

Az engedély visszavonásának határnapjával, azaz 2008. augusztus 16-án 0 órától az egyesületi tagok biztosítási jogviszonya megszűnik a MÁV ÁBE-nél. A tagok a mai naptól az augusztus 15-ig rendelkezésre álló időszakban kötelesek új biztosítót választani maguknak, amely a szerződéskötést követően vállal fedezetet az esetleges károkra.

Azon jelenleg kgfb-szerződéssel rendelkező tagok, akik eddig az időpontig nem választanak új biztosítót, a továbbiakban károkozásuk esetén közvetlenül kötelesek állni az általuk okozott károkat a károsult fél, illetve a Magyar Biztosítók Szövetsége Kártalanítási Számlája felé.

A MÁV ÁBE valamennyi egyesületi tag számára postán tájékoztatást küld az átszerződéssel kapcsolatos technikai tudnivalókról, s ezeket napilapokban megjelentetendő hirdetésekben, honlapján és más kommunikációs csatornán is közzéteszi. A tagok külön postai küldeményben kapják meg az átszerződéshez szükséges kártörténeti igazolásukat. A Felügyelet egyeztet a biztosítókkal arról, hogy a kgfb-biztosítással rendelkező tagok átvétele gördülékenyen történjen meg.

Azok az egyesületi tagok, akik befizetik a 2008. III. negyedévére vonatkozó kgfb-díjukat a MÁV ÁBE részére, s ezt igazolják, bónuszfokozatuknak megfelelően szerződhetnek át új biztosítójukhoz. A díjat meg nem fizető, bónusz fokozatú tagok A00-ás fokozatú besorolást kapnak választott biztosítójukól, a málusz fokozatúak besorolása megmarad. Az átvevő biztosító saját tarifájának megfelelően visszamenőlegesen is kérni fogja az elmaradt díj kiegyenlítését tőlük. A Felügyelet ezért felhívja a III. negyedévi díjat még be nem fizetett tagokat, hogy hátralékos tartozásukat augusztus 15-ig rendezzék. Mivel a MÁV ÁBE eszközei nem nyújtanak teljes mértékben fedezetet az eddig okozott károkra, a meglévő kötelezettségeket az Egyesület a következő kielégítési sorrendben teljesíti:

1. járadékfizetési kötelezettségek;
2. természetes személyek által okozott személyi sérüléses károk;
3. nem természetes személyek által okozott személyi sérüléses károk (kivéve a nagy anyagi teherbírású személyek kárai);
4. természetes személy által okozott, 300 ezer forintnál nagyobb összegű vagyoni károk;
5. nem természetes, nagy anyagi teherbírású személy által okozott személyi sérüléses károk;
6. egyéb kárkifizetések.

A kgfb üzletág tevékenységi engedélye mellett a Felügyelet augusztus 15-ével a MÁV ÁBE egyéb biztosítási ágazataira (így casco, lakásbiztosítás, stb.) vonatkozó tevékenységi engedélyét is visszavonta. A kgfb ágazat kapcsán érintett kárkifizetéseket a jogszabály alapján az egyéb ágazatok kifizetései elé kell sorolni. A MÁV ÁBE az augusztus 16. és szeptember 30. közti, általa meg nem szolgált időszakra vonatkozó, ám a tagok által befizetett tagdíjat Alapszabálya előírásainak megfelelően, a biztosítási szolgáltatások teljesítését követően fizeti vissza az érintetteknek. (logsped/PSZÁF)

További információk:

PSZÁF  

2008.07.31.