Logisztika
     Spedició, Fuvarozás
     eTudakozók
     Térszerkezet
     Kapcsolódó területek
     Közlekedés
     Információs társadal.
     Vállalat
     Minőségbiztosítás
     EU
     Egyéb

MÁV Biztosító pótdíjveszély

Kapcsolódó oldal:  MÁV Biztosító: újra pótdíjveszély

A következő közgyűlésen nemcsak az üzletág eladásáról kell dönteni, hanem a befizetésről is.

Három fontos kérdésben kell dönteniük a MÁV Biztosító ügyfeleinek (tagjainak) az egyesület július 24-i közgyűlésén. A kötelező biztosítások, valamint egyéb üzletágak átruházása mellett ismét napirendre került a pótdíj kivetésének lehetősége is.

A június eleji maratoni közgyűlésnél ugyan rövidebbnek, de legalább annyira indulatosnak ígérkezik a MÁV Biztosító július 24-én tíz órára, ismét a Tatai Honvéd Sportegyesület termébe összehívott rendkívüli közgyűlése. Az egyesület ügyfeleinek/tagjainak most négy napirendi pontban kell dönteniük, amelyek közül három alapvetően befolyásolja a biztosító jövőjét.

Az első a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) üzletágra kiírt pályázat lesz. Mint arról nemrég beszámoltunk: hat biztosító, a Genertel, a KÖBE, a K&H Biztosító, a Magyar Posta Biztosító, a Signal és az Union érdeklődik az egyesület mintegy 195 ezer kgfb-szerződése iránt. Azt ugyan egyelőre nem lehet tudni, hogy lesz-e pályázat, hiszen a benyújtásra megszabott határidő még nem járt le, ám ha érkezik egy vagy több ajánlat az üzletágra, akkor azok közül a tagoknak kell majd választaniuk.

A MÁV Biztosító ügyfeleinek ugyan egyáltalán nem számít, hogy ki veszi át őket, biztosításuk díja idén már nem változhat (sőt az átruházás ideje alatt, harminc napig más biztosítóhoz is átszerződhetnek), az egyesületnek azonban nem mindegy, hogy milyen ajánlatok érkeznek. Ha a kgfb-állomány átruházása önmagában nem lesz elegendő ahhoz, hogy a MÁV Biztosító szavatolótőkéje elérje a törvényi minimumot, akkor további üzletágakat (például a cascót) is el kell adni. Amenynyiben ez a helyzet áll elő, akkor a tagoknak a második napirendi pont keretében kell dönteniük arról, hogy az egyesület milyen további üzletágait áldozzák fel azért, hogy a korábbi, Kiss Bálint elnök-vezérigazgató nevével fémjelzett vezetés hibáit helyrehozzák.

Bár júniusban a tagok nagy többséggel leszavazták a pótdíj kivetésének lehetőségét, a júliusi közgyűlés harmadik napirendi pontja ismét az ügyfelek lehetséges megsarcolásáról szól. A MÁV Biztosítóhoz kirendelt felügyeleti biztosoknak persze nem sok választási lehetőségük van, hiszen mindent el kell követniük azért, hogy helyreállítsák a törvényes működést az egyesületnél. Amennyiben a tagok most megszavaznák az alapszabály azon pontjának módosítását, amely jelenleg nem teszi lehetővé pótdíj kiszabását, akkor mindjárt dönthetnek a pluszbefizetés mértékéről is.

A júniusi közgyűlésen Gazda Pusztai Sándor felügyeleti biztos tájékoztatása szerint szerződésenként 30 ezer, vagyis összesen mintegy hatmilliárd forint pótdíjat kellene kivetni ahhoz, hogy a MÁV Biztosító működőképes maradjon. Igaz, azt a szakember is elismerte, hogy a pótdíjat nem lehet behajtani a tagokon, maguktól pedig valószínűleg nem fizetnék be, vagyis ez inkább elméleti lehetőség. A közgyűlés negyedik napirendi pontja az egyesület intéző- és ellenőrző bizottsági tagjainak szükség szerinti választása, amit az befolyásolhat, hogy milyen üzletágaktól válik meg a MÁV Biztosító. (nol)
2008.07.14.