Logisztika
     Spedició, Fuvarozás
     eTudakozók
     Térszerkezet
     Kapcsolódó területek
     Közlekedés
     Információs társadal.
     Vállalat
     Minőségbiztosítás
     EU
     Egyéb

Közmunkaprogram

Kapcsolódó oldal:  Közmunkaprogram indult

Összesen 3,6 milliárd forintból három közmunkaprogram indult, vagy indul május elején, melyek során 4500 ember kap átmeneti állást.

Az új programokban 4500 álláskereső dolgozik szerte az országban, közülük minden negyedik rendszeres szociális segélyből élt a közmunka előtt. A közmunkaprogramok együttes értéke mintegy 3,6 milliárd forint, ebből a partnerek 1,62 milliárdot adtak. A kooperációk révén egy-egy közmunkaprogramban 40-60 százalékkal megnövelhető a foglalkoztatott álláskereső közmunkások száma ahhoz képest, mintha csak állami forrásokból szerveznék a programokat. Az erdőművelési, a közúti és vasúti ágazatokban megkötött megállapodások olyan területeket is érintenek - köztük a leghátrányosabb helyzetű kistérségeket is -, ahol az elsődleges munkaerőpiacon évek óta nem volt számottevő bővülés, az ott élő álláskeresők többsége képzetlen, 45 éven felüli.

A május 1-jével kezdődő közúti közmunkaprogramban 600 millió forintból 740 ember hat hónapig dolgozik az ország minden régiójában, többségük 70 hátrányos helyzetű településen él. Az SZMM és a Magyar Közút Kht önrésze egyaránt 300-300 millió forint. (Bár a munkahelyek egyre többet költenek munkatársaik képzésére, máig gyakori probléma az országban a megfelelő szakembergárda megléte.)

Vasúttisztaság, erdőművelés

Az április közepén indult vasúttisztasági közmunkaprogramban egymilliárd forintból 1100 ember hat hónapig dolgozik tíz megyében és Budapesten, amelyhez összesen nyolcvan településről toborozták a közmunkásokat. Az SZMM és a MÁV ZRt forrásrésze 500-500 millió forint.

Az erdőművelési közmunkaprogram a legrégebbi és legnagyobb keretösszegű. Mintegy kétmilliárd forintból 2200 ember 6-8 hónapos foglalkoztatása valósulhat meg húsz erdészeti Zrt-ben 2008. március közepe óta. Ebből 800 millió forintot a Szociális és Munkaügyi Minisztérium (SZMM) nyújt, 700 millió forintot az MNV Zrt. mint a tulajdonosi jogok gyakorlója. Az erdőgazdaságok képviseletében az FVM 100 millió forinttal, valamint a három saját erdőgazdaságot felügyelő HM 20 millió forinttal járul hozzá a kooperációhoz. Az érintett pályázók önrésze 200 millió forint. (A segélyezés helyett inkább a munkára való ösztönzést, a munkahelyteremtést kívánja támogatni a miniszterelnök által februárban meghirdetett Út a munkába program.)

Egyre többen használják ki a lehetőséget

Az elmúlt évek során az együttműködő partnerek több mint 8 milliárd forinttal bővítették a közmunkára fordítható pénzt. Ez önmagában 14 ezer munkanélküli 5-7 hónapos foglalkoztatását fedezte. A decemberben kezdődött téli-tavaszi közmunkaprogram során az önkormányzatok területén dolgozó nyolcezer fővel együtt több mint 13 ezer ember válik közmunkássá, és ez a szám még kiegészül a közeljövőben indítandó idegenforgalmi és vízügyi programokkal. Így júniusban már 15 ezer munkanélküli fog közmunkaprogramokban részt venni.

A közmunka olyan, nem nyereségérdekelt, áttekinthető, nyilvános pályázati rendszerben működő, helyi, illetve térségi és országos célokat szolgáló foglalkoztatási program, amely a munkát gyakorlati képzéssel kapcsolja össze: a foglalkoztatottak legalább 15 százaléka OKJ-képzést kap. Más közfoglalkoztatási formákhoz képest hosszabb távú - 5-8 hónapos -, tartós segítséget jelent a megélhetésben, így a regisztrált álláskeresők átgondolt, előre megtervezett, ellenőrzött foglalkoztatását válik lehetővé.

A közmunkások szociális juttatásokat, ebédjegyet, iskolakezdési támogatást is kaphatnak, több hónapos munkatapasztalathoz jutnak, és segítséget nyújt a településeknek is, amelyek nonprofit módon tarthatják rendben környezetüket. (Polgármesterek kezdeményezték a közelmúltban, hogy a rendszeres szociális segélyben részesülők vállaljanak több közcélú munkát, ezzel is hozzájárulva a települések közfeladatainak elvégzéséhez.) (PP)
(logsped)

2008.05.15.