Logisztika
     Spedició, Fuvarozás
     eTudakozók
     Térszerkezet
     Kapcsolódó területek
     Közlekedés
     Információs társadal.
     Vállalat
     Minőségbiztosítás
     EU
     EgyébElektronikus útdíj-matrica Romániában 2010

Kapcsolódó oldal:  Elektronikus útdíj-matrica Romániában 2010 október 1-től

2010 október 1-től Romániában elektronikus útdíj-matrica rendszert vezettek be. A rendszerben az elektronikus regisztrálás a korábbi, ablakra ragasztott matricákat váltja fel.

A nemzeti úthálózat egész területére bevezetett új rendszertől a döntéshozók az adminisztráció lényeges csökkenését és az árbevétel 20%-os növekedését remélik. A rendszer egyik kulcselemét a Zebra Technologies nyomtatói alkotják.

Az egy hónapja bevezetett új rendszer részben a Zebra Technologies által szállított mintegy 1500 új mobilnyomtatóra épül, amelyek a benzinkutaknál, információs irodákban és ügyfélszolgálatoknál kerültek kihelyezésre.

A román közlekedési minisztérium választása azért esett a P4T mobil termo-transzfer nyomtatókra, mert ezek révén az ügyfelek az útdíj kifizetésekor időtálló elismervényt kapnak, amelyet szükség szerint akár évekkel később is be tudnak mutatni. A terminálokhoz kapcsolódó mobil nyomtatók egyébként a benzinkutak számítógépeitől elkülönülten működnek, azokat nem kellett az eladási pontok meglévő számítógépes rendszerébe integrálni. Ráadásul a rendszert összekötő online kapcsolat az eladási adatok és a szükséges információk azonnali frissítését teszi lehetővé. Az útdíjat a mintegy 320 kilométernyi autópályán túl a nemzeti úthálózat teljes egészén fizetni kell.

Az útdíj megfizetésének a rendszámok alapján történő ellenőrzése a folyamatosan bővülő számú fix- és mobilkamera hálózaton alapul. A kamerák adataikat a központi számítógépbe továbbítják, ahol megtörténik a rendszámok és fizetési adatok egybevetése.

"A közlekedési minisztérium nyilatkozatai alapján belátható időn belül megtérül a rendszer kiépítésére fordított pénz." - mondta Halász Árpád, a Zebra Technologies Romániáért is felelős regionális igazgatója. "Eszerint már az első napon mintegy 800.000 euro értékben vásároltak e-matricát az autósok, ami a teljes beruházása összeg 10%-át tette ki. Ez alapján már most is látszik, hogy várhatóan lényegesen megnő a román államnak a matrica eladásokból származó bevétele. A minisztérium nem véletlenül döntött egy új rendszer bevezetéséről: a bliccelők korábban 50%-ra becsült arányát drasztikusan vissza akarja szorítani. Az így keletkező többletbevétel alapján pedig már belátható időn belül megtérül a rendszer kiépítésére és üzemeltetésére fordított összeg" - mondta Halász Árpád. (logsped)

További információk:2010.11.07.