Logisztika
     Spedició, Fuvarozás
     eTudakozók
     Térszerkezet
     Kapcsolódó területek
     Közlekedés
     Információs társadal.
     Vállalat
     Minőségbiztosítás
     EU
     Egyéb

Egyszerűsített foglalkoztatás: új törvény 2010

Kapcsolódó oldal:  Módosulnak az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény (Efo) egyes szabályai 2011 augusztus 1-jével - hívja fel a figyelmet az adóhatóság.   
(MTI)
2011.07.31.
Átmenetileg ügyfélszolgálatot működtet a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikai államtitkársága, hogy az egyszerűsített foglalkoztatás szabályainak augusztus 1-jén hatályba lépett változásairól tájékoztassa az érintett munkáltatókat és munkavállalókat.   
(NM)
2010.08.08.
Egyszerűsített foglalkoztatás: új törvény 2010 augusztus 1-től

2010 augusztus 1-től kevesebb adminisztrációs és közteherrel jár az egyszerűsített foglalkoztatás.

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályait a mezőgazdasági-, valamint az idegenforgalmi idénymunkára, továbbá az alkalmi munkára lehet alkalmazni. A megelőző 6 havi átlagos statisztikai létszámot alapul véve az így foglalkoztatottak létszáma nem haladhatja meg 1-5 fő között a 2 főt, 2-20 fő között a 4 főt, 20 fő átlagos statisztikai létszám felett pedig a munkavállalók 20 százalékát. Ha a munkaadó főállású munkavállalót nem foglalkoztat, akkor jogosult az éves munkaidőkeret 20 százalékát meg nem haladó időtartamban alkalmi munkásokat, egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazni. Az alkalmi munka összesen legfeljebb öt egymást követő napig, egy hónapon belül 15 napig, egy éven belül pedig legfeljebb 90 napig tarthat.

A közteher mezőgazdasági-, valamint az idegenforgalmi idénymunka esetén napi 500, míg alkalmi munka esetén napi 1000 forint. Ezt a munkaadó fizeti, a munkavállalónak kifizettet bérnek viszont az egésze jövedelem, és a munkavállalónak bevallást sem kell tennie arról. A közterhet a következő hónap 12. napjáig kell átutalni az adóhivatalnak.

Az egyszerűsített módon foglalkoztatott nyugellátásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra, valamint álláskeresési ellátásra szerez jogosultságot. A nyugellátás számításának alapja a napi 500 forintos köztehernél 1370, míg a napi 1.000 forintos köztehernél 2740 forint a nyugellátás alapja.

Az adóhatóság a befizetett közteher összegéből a magán-nyugdíjpénztári tagsággal nem rendelkező munkavállaló esetén 91,8 százalékot, (magán-nyugdíjpénztári tag esetén 69,9 százalékot) a Nyugdíjbiztosítási Alapnak, 21,9 százalékot a munkavállaló magán-nyugdíjpénztárának, 1,4 százalékot az Egészségbiztosítási Alapnak és végül 6,8 százalékot a Munkaerőpiaci Alapnak utal át.

A munkavégzés megkezdése előtt kell a foglalkoztatottat bejelentenie a munkaadónak. Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalhoz (APEH) való bejelentés történhet az ügyfélkapun keresztül elektronikusan (interneten), telefonon, sms-ben, továbbá írásban is. Ez utóbbi esetben a törvényjavaslat mellékletében szereplő munkaszerződést kell - kitöltve - eljuttatni az adóhatósághoz. A bejelentést sms-ben csak decembertől lehet megtenni.

Az a munkaadó, amely 300 ezer forint, vagy attól több adótartozást halmozott fel, nem jogosult az egyszerűsített foglalkoztatásra mindaddig, amíg a tartozását nem egyenlítette ki. Az új törvény 2010 augusztus 1-én lép hatályba. (MR)

További információk:2010.07.05.