Logisztika
     Spedició, Fuvarozás
     eTudakozók
     Térszerkezet
     Kapcsolódó területek
     Közlekedés
     Információs társadal.
     Vállalat
     Minőségbiztosítás
     EU
     EgyébDiákhitel2: a 9%-os 2%-ot kell a hallgatóknak állni

Kapcsolódó oldal:  Diákhitel2: a 9%-os 2%-ot kell a hallgatóknak állni

Évi 9 százalékban állapította meg a kötött felhasználású Diákhitel2 kamatát a Diákhitel Központ Zrt. a 2012. október 15. – 2012. december 31. közötti időszakra vonatkozóan. A Diákhitel2-t igénybe vevő ügyfelek számára felszámított kamatláb azonban mindössze 2%, az ezen felüli kamatrészt a Magyar Állam kamattámogatás formájában a hitelfelvevő helyett megfizeti

A Diákhitel Központ Zrt. évi 9%-ban állapította meg a képzési költségek fedezetére rendelkezésre álló kötött felhasználású hallgatói hitel, azaz a Diákhitel2 kamatát a 2012. október 15. - 2012. december 31. közötti időszakra. Fontos, hogy ebből a Diákhitel2-t igénybe vevő ügyfelek számára felszámított kamatláb fix 2,00%, az ezen felüli kamatrészt a Magyar Állam állami kamattámogatás formájában állja a hitelfelvevő helyett. A teljes kamat biztosítja, hogy a Társaság fedezetet teremtsen a hitelezéssel kapcsolatban felmerülő ráfordításaira, azaz a Diákhitel2 termék is önfenntartó módon tudjon működni. A 2012/2013-as tanév őszi félévétől igényelhető Diákhitel2 2012. október 15-étől december 31-ig tartó időszakra vonatkozó kamatlábát a forrásköltség (5,83%), a kockázati prémium (1,57%), valamint a működési prémium (1,60%) kamatelemek alkotják. A Diákhitel1 kamatához viszonyított magasabb kamatmérték az új termék bevezetésével összefüggően felmerülő működési ráfordításokból adódik.

A Diákhitel Központ Zrt. a hitelnyújtáshoz szükséges forrásait változatlanul a pénz- és tőkepiacról vonja be, állami kezességvállalás mellett, amely kedvező forrásköltséget eredményez a hallgatói hitelrendszer számára. A finanszírozáshoz szükséges külső forrásokat rövid lejáratú készenléti hitelek és hosszú lejáratú kölcsönök formájában kereskedelmi bankoktól, magyar és nemzetközi speciális finanszírozó intézményektől, illetve nyilvános kötvénykibocsátásokon keresztül a tőkepiacról szerzi.

A Diákhitel2-t igénybevevő ügyfelek elkülönített kockázatközösséget képeznek a Társaságon belül, így a Diákhitel2 kamatában felszámított kockázati prémiumból a Társaság az ő várható veszteségeikre képez tartalékot.

A Diákhitel Központ Zrt. az új termékhez kapcsolódó költségeit elkülönítetten tartja nyilván, azokra a teljes Diákhitel2 kamatban felszámított működési prémium kamatelemből teremt hosszabb távon fedezetet. (logsped)

2012.12.09.