Logisztika
     Spedició, Fuvarozás
     eTudakozók
     Térszerkezet
     Kapcsolódó területek
     Közlekedés
     Információs társadal.
     Vállalat
     Minőségbiztosítás
     EU
     Egyéb

Akkreditált klaszter pályázat

Kapcsolódó oldal:  Akkreditált klaszter pályázat

Új Széchenyi Terv pályázatok keretében kiírásra került az "Akkreditált klaszter tagvállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása" megnevezésü pályázat is. A pályázat célja olyan vállalkozások (beleértve az innovatív beszállítókat) és akkreditált klaszter tagvállalkozások technológiai innovációs tevékenységeinek támogatása, amelyek meglévő, piacképes termékek (beleértve az alkatrészt és/vagy részegységet), szolgáltatások, technológiák továbbfejlesztését vállalják.

A pályázati kiírás hozzájárul a fejlesztéshez kapcsolódó termelési/szolgáltatási tevékenység bővítéséhez, a módosított termék/szolgáltatás piaci bevezetéséhez, formatervezéséhez és az iparjogvédelméhez is.

Jelen pályázati konstrukcióra pályázhatnak:

- jogi személyiségű gazdasági társaságok,
- jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,
- szövetkezetek

feltéve, hogy kettős könyvvitelt vezetnek, és nem tartoznak az EVA hatálya alá. A pályázati kiírásra kizárólag olyan vállalkozások pályázhatnak, amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt.

Innovációs klaszterek tagvállalkozásai

Kizárólag az akkreditációs pályázaton részt vett, akkreditált innovációs klaszter címet elnyert klaszter valamely tagvállalata (gazdasági társaság, szövetkezet) pályázhat.
Olyan tagvállalat is pályázhat, amely az akkreditációs cím elnyerése után lett a klaszter tagja. Ebben az esetben a klasztermenedzser szervezetnek igazolnia kell azt, hogy a vállalkozás tagja a klaszternek, illetve a vállalkozásnak nyilatkozatban vállalnia kell azt, hogy a soron következő akkreditációs eljáráson, mint klaszter tagvállalat részt vesz.

A pályázó valamely érvényes (le nem járt határidejű) akkreditációval rendelkező klaszter tagvállalata.

Támogatható tevékenységek köre
A pályázat keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:

- Kísérleti fejlesztés
- Eszközbeszerzés
- Infrastrukturális és ingatlan beruházás (kivéve Közép-Magyarországon)
- Információs technológia fejlesztés
- Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések
- Piacra jutás támogatása
- Iparjogvédelemmel kapcsolatos tevékenység
Közép-Magyarországon a pályázati kiírás esetében infrastrukturális és ingatlan beruházási tevékenység nem támogatható.

Pénzügyi feltételek

A pályázatok keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 15.000.000 Ft, maximum 500.000.000 Ft. Az elnyerhető támogatás mértéke kiírástól függően maximum az összes elszámolható költség 45% illetve 55%-a.

Benyújtási határidő

A pályázatok benyújtása 2011. március 1. napjától 2011. december 31. napjáig lehetséges. (ujszechenyiterv)

További információk:2011.03.29.