Logisztika
     Spedició, Fuvarozás
     eTudakozók
     Térszerkezet
     Kapcsolódó területek
     Közlekedés
     Információs társadal.
     Vállalat
     Minőségbiztosítás
     EU
     Egyéb

Kapcsolódó oldal:  Zárjegyek is igényelhetők elektronikusan júliustól

A zárjegyeket elektronikusan is lehet igényelni július 1-jétől, és a napi elszámolás is eljuttatható elektronikusan a vámhatósághoz, az erről szóló pénzügyminiszteri rendeletet alapján.

A zárjegyek alkalmazási szabályairól 1997-ben hozott rendeletet módosító szabály egyik újdonsága az elektronikus zárjegy igénylés. Június végéig zárjegyet az erre rendszeresített nyomtatványon, postai úton lehet igényelni a Pesti Jövedéki, Adójegy és Zárjegy Hivataltól. Az új szabály szerint idén július 1-től a vámhatóság honlapjáról lehet letölteni a nyomtatványt, és azt kitöltve, vagy postai, vagy pedig elektronikus úton lehet eljuttatni a hatóságnak.

zárjegy felhelyezése egy kiegészítő előírást kapott: nemcsak a szövegnek és a sorszámnak kell olvashatónak lennie, hanem a vonalkód teljes terjedelmében látható kell, hogy legyen. A vonalkódot és a sorszámot a palack nyakán úgy kell elhelyezni, hogy sík felületre essen. A rendelet kiegészült a zárjegy napi felhasználásáról szóló paragrafusokkal. A felhasználó kötelessége a napi felhasználás jelentése a felügyeletet ellátó vámhivatalnak.

Ezt úgy teheti meg, mint ahogyan igényelheti a zárjegyet. Vagyis a vámhatóság honlapjáról a letöltött jelentés-blankettát a kitöltés után postán, illetve elektronikusan beküldi a hivatalnak. A módosítás felére csökkentette a leírható zárjegyek mennyiségét. Az 5 ezer darab/óra kapacitás alatti csomagológéppel történő zárjegyfelhasználás esetén a leírható mennyiség 1 százalékról 0,5 százalékra csökken. Az 5 ezer darab/óránál nagyobb kapacitású gépeknél pedig 1,5 százalékról 0,75 százalékra mérséklődik a sérülés miatt elszámolható zárjegyek aránya. (logsped)

További információk

A zárjegy új szabályai   

(logsped)

2008.06.30.