Logisztika
     Spedició, Fuvarozás
     eTudakozók
     Térszerkezet
     Kapcsolódó területek
     Közlekedés
     Információs társadal.
     Vállalat
     Minőségbiztosítás
     EU
     EgyébWebáruház nyitás

Kapcsolódó oldal:
  


Webáruház nyitás feltételei

A webáruház nyitásának alapvető feltétele a számlaképesség.

Számlát adhatnak az adószámmal rendelkező egyéni vállalkozók, betéti társaságok, korlátolt felelősségű társaságok, részvénytársaságok. / pl. egyéni vállalkozó, Bt., Kft., stb. /

Az elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos, egyes törvények módosításáról szóló, 2007. évi XCIV. törvény 17 §. szerint nem szükséges üzlet - a külön jogszabályban meghatározott feltételekkel:

- csomagküldő kereskedelmi tevékenység folytatásához
- elektronikus kereskedelmi szolgáltatások gyakorlásához
- az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.törvényben meghatározott elektronikus kereskedelmi szolgáltatások esetén.

A 2007.évi XCIV. törvény 17.§-a 2008. március 31-én lép hatályba.

Az információs társadalommal összefüggő, szolgáltatási tevékenységet végző vállalkozás jogosult az ügyfélszolgálatot kizárólag elektronikus úton működtetni. Üzemzavar esetén az ügyfélszolgálat telefonos elérhetőségét biztosítani kell. (2007. évi XCIV. törvény 11.§.)

A hatályos jogszabályok szerint kereskedő kereskedelmi tevékenységet csak működési engedéllyel rendelkező üzletben folytathat. [4/1997. (I.22.) Korm.rend. 2. § (1) bek.]

A csomagküldő kereskedelmi tevékenység folytatásához 2008 március 31-ig működési engedéllyel rendelkező üzlet kell : / vevőszolgálat céljából működtetett helyiség: a vásárlók részére nyitva álló, kizárólag a csomagküldő kereskedés működtetésére, az értékesítéssel kapcsolatos tájékoztatásra, termékbemutatásra és a panaszügyintézés végzésére szolgáló, üzletnek minősülő helyiség./ A 133/2007. (VI.13) Korm. rend., mely az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szól, kimondja, hogy :12. § (1) Csomagküldő kereskedelem érvényes működési engedéllyel rendelkező üzlettel, vagy legalább 4 m2 alapterületű, az érdemi ügyintézéshez szükséges elektronikai és technikai eszközzel rendelkező, ügyfélfogadásra alkalmas, vevőszolgálat céljából működtetett helyiséggel folytatható.

(2) A csomagküldő kereskedő köteles katalógusában, honlapján, a termék egyéb ismertetőjén azonosítható módon megnevezni magát, feltüntetni székhelyét, üzletének, illetve vevőszolgálat céljából működtetett helyiségének címét, adatkezelési engedélyének számát, továbbá a működési engedélyén feltüntetett nyilvántartási számot.

2008 március 31. után annak is kell engedély, aki továbbra is szeretne üzlethelyiséget fenntartani.

Az engedélyt a helyileg illetékes jegyzőtől kell beszerezni, jelenleg 10 000 Ft illeték lerovása fejében, előírt formanyomtatványon benyújtva. Az engedély megadásának azonban számos előfeltétele van, amelyekről még a kérelem benyújtása előtt kell gondoskodni. A működési engedély kiadási kérelemhez ugyanis csatolni kell bizonyos, a végzett tevékenységtől függő szakhatósági hozzájárulásokat eredetiben, továbbá az üzlet használatát igazoló iratokat (bérleti szerződést és tulajdoni lapot, jellemzően még bérlet esetén is). Ezen kívül csatolni kell a tevékenység végzési formájától függően vagy a vállalkozói igazolvány másolatát, vagy a gazdasági társaság cégkivonatát. Az igazolványon, illetve a cégkivonatban már szerepelnie kell az üzlet címének és a tevékenységnek.

Ha a tevékenység gyakorlását a működési engedélyről szóló jogszabályon kívüli jogszabály feltételhez köti (pl. szakképesítéshez), akkor e feltételek teljesítését igazoló iratokat is csatolni kell a kérelemhez. A szakképesítési követelményeket ne "becsüljük le", mert inkább az tekinthető kivételnek, ha egyes kiskereskedelmi területen a tevékenység végzéséhez nem kell szakképesítés. [Ezekről részletesen a Magyar Közlöny 2004/66. számában megjelent OM közlemény ad egy kimerítő felsorolást, pontosabban sok helyen csak hivatkozást az ilyen tevékenységeket felsoroló más jogszabályokra. Klasszikus kiskereskedelmi tevékenységekkel kapcsolatos szükséges szakképesítések tárgyában érdemes az 5/1997. (III. 5.) IKIM rendeletet áttanulmányozni.] Ami részletesebb magyarázatot igényel még az a szakhatósági hozzájárulás. Azt, hogy mely szakhatóság hozzájárulása kell, a végzett tevékenység határozza meg, internetes kereskedők esetében a következőkre érdemes figyelni.

Bármilyen építőanyagnak minősülő terméket forgalmaznak (legyen az egyszerű síküveg is), három szakhatósági hozzájárulás is kell: közlekedési felügyelet, építésügyi hatóság (ez szintén a jegyzőnél lesz), tűzvédelmi szakhatóság (tűzoltóság). Ugyanezen hatóságok hozzájárulása kell járműkereskedelemre (ne csak személygépkocsira gondoljunk, hanem pl. kerékpárra is!) és tüzelő- vagy üzemanyag forgalmazására. E szigorú körön kívül tűzvédelmi szakhatósági hozzájárulás kell még a tűz- és robbanásveszélyes vegyi anyagokat, pirotechnikai terméket forgalmazó boltok megnyitásához. A rendőrség hozzájárulását nem csak a pirotechnikai termékek forgalmazásához kell kérni, hanem a lőfegyverrel és lőszerekkel kapcsolatos termékekéhez is.

Az ÁNTSZ hozzájárulására élelmiszer, vegyiáru, illóolajok és gyógynövények értékesítéséhez szükséges. Az ÁNTSZ-en kívül még az állategészségügyi és élelmiszer ellenőrző állomás jóváhagyása is szükséges az állati eredetű élelmiszerek, élelmiszer nyersanyagok, "állati eledelek és gyógyszerek", valamint élő állatok értékesítéséhez. Ha növényvédő szert szeretnénk értékesíteni, ahhoz a növény-egészségügyi és talajvédő állomás hozzájárulása kell.

Közismert előírás, hogy nem lehet szexuális árut értékesítő üzletet bizonyos intézmények közelében nyitni (iskolák, óvodák, templom, stb.) Nem biztos azonban, hogy ez annak is rögtön eszébe jut, aki ilyen árukkal kifejezetten csak interneten szeretne kereskedni. Ha a csomagküldés miatt kötelező üzlete - ahol ténylegesen pl. csak vevőszolgálat van, termékek nélkül - pont egy ilyen tiltott körzetbe esik, az önkormányzat ez esetben is megtagadja a működési engedély kiadását. [a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, amely 2006 júniusában lépett hatályba; illetve az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló 4/1997. (I. 22.) Korm. rendelet]

Nem kizárt, hogy bizonyos tevékenység végzéséhez az önkormányzat rendelettel további feltételeket támasztott (pl. szerencsejáték tevékenység végzése), emiatt is célszerű az önkormányzat ügyfélszolgálatán előzetesen érdeklődni.

A nyilvántartásba vételre kötelezett áruk és szolgáltatások köréről és az ezekre vonatkozó kereskedelmi tevékenység gyakorlásának feltételeitől szóló 25/2007. (II.28.) GKM rendelet értelmében a csomagküldő kiskereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vételi kötelezettsége 2007. március 8-ától megszűnt.Így az ilyen tevékenységet folytatni tervező személyeknek, illetve vállalkozásoknak ezen idopontot követően nem kell kérniük nyilvántartásba vételüket a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalnál.

A kiskereskedelmi tevékenységi körre (TEÁOR 52.) engedéllyel rendelkező kereskedőknek semmilyen külön engedélyre nincs szükségük a csomagküldő kereskedelem folytatásához, a kiskereskedelmi tevékenység ezt magában foglalja (15/1989 (IX.7.) KeM.r.2.§.).

Ezért az internetes kereskedelmet folytató cégeknek a cégbejegyzésben szereplő tevékenységi körben a kiskereskedelmi tevékenységnek szerepelnie kell.

(Forrás: www.bolthalo.hu)

További információk:

2007. évi XCIV. törvény az elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról  

133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható  

4/1997. (I. 22.) Korm. rendelet az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről l  

2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről  

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről  

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről kérdéseiről
  2008.02.21.