Logisztika
     Spedició, Fuvarozás
     eTudakozók
     Térszerkezet
     Kapcsolódó területek
     Közlekedés
     Információs társadal.
     Vállalat
     Minőségbiztosítás
     EU
     Egyéb

Vám

Kapcsolódó oldal:  December 21-én Magyarország is belép a schengeni övezetbe
December 21-én Magyarország is belép a schengeni övezetbe, így megszűnik a határellenőrzés kilenc új európai uniós tagállam belső határán.  
(EUvonal)
2007.12.14


Mi lesz a vámszervek dolga, ha megszűnik a határ?

Az unió bővítése nyomán megszűnnek a vámhatárok a tagországok között, de Magyarország sajátos helyzetbe kerül: az egész közösség határa lesz a nem csatlakozókkal közös határ. A vámosok feladatai változnak, de nem mondható, hogy kevesebb dolguk lesz.

Négyezer, az Európai Unióban érvényes rendelkezésnek kell érvényt szerezniük, fokozottan kell figyelniük a forgalomra, a több tízezer árura, és a mobil egységek szúrópróbaszerűen ellenőrzik majd a szállítást a határokon belül is. A számítógépen egy pillanat alatt előkereshetők az éppen vizsgált termékekre vonatkozó előírások, de a jó vámosnak továbbra is szüksége van a hetedik érzékre - mert csempészek, illegális szállítók, drogdealerek mindig is lesznek.

Kovács Csaba, a Vám- és Pénzügyőrség európai uniós ügyekkel foglalkozó vezetője adott interjút a Magyar Rádiónak.

- A magyar állampolgárok talán a határokon találkozhatnak elsőként legszembetűnőbben azzal, hogy az Európai Unió tagjává válik Magyarország május elsejétől.

- Valóban, szembeötlő lesz a különbség, hogy akkor, amikor valaki egy osztrák, szlovák, szlovén határon lép be Magyarországra, a korábbi két ellenőrző hatóság helyett már csak eggyel fog találkozni, a Határőrséggel, és az úti okmányokat fogják csupán ellenőrizni, de a vámellenőrzés, mint olyan, megszűnik. Ez igaz a kereskedelmi forgalomra is, a kamionsávra, igaz az utasforgalomra is, ahol a szomszédos országok velünk együtt csatlakoznak az unióhoz. Azok a szállítmányok, amelyek május elseje után indulnak el az unió 15 tagországából, vagy a velünk csatlakozó tíz tagországból, már nem tudnak határt lépni, azok már belföldi szállítmányként közlekednek, nem kell a vámhivatalt megvárni, nem kell a vámhivatalt értesíteni, hogy jön szállítmány. Egyetlen egy átmenet van, amire viszont szeretném fölhívni a figyelmet, amennyiben vámeljárás alá vonták a szállítmányt az indító országban. Tételezzük föl, 30-án Szlovákiából indítottak egy küldeményt Magyarországra, de mire a határra érkezett, a vámos kollegák éjfélkor kitették a táblát, hogy vámhatárként megszűnt létezni ez a pont, tehát nincs, aki az okmányokat kezelje, ezzel a rendeltetési helyen fel kell keresni a vámhivatalt, és mentesíteni kell ezt a szállítmányt. A csatlakozási szerződés átmeneti rendelkezése egyértelműen kimondja azt, hogy a vámeljárás alatt lévő árukat ki kell venni a vámeljárás alól, vám- és vámintézkedés nélkül szabadforgalomba kell helyezni. Természetesen a vámos kollegák azért a köztesek határának egy bizonyos sávjában mozogni fognak, ahogy ezt megszokhattuk már.

- Ezek lesznek azok a bizonyos "vámkommandók"?

- "mobil egységek" a hivatalos nevükön. Ezek a mobil egységek arra hivatottak, amit megszoktunk, ha turistaként utaztunk, tapasztalhattuk, hogy az osztrák, német határon előfordult az, hogy kiintettek parkolóba, ellenőrizték úti okmányainkat, megnézték csomagjainkat, de ezek csak szúrópróbaszerű ellenőrzések. Azért nem szabad elfelejteni: attól, hogy a vámhatárok megszűntek, attól még a kábítószer forgalmazása, szállítása továbbra is tilos, akár Magyarország területén, akár a másik tagország területén. A fegyver, lőszer szállításához alakiságok tartoznak: okmányok, igazolások, amelyeket a belterületi szállításoknál, a vámunión belüli szállításoknál is figyelembe kell venni, és alkalmazni kell, vagy a növény-egészségügyi vizsgálati kötelezettség, állategészségügyi vizsgálati kötelezettség, és hasonló.

- A vámosok munkája egyszerűsödik ettől?

- A külső határon nem, hiszen a külső határon eddig a magyar kereskedelempolitikai intézkedéseket kellett csak betartani, az uniósakat közvetett módon, de nem közvetlenül hatályos jogforrásokból, május elsejétől viszont a 25 tagország kereskedelempolitikáját ötvöző bizottsági kereskedelempolitikát kell betartanunk és érvényesítenünk. Nem csupán a magyar gazdaság pénzügyi, gazdasági rendjét kell védenünk ezeknek a jogszabályoknak a betartásával, hanem az egész unió, vámunió területének gazdasági, pénzügyi rendjét. Ez azt jelenti, hogy kell olyan intézkedéseket is alkalmaznunk, vagy eljárásokat, amelyek idáig nem voltak Magyarországon. Vagy azért, mert nem volt jogforrása, vagy azért, mert nem volt ez a jogforrás kitöltve. Gondolok itt arra, például, hogy dömpingellenes vám Magyarországon nem létezett, értékkiegyenlítő vám Magyarországon nem létezett, küszöbárak, belépési küszöbárak a határon nem léteztek, ami megmondja egy adott egységnyi termékre, hogy milyen áron kéne, hogy bejöjjön, ha ez átlagos kereskedelem lenne, és ha ez alatt jön, akkor progresszív módon rakódik rá a vám.

- A vámosnak át kell programoznia az agyműködését, hiszen eddig nyilván azt kellett tudnia, hogy Magyarországnak és az adott országnak milyen kereskedelmi vagy egyéb szerződései voltak, most akkor majd úgy kell figyelnie, hogy az uniónak az adott országgal milyen viszonya van.

- Valóban. Ma az unióban közel négyezer olyan hatályos jogforrás van, ami a tagországok vámszolgálatainak valamilyen kötelezettséget, feladatot, ellenőrzést határoz meg. Nyilvánvalóan ezt nem lehet fejben tartani, ezért a vámos kollégák egy számítógépes adatbázisból fogják tudni azt, hogy adott ország, vámtarifa-szám, időpont vonatkozásában, hogy milyen ellenőrzést kell tartani, és milyen intézkedéseket kell hozni.

- De minden egy pillanat alatt megtudható, hiszen a számítógépben, az egész unióra vonatkozó rendszerben, minden benne van.

- Természetesen, a számítástechnikai rendszerből, amit a kollegák használnak, egy pillanat alatt megtudják azt, hogy milyen olyan fontos intézkedések vannak, amelyeket érvényesíteni kell, és ezen túl pedig marad továbbra is a hetedik érzék, hogy valóban cserép-e a cserépedénynek bejelentett áru, ilyen országból, ilyen értékkel, ilyen rendeltetésű országgal. Hiszen azért nem szabad elfelejteni, hogy a kockázatelemzés továbbra is egy nagyon fontos feladat lesz, amit számítástechnikai adatbázissal meg is támogatunk, hogy a valódiságot is ellenőrizni tudjuk. Nem biztos, hogy minden valós, ami valósként van egy okmányon feltüntetve - ahogy eddig is volt. (MR)

Hasznos információk

- Uniós országok között az áruforgalom vámmentesen történik.( mint belföldön)
- Kereskedelmi forgalomban számla szükséges, az eladó és a vevő uniós adószámával
- Unión kívüli országokból érkező árút vámkezelni kell.
- Ha az Unió valamelyik országában, Unión kívüli országokból érkező árút vámkezelik, szabadforgalomba helyezik az Uniós országok között az áruforgalom az előzőek szerint történik

Részletes információt a Vámhivatalok adnak.
2004. 04. 16.