Logisztika
     Spedició, Fuvarozás
     eTudakozók
     Térszerkezet
     Kapcsolódó területek
     Közlekedés
     Információs társadal.
     Vállalat
     Minőségbiztosítás
     EU
     EgyébVám

Kapcsolódó oldal:  Fontos:
Regionális Vámközpont lesz Kecskemét

Kecskeméten két I. típusú vámszolgálati hely működhet továbbra is - a Vám -és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága, valamint a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium döntése alapján. Ezzel a város regionális vámközponttá válhat és bekapcsolódhat az országos logisztikai hálózatba - tudatta az OBJEKTÍV Hírügynökséggel Szécsi Gábor polgármester.

Az Európai Unióhoz történő csatlakozás után mintegy ötödére csökken a vámkezelés köteles hazai export- import forgalom. A VPOP ennek figyelembevételével 2002 óta készül a megváltozott helyzetre. Kijelölte a megmaradó vámhivatalokat és kilátásba helyezte a vámszolgálati helyek számának jelentős mértékű csökkentését. A vámkezelő helyek megmaradásának indokoltságát a Közlekedéstudományi Intézet Rt. Transorg Közlekedésszervezés Fejlesztési és Logisztikai tagozata által összeállított tanulmánya által elvégzett áruforgalmi felmérés, valamint az ismert vámkezelő helyek tényleges és várható forgalma támasztotta alá.

A munka szervezésére 2002-ben alakult meg a GKM-VPOP Tárcaközi Bizottság, amely a munkába bevonta a magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetségét. Az elképzelések szerint az országos jelentőségű logisztikai szolgáltató központokban 13 helyen megmaradnak a vámszolgálati helyek.

A közösen kialakított rendezőelvekben szerepelt az is, hogy a megyeszékhelyeken maradjanak meg a vámszolgálati helyek, lehetőleg egy meglévő, vagy kifejleszthető logisztikai központban. Kecskemét városa kérte felvételét az országos logisztikai központ hálózatba. A város a logisztikai decentrumot a Kecskeméti Ipari Park területén tervezi megvalósítani a BERTRANS Rt közreműködésével. A Közgyűlés november 26-i ülésén értékesítette az Ipari Parkban található területet a társaság számára, azzal a kikötéssel, hogy 2008-ig befejeződnek az Rt által tervezett 1 milliárdos nagyságrendű fejlesztések. Ezek jelentős hányada ez évben megvalósul, és cég megkezdi a logisztikai központ működtetését és ide telepíti a vámudvar üzemeltetését. A társaságnak jelenleg is több telephelye van raktárakkal, és különféle logisztikai szolgáltatásokkal, ők üzemeltetik a város egyik vám szolgálati helyét és vámügynökségük kimagaslóan nagy forgalmat, bonyolít le.

A közlekedési tárca koncepciójába szereplő logisztikai szolgáltató központ hálózat fő szerepe az intermodális szállítás mind szélesebb körű elterjesztése és koordinálása, valamint a vámszolgálati helyek működtetése. Ennek a rendszernek egy virtuális koordináló optimalizáló rendszerben kell működni, melyen belül lennie kell egy-egy irányító központnak, melyre Kecskemét pályázott.

A Vám és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága összeállította a vámszakterületen tervezett vámhivatalok teljes körű listáját, amelyen a kecskeméti székhelyű BERTRANS Rt és AGROKER Kft I. típusú vámudvari besorolásban kapott szerepet, így Kecskemét azon kevés városok közé tartozik, melyben két vám szolgálati hely marad meg.
(logsped)

2004.02.16.