Logisztika
     Spedició, Fuvarozás
     eTudakozók
     Térszerkezet
     Kapcsolódó területek
     Közlekedés
     Információs társadal.
     Vállalat
     Minőségbiztosítás
     EU
     Egyéb

Változó vám- és jövedéki szabályok 2009

Kapcsolódó oldal:  Változó vám- és jövedéki szabályok 2009

2009. január 1-jétől változóznak a vám- és jövedéki szabályok.

2008. december 1-jétől megváltoztak az Európai Unión kívüli országokból belépő utasok személyi poggyászában lévő áruk vám- és nemzeti adómentességére vonatkozó szabályok. Az eddigiektől eltérően elválik egymástól a légi úton, illetve a más módon (például közúton, vasúton, hajón, stb.) utazók köre.

A jelenlegi 175 eurós értékhatár az alábbiak szerint módosul:
- légi utas esetén a vámmentes értékhatár 430 euró lesz, míg
- más módon utazók esetén 300 euróra,
- 15 év alatti utas esetén 150 euróra változik.

Dohánytermékek esetében igen jelentős változás, hogy 2009. január 1-jétől a más módon (közúton, vasúton, vízi úton) utazók 200 db helyett 40 db cigarettát hozhatnak be.

A 17. életévüket betöltött személyek az alábbi mennyiségeket hozhatják be vámmentesen:

1. Dohánytermékek vonatkozásában

a) Légi utasok esetén (2008. december 1-jétől)

- 200 db cigaretta, vagy
- 100 db szivarka (darabonként 3 grammnál nem nagyobb tömegű), vagy
- 50 db szivar, vagy
- 250 gramm fogyasztási dohány.

b) Más módon (közúton, vasúton, vízi úton) utazók esetén (2009. január 1-jétől)

- 40 db cigaretta, vagy
- 20 db szivarka (darabonként 3 grammnál nem nagyobb tömegű), vagy
- 10 db szivar, vagy
- 50 gramm fogyasztási dohány.

2. Alkoholtartalmú italok vonatkozásában

- 1 liter 22 térfogatszázaléknál nagyobb alkoholtartalmú ital, vagy
- 2 liter 22 térfogatszázaléknál nem nagyobb alkoholtartalmú ital, ide nem értve a szőlőbort és sört, valamint
- 4 liter szőlőbor,
- 16 liter sör.

Cukorból személyenként és évente összesen a hazai átlagfogyasztásnak megfelelő 20 kg hozható be vámmentesen. A közös háztartásban lakók az utas nyilatkozata alapján a vámmentesen behozható mennyiség tekintetében figyelembe vehetők.

Üzemanyagok esetében a belföldre érkező gépjármű szabványos üzemanyagtartályában található üzemanyag, továbbá 10 litert meg nem haladó mennyiségű, hordozható tartályban tárolt üzemanyag.

Fontos jövedéki változás, hogy 2009. január 1-jétől a szén is az energiaadóról szóló törvény hatálya alá került, így a szénre is energiaadót kell fizetni, amelynek mértéke ezer kilogrammonként 2040 forint lesz. A lakossági fogyasztók számára értékesített szén után nem kell energiaadót fizetni!

(VPOP)
(logsped)

2008.12.31.