Logisztika
     Spedició, Fuvar.
     eTudakozók
     Térszerkezet
     Kapcsolódók
     Közlekedés
     Információs társ.
     Vállalat
     Minőségbiztosítás
     EU
     EgyébSzótár

Kapcsolódó oldal:  

Számítástechnikai szótár

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K   L
  M   N  O  P  R  S  T   U  V   X  W
A

account
számítógép-használati jog, saját azonosító és jelszó egy (általában nagyobb) hálózati számítógépen
address
hálózatba kötött számítógépek hívószáma vagy betűkódja, illetve a felhasználók elektronikus postafiókjának azonosítója
anchor
horgony; html oldalak vezérlőkaraktere utalások/kereszthivatkozások megadásánál
anonymous ftp
nyilvános hozzáférésu állományok letöltése az Internet gépekről, az anonymous szót használva azonosítóként
ARCHIE
online is kereshető adatbázis az Internet több száz legfontosabb anonymous FTP területén tárolt file-okról
archiváló program
több (általában kisebb) számítógépes állományt egy file-ba csomagoló program, megkönnyítve így a file-ok átvitelét a hálózaton
archive site
olyan hálózati szolgáltató gép, amelyen (nyilvánosan elérhető) file-gyűjtemény található
ARPA
Advanced Research Project Agency; kutatási hivatal
ARPANET
az első igazi nagytávolságú, TCP/IP alapú hálózat az USA-ban, a jelenlegi Internet elődje
ASCII
American Standard Code for Information Interchange - univerzális számítógépes kódtábla az angol betükre
ASCII file
csak szabványos (7 bites) ASCII kódú karaktereket tartalmazó file, a hálózaton általában különleges paraméterezés, segédprogramok vagy parancsok nélkül is továbbítható
ATM
fix hosszúságú csomagokkal dolgozó, igen nagy sebességű szélessávú hálózati protokoll (150-620 Mbit/s) FDDI és Ethernet hálózatokon, hang és videojel továbbítására is alkalmas (Asynchronus Transfer Mode)

B

backbone
a számítógépes hálózatok központi, nagysebességu kommunikációs csatornája, amelyhez a kisebb és rendszerint lassabb (helyi) hálózatok csatlakoznak
BASE64
bináris állományok kódolására használják levelezéskor (a pine levelező is ezt használja)
baud
a hálózatok átviteli sebességének mérőszáma, kb. megegyezik a másodpercenként átvitt bitek számával (7 vagy 8 bit jelent egy karaktert)
BBS
online olvasható (általában nyilvános) elektronikus faliújság vagy hirdetőtábla, ahol közérdekű információk helyezhetők el, illetve olvashatók (Bulletin Board System)
bináris file
nem szabványos ASCII karaktereket is tartalmazó állomány (program, kép, tömörített file stb.), melynek hálózaton való továbbítása speciális feltételeket igényel, vagy elozoleg ASCII file formátumra kell alakítani
BITFTP
levélben kérheto file-transzfer szolgáltatás az Internet FTP archívumaiból az EARN/BITNET hálózat használói számára, a princetoni egyetem számítógépén muködik
BITNET
amerikai eredetű kutatási/oktatási számítógépes hálózat, mely más hálózatokkal egyesülve ma már világméretűvé nott, eredetileg az IBM RSCS nevu hálózati szabványára épült, s elsősorban az elektronikus levelezés és a file-transzfer céljából hozták létre (Because It's Time to Network)
bounced mail
a levelező rendszer hibájából, vagy hibás címzés következtében a feladónak visszaküldött elektronikus levél
bps a hálózaton másodpercenként átvitt bitek száma (bits per second) browser
böngésző program, melynek segítségével a hálón mozoghatunk és olvashatunk

C

ccMail
elterjedt elektronikus levelezőrendszer Novell hálózathoz
CD-ROM
csak olvasható optikai lemez, melyet elsősorban nagy adatbázisok terjesztésére használnak, kapacitása kb. 250 ezer nyomtatott oldalnak felel meg
CERN
a genfi Részecskefizikai Kutatóintézet neve, melynek számítógépein több fontos hálózati szolgáltatás (pl. a WWW, vagy az ALICE nevű OPAC) működik
CISC
Complexed Integrated Semiconductor; processzortípus, mely a RISC típusúnál többet tud, de lassabban
COM port
olyan (soros) csatorna vagy csatoló, melyen keresztül a számítógép hálózaton kommunikálni tud egy modem vagy más eszköz segítségével
compress
a UNIX gépek elterjedt tömöríto programja, gyakran használják a hálózati archívumokban az állományok tárolásához vagy átvitel előtti összetömörítéséhez
connect time
az az időtartam, amelyet egy felhasználó egy online szolgáltatáshoz kapcsolódva eltölt, a kereskedelmi szolgáltatóknál ezt is figyelembe veszik a díjnál
cps
a hálózaton másodpercenként átvitt karakterek száma, a "bps"-ben kifejezett sebesség 10-zel való osztásával szokták kiszámolni (characters per second)
cpu
Az információ feldolgozását a számítógép processzora végzi, ezt központi feldolgozó egységnek (Central Processing Unit - CPU) nevezik. Ennek fő jellemzője a sebesség, ma egy gépben minimum egy 2,2 GMHz-es (másodpercenként 2200millió művelet!!!) processzor van. A processzorral szoros kapcsolatban van a számítógép memóriája (RAM, ROM) jellemzője a gyors beolvasás, kiírás. Jelenleg 128-512 Mb a jellemző méret.
cracker
a hálózat biztonsági réseit kereső és azt ki is használó rosszfiú
CWI
Computer World International; ASCII szabvány
cyberspace
a világméretű számítógépes hálózatok összességének "költoi" neve, William Gibson Neuromancer címu könyve alapján

D

database
információk visszakeresésére használható adatbázis, vagyis jól strukturált adatállomány(ok)
datagram
az Internet hálózaton továbbított egységnyi adatcsomag neve, mely az adatok mellett a küldő és a címzett gép kódszámát is tartalmazza
dialup
távoli számítógép felhívása és az online kapcsolat létrehozása, (elsősorban) a telefonhálózaton keresztül
directory
összetartozó állományokat tartalmazó tartalomjegyzék (vagy könyvtár) egy számítógép háttértárolóján
disclaimer
az elektronikus levelek végére írt néhány mondat, melyben a levél írója kijelenti, hogy magánvéleményét fejtette ki
DIS file
DIStribution file, mely soronként tartalmazza egy csoport e-mail címeit
DNS
az Internet számítógépek címeinek (hívószámainak) hierarchikus felépítésű szabványa, melynél az egyre nagyobb egységek kódját pontokkal választják el (Domain Name System)
domain
az Internet gépek címének egy szakasza, a hálózat egy adott méretű tartományát jelöli
download
file letöltése egy másik (távoli) számítógépről hálózaton keresztül a saját gépünkre

E     Vissza a lap tetejére >>>

e-book
elektronikus könyv valamilyen számítógépes formában (szöveg-file, hipermédia rendszer stb.), vagy nyomtatva is megjelent mű, vagy kizárólag számítógépen olvasható könyv
e-journal
számítógépes formában szerkesztett és (általában a hálózaton) terjesztett folyóirat, újság, hírlevél
e-mail
elektronikus posta, számítógépen írt leveket továbbító hálózati szolgáltatás
e-mail cím
az IP protokollnak megfelelő felépítésű jelsorozat
EARN
európai kutatási/oktatási számítógépes hálózat, melynek vannak közel-keleti és afrikai tagjai is, a BITNET európai része
EFF
1990-ben alakított amerikai szervezet a hálózatokon folyó kommunikáció szabadságának biztosításáért (Electronic Frontier Foundation)
ETHERNET a Xerox cég által kifejlesztett és rendkívül elterjedt hálózati technika, mely 10 megabit átviteli sebességet biztosít árnyékolt kábelen, helyi hálózatoknál használják


F

fake-mail
hamis levél, aminek küldése hálózati azonosítónk megvonását vonhatja maga után
FAQ
a levelező csoportokban leggyakrabban feltett kérdések és az azokra adott válaszok gyűjteménye az új csoporttagok számára, elsősorban a USENET hálózaton jellemzőek (Frequently Asked Questions)
FDDI
optikai kábelt használó hálózati szabvány, mely max. 100 millió bit másodpercenkénti átvitelt is lehetővé tesz (Fiber Distributed Data Interface)
FIDONET
elsosorban PC-ken működő, telefonos BBS-ek világméretű hálózata, levelező csoportokat is üzemeltet (echomail)
file
saját névvel rendelkező számítógépes állomány (program, szöveg, kép, stb.)
file-transfer
számítógépes állományok átvitele az egyik képről a másikra, valamilyen kommunikációs vonalon keresztül
fileserver
olyan gép és szoftver, amely az általa "kezelt" állományokat elérhetővé teszi mindenkinek a hálózaton
FINGER
az Internet legtöbb gépén használható szolgáltatás, ami lehetővé teszi, hogy az illető host felhasználóinak listájában megkeressünk valakit, ill. megnézzük, hogy éppen be van-e jelentkezve
freeware
a nyilvános közprogramok (public domain szoftverek) azon része, melyeknek szerzői nem kérnek pénzbeli támogatást és a terjesztésükre vonatkozóan sem szabnak korlátozó feltételeket
FTP
a TCP/IP hálózati szabvány azon része, mely az állományok átvitelét szabályozza, illetve az Internet gépeken az ezt végző program neve (File Transfer Protocol)
FTPMAIL a DEC cég által üzemeltetett szolgáltatás, mely lehetővé teszi állományok átvitelét elektronikus levélben az FTP archívumokból, elsősorban az Internetet közvetlenül elérni nem tudók számára
full screen
egy számítógép vagy terminál teljes képernyős üzemmódja, melynél az információk nem soronként, hanem képernyonként jelennek meg


G

gateway
hálózatokat összekötő zsilip gépek
GIF
hálózaton használt formátum grafikus állományok tömör tárolására, az egyik legelterjedtebb képformátum jelenleg (Graphics Interchange Format)
GOPHER
elosztott szöveges adatbázis-kezelő, client-server elven muködő rendszer az Internet információforrások egységes eléréséhez, indexállományokat használ
guest
egy hálózati géphez vagy szolgáltatáshoz saját használati joggal nem rendelkező, "vendég" felhasználó, akinek azért esetleg bizonyos korlátozott használati lehetőségeket megenged a rendszer
guide
kézikönyv, kalauz, útmutató jellegű összeállítás, mely rendszerint a hálózati információforrásokat és azok használatát ismerteti
Gutenberg Project
amerikai mozgalom, melynek célja, hogy néhány éven belül több ezer könyv legyen nyilvánosan elérhető elektronikus formában
GYIK
Gyakran Ismétlődő Kérdések (angolul FAQ)

H

HBONE
nagysebességu hazai TCP/IP alapú hálózat, a magyar Internet alapja
header
elektronikus levelek (vagy más szöveges állományok) fejléce, mely a szöveg szerzőjére, témájára, keletkezési dátumára stb. és beérkező levél esetén a továbbítási útvonalára vonatkozó információkat tartalmaz
help
segítő szöveg, amely programok vagy információforrások használata esetén általában a "HELP" vagy a "?" beírásával, vagy az F1 gomb megnyomásával kérhető
help desk
nagyobb információs központok vagy számítástechnikai cégek által fenntartott szolgáltatás, ahol az ügyfelek telefonon vagy e-mail útján közvetlen segítséget kaphatnak
HEPnet
DECnet, TCP/IP X.25 alapú világhálózat, mely a nagyenergiájú fizikával foglalkozó kutatóintézeteket köti össze
hipermédia
szöveget, képet és hangot egyaránt felhasználó számítógépes alkalmazás
hipertext
olyan szoftver, illetve alkalmazás, amely szöveges információk közötti logikai kapcsolatok révén lehetővé teszi azok különböző sorrendű olvasását
home könyvtár
bejelentkezés után ez lesz az alapkönyvtárunk (ebben nyithatunk alkönyvtárakat)
host
a számítógépes hálózaton levo gép, amely valamilyen szolgáltatást is nyújt
HotJava
böngésző, mely a Java alkalmazásokat tartalmazó html oldalak megjelenítésére van kiélezve
html
Hyper Text Markup Language; a WWW oldalak készítéséhez használt nyelv
http
Hyper Text Transmission Protocol; a html oldalak továbbítására alkalmazott szabvány
HUNGARNET
magyar felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek, könyvtárak és egyéb intézmények által létrehozott egyesület a hálózati információszolgáltatások fejlesztésére és az ezzel kapcsolatos ismeretek terjesztésére
hybrid mail
e-mail üzeneteket más hálózatok levelezorendszereibe, faxra, telexre, vagy postai címre való továbbítását biztosító szolgáltatás (a levelet szükség esetén a címzett közelében kinyomtatják)

I

IIIFP
a kutatási/oktatási szféra információs szolgáltatásainak fejlesztését támogató és koordináló hazai project (Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program)
index
számítógépes adatbázishoz készített segédállomány, mely valamelyik mező szerint rendezve tartalmazza a rekordmutatókat, megkönnyítve és meggyorsítva így a keresést
Internet Society Internet
1991-ben alapított professzionális szervezet az Internet hálózat technikai és szervezeti fejlesztése céljából
InterNIC
az Internet hálózat működését koordináló szerveződés (Internet Network Operation Center)
IP
a TCP/IP szabványnak az a része, amely az Internet hálózaton az adatcsomagok összeállításáért és továbbításáért felelős (Internet Protocol)
IP address
az Internet hálózathoz kapcsolt gép azonosító kódszáma, rendszerint négy decimális számból áll
IRC
több felhasználó egyideju online "beszélgetését" lehetové tevo Internet szolgáltatás (Internet Relay Chat)
ISDN
korszerű, digitális hálózati szabvány, ill. az ezt használó hálózat, amely egyszerre képes például telefonbeszélgetést, számítógépes adatokat, képet stb. továbbítani
ISO
1946-ban alapított szabványügyi szervezet nemzetközi szabványügyi szervezet, mely több fontos hálózati kommunikációs szabvány (pl. OSI) kidolgozója (International Organization for Standardization)

J     Vissza a lap tetejére >>>

Java
új objektumorientált programozási nyelv, mely a Java kávéról kapta nevét
job
egy (távoli) gépnek kiadott feladat, parancs, ill. az azt végrehajtó program
JPEG
igen tömör, de információvesztéssel járó formátum grafikus állományokhoz (Joint Photographic Experts Group)

K

KERMIT
a legismertebb kommunikációs program, ill. file-transzfer szabvány, a Columbia University programozói fejlesztik
keyword
bibliográfiai adatbázisokban, online katalógusokban az egyes publikációk témájának leírására használt kulcsszó, a descriptorral szemben általában nem egy kötött tezauruszból választják, hanem gyakran a címből
KNOWBOT
kísérleti (telefonkönyv) szolgáltatás, ill. program, mely az Internet hálózaton elosztott adatbázisokban "vadászik" infomációkra (Knowledge Robot)
kommunikációs szoftver
olyan számítógépes program, amely lehetővé teszi két gép között az információátvitelt

L

LAN
helyi (max. egy intézményen belüli) hálózat, mely a nagytávolságú hálózatoktól általában eltérő technikai megoldásokat és esetleg más kommunikációs szabványokat is használ, elsodleges célja a számítógépes eroforrások megosztása (Local Area Network)
link
egy másik lapra vagy szolgáltatásra történő utalás/kereszthivatkozás az anchorok segítségével
login
bejelentkezés egy (távoli) számítógépbe a hálózaton keresztül, a kapcsolat felépítése és az azonosítók megadása
logout
kijelentkezés egy másik (távoli) gépről és a hálózati kapcsolat lebontása


M

mailbox
elektronikus postafiók, e-mail "postaláda"
mailserver
olyan hálózati szolgáltatás (program, ill. gép), mely képes file-ok e-mail levélben való elküldésére, ezek az állományok esetleg más gépeken is lehetnek
MAN
olyan (nagysebességű) számítógépes hálózat, mely kb. egy nagyváros méretű területet fog át és ilyen nagyságú közösséget szolgál ki (Metropolitan Area Network)
message
a hálózati kommunikációban a partnerek között váltott rövid üzenet, sokszor az elektronikus levél szinonimája
MIME
az Internet levelezorendszerének 1992-ben bevezetett multimédia kiterjesztése, amellyel nem-szöveges (kép, hang, fax stb.) állományok is továbbíthatók (Multipurpose Internet Mail Extensions, vagy más néven Metamail)
mirror site
tüköroldala egy csoportnak vagy html oldalnak; ugyanaz az információ más gépen
modem
a digitális jeleket analóg telefonhálózatokon való átvitelhez át- és visszaalakító hardver eszköz (MOdulátor/DEModulátor)
moderator
az a személy vagy kis csoport, aki a koordinált (moderált) levelezo csoportoknál eldönti, hogy egy levél továbbítható a list vagy a newsgroup olvasóinak
MUD
több játékos által a hálózaton online játszható interaktív kaland- vagy stratégiai játék (Multi-User Dungeon vagy Dimension)
multimédia
jellemzően képet, animációt és hangot használó szoftver vagy információforrás (eredeti jelentése elsosorban nem a számítógépes alkalmazásokra utalt, de ma már inkább a "hipermédia" szó értelmében, ill. helyett használják)

N

nameserver
tágabb értelemben a hálózati gépek címzési hierarchiáját nyilvántartó gépek, illetve programok neve, szűkebben az Internet decentralizált, de hierarchikus név és hívószám struktúrájának nyilvántartási rendszere, az ezt végző eszközök összefoglaló neve
NCSA
National Center for Supercomputing Application; hálózati elérést biztosító programcsomag
netiquette
a hálózaton (főleg az elektronikus levelezésnél) betartandó magatartási szabályok összessége, több kézikönyvben is olvashatók
netnews
eredetileg UNIX gépekre készült hálózati szolgáltatás, az elektronikus faliújság és konferencia keveréke, most már többek közt VMS/CMS rendszeru EARN gépeken is használható
nickname
álnév; az IRC-ben és a DNS-ben eloforduló kifejezés
NNTP
News Network Transfer Protocol, a news hálózati szabványa
network
a számítógépes hálózat fogalmát jelöli, néha lokális, néha a "világhálózat" értelemben (ez utóbbi esetben sokszor csak "net")
newsgroup
a hálózaton egymással kommunikáló, azonos érdeklődésuek csoportja, elsősorban az amerikai USENET elektronikus konferencia rendszerben
newsmanager
a news csoportjainak gazdája, aki sokszor egyszemélyben rendszergazda is
newsletter
elektronikus úton terjesztett rövidebb hálózati hírlevél vagy újság
NFS
a Sun Microsystems által kifejlesztett protokoll távoli gépeken, különböző típusú adattárolókon levo file-ok elérésére a hálózaton keresztül, mely idővel az Internet egyik szabványává vált (Network File System)
NIC
a hálózati információk terjesztésére létrehozott amerikai szervezet rövidítése, az RFC anyagok fo tárolóhelye és Internet információs központ (Network Information Center)
NNTP
a netnews anyagok továbbítására használt protokoll (Network News Transfer Protocol)
node
nagytávolságú hálózatba bekapcsolt (fontosabb) számítógép
NOVELL
a Netware cég rendkívül elterjedt, helyi hálózatvezérlő szoftvere
NSFNET
az amerikai National Science Foundation által alapított nagysebességű (max. 45 Mbit/s) kutatási célú hálózat, az Internet része
nslookup
a UNIX operációs rendszer TCP/IP alatti hálózati parancsa, amely domain név alakú, betűjelekbol álló Internet címek számkódú megfelelőjét kérdezi le és adja meg

O

on-line
interaktív és egyidejű kapcsolattartási mód hálózaton keresztül távoli számítógépekkel, szűkebb értelemben pedig kereskedelmi adatszolgáltatók adatbázisainak közvetlen használata és a találatok letöltése, ill. kiíratása
OSI
a különféle hálózatok és az eltérő géptípusok közötti kommunikációs szabályok egységesítésére az ISO által létrehozott szabványegyüttes neve (Open Systems Interconnection vagy Open Standard Interconnection)

P     Vissza a lap tetejére >>>

packet
a hálózatra küldött (címzéssel ellátott) byte-csoport, adatcsomag
PSI-packet switching
a nagy számítógépes hálózatok elterjedt kommunikációs adatátviteli szabványa, amelynél az átvitt információt csomagokra bontják és ellenőrzött módon továbbítják (csomagkapcsolt átvitel)
password
számítógépek használata esetén a felhasználó jogosultságát ellenorző, illetve állományainak titkosságát védo jelszó
PCTCP
ugyancsak egy hálózati elérést biztosító programcsomag, mint az NCSA
PDF az Adobe cég által kifejlesztett dokumentumcsere formátum, mely a PostScript nyelvet válthatja fel, ill. egészíti ki, a jövő "elektronikus papírjának" alapja (Portable Document Format)
port
a (hálózati) számítógépek kommunikációs csatlakozó pontja, a "ki- és bejáratot" azonosító "kapu"
postmaster
egy adott hálózaton (elsősorban) az elektronikus levelezésért felelős, a felhasználókat segítő személy, ill. szolgálat
PostScript
az Adobe igen elterjedt szabványos formátuma szöveges (de esetleg képet is tartalmazó), kiadványszerkesztővel készült, "nyomdakész" dokumentumok számára
PPP
egy viszonylag új protokoll a client-alapú Internet szolgáltatások (pl. a Gopher) telefonhálózatról való közvetlen használatára, nyilvános dial-up szolgáltatás igénybevétele nélkül (Point-to-Point Protocol)
profile
ismételten használt paraméterek automatikus beállításához szükséges információkat tartalmazó file
prompt
a számítógépen a (kommunikációs) parancs kiadhatóságát mutató hely, illetve speciális jelzés (pl. ? vagy -> )
protocol
a kommunikációs szabályok szoftverszintű leírását tartalmazó eljárásgyujtemény, (kvázi) szabvány
public domain
nyilvánosan terjesztett és (bizonyos feltételek mellett) ingyenesen használható szoftverek összefoglaló neve

R

repeater
jelerősítő hosszabb szegmensek esetén
RFC
az Internet hálózatban alkalmazott eljárásokra és szabványokra vonatkozó leírásokat tartalmazó dokumentumgyűjtemény (Requests for Comments)
RIPE
az EUnet által létrehozott szervezet a kontinentális TCP/IP hálózat, az európai Internet kiterjesztésére (Reseaux IP Europeens)
RISC
Reduced Integrated Semiconductor; a CISC processzornál kisebb utasításkészlettel rendelkező, de annál gyorsabb processzortípus (ma már ez az elterjedtebb)
router
hálózatok, ill. hálózati csomópontok közötti forgalmat irányító, az adatcsomagok útvonalát kiválasztó eszköz
routing
egy adatcsomagnak a hálózaton való továbbításához szükséges "optimális" útvonal (route) kiválasztásának folyamata
RS-232
asszinkron soros vonalon két számítógép kapcsolatát szabályozó protokoll, ill. ilyen kommunikációs port, amelyet a legtöbb kommunikációs program használ

S

script file
a makrókhoz hasonló funkciójú parancsfile például egy kommunikációs programnál, mely mondjuk automatikusan bejelentkezik egy távoli szolgáltatóhoz
server
lokális hálózat központi szolgáltató gépe, illetve file-átvitelt, levélelosztást vagy más hálózati funkciót biztosító központi számítógép nagytávolságú hálózatokon
SGML
a szöveges állományok belso szerkezetének jelölésére használt legújabb szabvány, melynek várhatóan nagy szerepe lesz a hipertext és a full-text alkalmazásokban (Standard Generalized Markup Language)
shareware
szabad (public-domain) terjesztésu szoftver, amelynek szerzoje tartós használat esetén önkéntes költségtérítést vár el
signature block
elektronikus levelek aláírásához használt (általában külön file-ban tárolt) szöveg, melyet a szerző a levél végére illeszt
SLIP Serial Line Internet Protocol; modemes elérhetőség szabályzata
smiley
a smiley (vagy smilie, vagy emoticon) az elektronikus levelezésben, szöveges anyagokban használt, oldalra dolt, karakteres rajzok az érzelmek és egyéb metainformációk kifejezésére (pl. a :-) jelentése: "ez nem komoly!")
SMTP
az Internetben is használt elektronikus levelezési protokoll, a TCP/IP része, amely rögzíti a levél címzési és nyomkövetési funkcióit (Simple Mail Transfer Protocol)
SNA
IBM nagygépek hálózati szabványa (Systems Network Architecture)
snail mail
a hagyományos postai levélküldő szolgáltatás (az e-mail sebességére utaló) lenéző elnevezése ("csigaposta")
subject
elektronikus leveleknél az üzenet tárgyára vonatkozó információt tartalmazó rész a levél fejlécében, a könyvtári és bibliográfiai adatbázisokban pedig a rekord tartalmi ismérveit hordozó, az illető publikáció témáját leíró adatmező neve
szegmens
185 m hosszú egység, amire 28 gép csatlakoztatható

T

talk
két felhasználó közvetlen, online beszélgetése, ill. az azt biztosító (Internet) hálózati szolgáltatás, program
TCP/IP
az amerikai Védelmi Minisztérium által az ARPANET számára kidolgoztatott adatátviteli protokoll-csomag, amely ma már az Internet "világhálózat" legelterjedtebb átviteli szabványa, fő részei: az FTP, a TELNET, az SMTP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)
TELNET
a TCP/IP kommunikációs protokollnak az a része, mely az online kapcsolat felépítését és kezelését szabályozza, illetve az Internet gépeken az ezt megvalósító parancs
terminál
olyan számítógép, melyről bejelentkezhetünk egy központi gépre (host-ra)
terminál emuláció
a (nagy) hálózati gépek termináljain használt eredeti, képernyős megjelenítési mód és kezelési lehetőségek szoftver útján történő szimulációja egy másik típusú gépen
terminál típus
egyes terminálok bizonyos esetekben másképpen viselkednek (pl. eltérő billentyűzet-kiosztás)
testgroup
az a csoport, ahol tesztelhetjük a news parancsait mielőtt élesben használnánk őket
transceiver
fizikai szintű jelátalakító
TTL
Time To Live; max. annyi routeren mehet át egy levél, amennyi ennek az értéke

U

UNIX
a hálózatokon a legtöbb szolgáltató gépen használt, több-felhasználós, több-feladatos operációs rendszer
URLs
az URNs mellett használt másik fontos IETF szabvány az Internet hálózaton levő információforrások helyének megjelölésére (Unified Resource Locators)
URNs
az Interneten tervezett egységes névrendszer az információforrások helytől független azonosítására (Unified Resource Names)
USENET
az Egyesült Államok egyik legrégibb és legnagyobb (laza) hálózati kommunikációs csoportosulása, amely elsosorban a felsőoktatásban és kutatásban résztvevok hír- és információcseréjét biztosítja newsgroup-ok útján
user interface
a számítógépes program, ill. szolgáltatás felhasználói oldalon megjelenő kezelői felülete
username
egy (hálózati) számítógépen bejelentkezési jogosultságot biztosító felhasználói azonosító
UUCP
a UNIX gépek közötti átvitel egyik korai (és elég lassú) protokollja, ill. az ezt a szabványt használó hálózatok összefoglaló neve, ez volt az ELLA rendszerben az első nemzetközi kijáratot biztosító gateway szolgáltatás (UNIX to UNIX CoPy)
UUENCODE
elsosorban a UNIX gépeken használt program, illetve kódolási forma bináris állományoknak ASCII formátumra való konvertálásához

V

VERONICA
a világ Gopher szolgáltatásainak központi indexe, amelyben keresni is lehet, s a megtalált anyagok azután közvetlenül elérhetők a Gopherbol (Very Easy Rodent-Oriented Net-wide Index to Computerized Archives)
VRML
Virtual Reality Markup Language; virtuális html oldalakat leíró nyelv

X

X.25
leginkább Európában elterjedt, csomagkapcsolt hálózati protokoll, mely biztosítja távoli gépek online elérését, eredetileg termináloknak a központi számítógéphez való hozzákapcsolásához tervezték

W

WAN
nagytávolságú (területi, országos vagy világméretu) hálózat (Wide Area Network)
worm
olyan számítógépes program, amely önmagában is muködőképes (ellentétben a vírusokkal) és képes tetszőleges számban lemásolni magát, a leghíresebb ilyen program az 1988-as "Internet worm" volt
WWW WWW client-server elven muködő rendszer, mely hipertext kapcsolatokat használ a hálózat különböző gépein lévő információforrások eléréséhez, a bennük való kereséshez (World Wide Web)

Vissza a lap tetejére >>>

Szótár az ELTE Ludens Gopher szervere alapján

2014.08.28.