Logisztika
     Spedició, Fuvarozás
     eTudakozók
     Térszerkezet
     Kapcsolódó területek
     Közlekedés
     Információs társadal.
     Vállalat
     Minőségbiztosítás
     EU
     Egyéb

Kapcsolódó oldal:  A számlázó programokat be kell jelenteni a NAV-nak

A vállalkozások többségét érinti az a szabály, amely szerint a számlázó programot be kell jelenteni az adóhatóságnak. (mfor)

Ügyviteli rendszerekre is vonatkozhat

Az NGM rendelete szerint a 2014. október 1-jét megelőzően beszerzett és 2014. október 1-jén még használatban lévő számlázó programok, igénybe vett online számlázó rendszerek, továbbá használatba vett, számla kibocsátására alkalmas saját fejlesztésű programok adatait az adóalanynak 2014. november 15-ig kell bejelenteni. Aki október 1. után vásárol számlázó programot, annak a beszerzést követően 30 napja lesz arra, hogy az adóhatóság felé bejelentést tegyen erről.

Természetesen a rendelet azt is meghatározza, hogy mit ért számlázó program alatt, így többek között a több funkcióval rendelkező informatikai megoldásokat is ennek tekintik. A szabály értelmében tehát a komplex ügyviteli rendszereket is bejelentési kötelezettséggel terheli abban az esetben, ha más funkciók mellett számla kibocsátására is alkalmasak.

Online számlázó rendszer alatt - az általános fogalomhasználat szerint - a hálózaton keresztül elérhető, számlázó szolgáltatást nyújtó rendszer értendő.

Mit kell a bejelentésnek tartalmaznia?

Az NGM rendelete pontosan meghatározza, hogy milyen adatokat kell tartalmaznia a bejelentésnek.

Használt program esetén annak nevét, azonosítóját, továbbá a fejlesztő vállalkozás nevét, és adószámát (ha van). Szintén be kell jelenteni az értékesítőjének, rendelkezésre bocsátójának nevét, és adószámát. Nem szabad elfeledkezni a beszerzésének, használata megkezdésének vagy - saját fejlesztésű program esetén - a rendeltetésszerű használatbavételének időpontjáról sem.

Hasonló adatokat kell megadni online számlázó rendszer esetén is, hiszen itt az online számlázó rendszer nevét és elérhetőségét, az online számlázási szolgáltatást nyújtó nevét, adószámát, és az online számlázási szolgáltatás igénybevételének kezdő időpontját kell bejelenteni. Ha használatból kivont programról vagy online rendszerről van szó, akkor a kivonás időpontját is be kell jelenteni.

Ha frissítik, nem kell bejelenteni

A NAV tájékoztatója szerint a számlázó program azonosítója bármilyen, a fejlesztő által meghatározott szám -, betű-, vagy egyéb karakterkombináció lehet, ami a számlázó program egyedi azonosítására szolgál (ami alapján a fejlesztő, a forgalmazó a számlázó programot az értékesítéskor nyilvántartásba veszi). A számlázó program értékesítésekor, rendelkezésre bocsátásakor a vevőt, felhasználót tájékoztatni kell a számlázó program nevéről és azonosítójáról.

Érdemes megjegyezni, hogy a számlázó program frissítése, verzióváltása esetén nem kell ismételten bejelentést tenni, miután ez esetben a használatba vett és már bejelentett program nem változik.

A bejelentés teljesítéséhez az adóhatóság külön nyomtatványt rendszeresít, mely a honlapjukról elérhető lesz 2014. október 1-jétől.
(logsped)

További információk:2014.09.11.