Logisztika
     Spedició, Fuvar.
     eTudakozók
     Térszerkezet
     Kapcsolódók
     Közlekedés
     Információs társ.
     Vállalat
     Minőségbiztosítás
     EU
     Egyéb

Szállítmányozás

Kapcsolódó oldal:  A szállítmányozó felelőssége megállapítható

A szállítmányozó a fuvarozás közben bekövetkezett károkért csak kivételesen vonható felelősségre.

Ám, ha a közvetett szállítmányozók kiválasztásánál nem úgy jár el, ahogy az adott helyzetben elvárható, és az áruban kár keletkezik, megállapítható a felelőssége

Egyebek közt erre mutatott rá a Fővárosi Ítélőtábla abban a jogvitában, amelynek csaknem 280 ezer dollár volt a tétje. Az ügy kárvallottja ugyanis egy ilyen nagy értékű áru Szentpétervárra történő továbbítására szerződött az alperessel. Az viszont átadta a feladatot más cégnek, amely szintén továbbhárította a munkát. Az áru végül egy ötödik fuvarozónál kötött ki, és nem érkezett meg a szentpétervári címzetthez. A megbízó beperelte az üzleti partnert.

A kötelezett fellebbezett. Úgy vélekedett: a bíróság tévesen minősítette a szerződést fuvarozásnak, mert ő az okiratok elkészítését megelőző szóbeli megállapodás szerint a továbbítást egyértelműen szállítmányozóként vállalta, és mint ilyen, a fuvarozás közben keletkezett károkért nem felel. A Fővárosi Ítélőtábla elsődlegesen azt döntötte el, hogy a felek fuvarozási, vagy szállítmányozási szerződést kötöttek-e. Rámutatott: a fuvarozási és a szállítmányozási szerződés - írásba foglalási kötelezettség hiányában - szóban is létrejön, ha a felek a lényeges kérdésekben megegyeznek.

A perbeli esetben - az adatok és a tanúvallomások alapján - a szerződés szóban, szállítmányozási szerződésként köttetett meg, az utóbb keletkezett okiratok már csak a teljesítéshez szükséges adatokat tartalmazták. Az alperes alappal hivatkozott arra, hogy szállítmányozóként csak kivételesen felel a fuvarozási károkért. Ám felel a közvetett szállítók kiválasztásáért, azok teljesítőképességéért, megbízhatóságáért. Az adott esetben az alperes olyan szállítmányozói-fuvarozói láncolatot indított el, amit teljes egészében maga sem ismert, nem tudta, ki, milyen útvonalon továbbítja majd az árut. Mulasztásainak következménye a küldemény eltűnése, amelyért bizony kártérítési felelősséggel tartozik. (Világgazdaság)

2004.09.30.