Logisztika
     Spedició, Fuvar.
     eTudakozók
     Térszerkezet
     Kapcsolódók
     Közlekedés
     Információs társ.
     Vállalat
     Minőségbiztosítás
     EU
     EgyébOktatás

Kapcsolódó oldal:  Elfogadták a felsőoktatási törvény módosítását

Az Országgyűlés utolsó ülésnapján elfogadták a felsőoktatási és a közoktatási törvény módosítását.

Változások a felsőoktatásban

A felsőoktatási törvény módosítását illető egyik fontos változás, hogy a képzési hozzájárulás (tandíj) alóli mentességi kör bővül. Nem kell tandíjat fizetniük a kismamáknak, vagyis a terhességi-gyermekágyi segélyben, a gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban részesülőknek.

A módosítás azt is tartalmazza, hogy nő a felsőoktatás állami támogatása, mégpedig az idei 214 milliárd forintról 2010-re 241 milliárdra. Ehhez a támogatáshoz az egyetemek és főiskolák ezentúl egy három évre szóló finanszírozási megállapodás alapján juthatnak hozzá, ahol az intézmény teljesítmény-mutatói jelentősen latba esnek. Vagyis az az intézmény, amelyik színvonalasabb oktatást nyújt, több támogatást kaphat, amelyik pedig rosszabbul teljesít, kevesebbet. Ez viszont nem érinti a képzési normatívát, annak elosztása változatlan marad - hangsúlyozza a szaktárca.

Az intercity professzorok kérdéskörét is szabályozza az új törvény, miszerint egy oktatót 2010-től kezdve kizárólag egy intézményben lehet akkreditálni. Változik a vezetői megbízások korhatára is: az ezután kinevezett egyetemi, főiskolai vezetők továbbra is csak 65 éves korukig tölthetik be posztjukat, de amennyiben a vezetői megbízás időtartama túlnyúlik a 65 éves korhatáron, akkor a szenátus kétharmados döntésével ez kitolódhat 69 éves korig.

A módosítás lehetővé teszi, hogy a felsőoktatási intézmények ezentúl saját vállalkozást alapíthassanak, így gazdasági társasági formában hasznosítsák a kutatóik által létrehozott szellemi terméket. Az eddig csak az oktatókra érvényes alkotói szabadságot kiterjesztik a kutatókra is. A kutatók ezentúl munkaköri feladatukon túl szerződéses megbízással máshol is vállalhatnak kutatói munkát és részükre is biztosítható hét évenkénti egy éves alkotói szabadság.

Ezentúl a felsőoktatási intézmények a felvételizőknek előírhatják az emelt szintű érettségit, de csakis akkor, ha erről a középiskolásokat a felvételi előtt két évvel értesítik.

Módosult a közoktatási törvény is

A közoktatási törvény is módosult, melynek célja a közoktatás hatékonyabb megszervezése, a kistérségi társulások ösztönzése, az esélyegyenlőség növelése, a szakképzés hatékonyságának erősítése, valamint a minőség fokozottabb ellenőrzése és jutalmazása.

A módosítás szerint 2007. szeptember 1-jétől a pedagógusokat nem kötelezhetik külön díjazás nélküli órák megtartására. A munkáltató továbbra is elrendelheti a heti kötelező óraszám feletti két plusz órát, ám kizárólag külön óradíjért.

A törvénymódosítás szigorítja a sajátos nevelési igényű tanulók vizsgálatát, a besorolási feltételeiket, és konkrétabban meghatározza az ellátásukban közreműködő szervezetek feladatait is. A módosítás továbbá megteremti a szakképzés regionális szintű megszervezését, úgynevezett önkéntes társulások létrehozásával, és jelentősen kibővíti az Oktatási Hivatal hatósági ellenőrzési jogkörét. A hivatal feladata továbbra is az lesz, hogy vizsgálja az egyenlő bánásmód megvalósulását, az alkalmazási feltételek törvényességét, illetve hogy betartassa a közoktatás ingyenességére vonatkozó előírásokat. (Educatio Press)
(logsped)

2007.06.27.