Logisztika
     Spedició, Fuvar.
     eTudakozók
     Térszerkezet
     Kapcsolódók
     Közlekedés
     Információs társ.
     Vállalat
     Minőségbiztosítás
     EU
     Egyéb

Kapcsolódó oldal:  Nem mutatta be a típusengedélyt az Orangeways

Nem tett eleget a szerződésben vállalt kötelezettségeinek az Orangeways Hungária Kft., ugyanis a hatályos szerződésben foglaltak szerint 2016. március 16-ig kellett volna bemutatni a RÁBA S91 típusú dízel midibusz típusengedélyét, amit a cég nem tett meg. (BKK)

A BKK Zrt. Igazgatósága a mai napi igazgatósági ülésén elfogadott határozat alapján felkérte a BKK Zrt. vezérigazgatóját, hogy amennyiben az Orangeways Hungária Kft. 2016. április 1-jén nem kezdi meg az eredeti szerződésben vállalt feltételeknek megfelelő teljesítést, úgy a szerződéstől álljon el. A döntésről az érintett felet írásban tájékoztatta a BKK Zrt.

A BKK Zrt. és az Orangeways Hungária Kft. - nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatása után - 2015. június 3-án kötött szolgáltatási keretszerződést a "B9 jelű - Közforgalmú autóbuszvonalak üzemeltetése midi autóbuszokkal, bruttó költségtérítéssel" tárgyában 25 db, valamint opcionálisan további 10 db dízel midibusz beszerzésére és üzemeltetésére.
(logsped)

2016.03.23.