Logisztika
     Spedició, Fuvarozás
     eTudakozók
     Térszerkezet
     Kapcsolódó területek
     Közlekedés
     Információs társadal.
     Vállalat
     Minőségbiztosítás
     EU
     EgyébMÁV

Kapcsolódó oldal:  Újabb milliárdos állami támogatást kap a MÁV

Összesen 62,8 milliárd forinttal megemeli a MÁV-nak juttatott 2007. évi költségtérítés összegét a magyar kormány. Az összegből a MÁV ZRt. 40,6 milliárd forinttal, míg a MÁV-START Zrt. 22,2 milliárd forinttal részesedik.

A MÁV ZRt. pénzügyi konszolidációját is elősegítő lépés egy folyamat része, mellyel a kormány a MÁV ZRt.-nél az elmúlt években elindult, s az európai normáknak megfelelő színvonalú szolgáltatási tevékenység kialakítását segíti elő.

A szétválás következtében ma már önálló személyszállítási társaság - jobban kontrollált költségszint mellett - a szolgáltatások színvonalának emelését állítja a középpontba, s az infrastruktúra társaság tevékenységének eredményessé tétele érdekében további racionalizálási lépések is történnek, áll a társaság közleményében.

Mint ismeretes, a MÁV ZRt. a korábbi évek finanszírozási hiányának rendezése, tőkehelyzetének konszolidálása miatt ez évben jelentős, 111,6 milliárd forintos tőkejuttatásban részesült. A tőkehelyzet rendezése és a javuló gazdálkodás lehetőséget teremtett arra, hogy a mostani többlet költségtérítést a társaság adósságállományának rendezésére, finanszírozási költségeinek csökkentésére használja fel.

Fentiekre tekintettel a MÁV ZRt. a mai napon 50 milliárd forint összegű kedvezőtlen kondíciójú hitel előtörlesztését teljesítette, mely lépést az év során még további hasonló akciók követnek.

A MÁV meglévő forrásai az idei évben - a működést biztosító és a szolgáltatási színvonalat emelő beruházások finanszírozása mellett - 100 milliárd forintot meghaladó adósság törlesztésére is lehetőséget adnak, a finanszírozás költségein keresztül (mfor)

2007.10.01