Logisztika
     Spedició, Fuvarozás
     eTudakozók
     Térszerkezet
     Kapcsolódó területek
     Közlekedés
     Információs társadal.
     Vállalat
     Minőségbiztosítás
     EU
     Egyéb

Digitális felkészültség

Kapcsolódó oldal:  

Középpontban a digitális felkészültség

Az IVSZ fontos feladatának tekinti, hogy növelje a versenyképesség szempontjából kulcsfontosságú digitális felkészültség szintjét Magyarországon. Ennek érdekében csatlakozott az Európa-szerte meghirdetett e-Skills Week kezdeményezéshez.

Az IVSZ és a MEFIT Alapítvány képviselői országos rendezvénysorozaton hívták fel a döntéshozók, kis- és középvállalati vezetők és középiskolások figyelmét a digitális készségek fontosságára. Az öt helyszínen megtartott események tanulsága, hogy az érintetteknek csak kisebb hányada van tisztában a digitális felkészültség súlyával, és konkrét lépéseket közülük is kevesen tesznek annak érdekében, hogy ezt a tudást továbbfejlesszék.

Az IVSZ az informatikai szakemberhiány csökkentése érdekében a középiskolások körében igyekszik népszerűvé tenni a szakmát, és Született informatikus kampányában továbbtanulókat szólított meg.

Ebben az évben több mint tízezer középiskolás gyűjtött információt a szakmáról a www.szuletettinformatikus.eu oldalon.A DigitalEuropa, az IT szakmai szövetségek európai uniós szervezete 2010. március első hetére egy e-Skills Week (e-Készségek Hete) elnevezésű kezdeményezést hirdetett meg. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy egy versenyképes és innovatív Európa nem képzelhető el folyamatosan növekvő számú, megfelelő digitális tudással rendelkező állampolgár nélkül.

A programhoz mind a huszonhét európai uniós ország, köztük az IVSZ koordinálásával Magyarország is csatlakozott.

Az e-Skills Week eseményt megelőző hetekben az IVSZ és a MEFIT Alapítvány képviselői országos rendezvénysorozaton beszéltek a döntéshozóknak, kis- és középvállalati vezetőknek és középiskolásoknak a digitális készségek és felkészültség fontosságáról. A Budapesten, Debrecenben, Győrben, Pécsett és Szegeden megrendezett eseményeknek több száz látogatója volt. A ma megrendezett sajtótájékoztatón Klotz Tamás, az IVSZ főtitkára és Dr. Tilesch György, a MEFIT Alapítvány elnöke számoltak be az e-Skills Week események tapasztalatairól.

Ahogy az a rendezvényeken folytatott beszélgetéseken kiderült, a résztvevő kis- és középvállalkozások képviselőinek többsége az informatikai beruházásokra pusztán mint egy újabb költségelemre tekint. Kisebb hányaduk ismerte fel, vagy engedhette meg magának, hogy a válságból való kilábalás egyik lépéseként a hatékonyságot növelő ICT beruházásokba kezdjen.

2008 májusában a MEFIT Alapítvány a miniszterelnökkel, a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszterrel és az öt parlamenti párttal közös szándéknyilatkozatban kötelezte el magát egy foglalkoztatási és versenyképességi fókuszú IKT-felnőttképzési program, a TITAN Program kidolgozására és megvalósítására. A TITAN Program célkitűzése a különböző szintű e-készségek fejlesztése; a 2009-2013 közti időszakban összesen közel 1,2 millió ember bevonása TITAN képzési programokba gazdasági és munkaerőpiaci elvárásoknak megfelelően.

A rendezvénysorozat fontos tanulsága, hogy a döntéshozói kör proaktívabb hozzáállása nagyban segítené a digitális készségek, a digitális írástudás jelentőségének elismerését. Ebben a körben azonban még gyakori az az álláspont, hogy informatikai tudással elsősorban az ICT vállalkozások szakembereinek kell rendelkezniük.

Különösen figyelemre méltó volt a középiskolások érdeklődése az eseménysorozaton. Az már kevésbé ad örömre okot, hogy a részvevők körében feltett kérdések alapján az állapítható meg, hogy bár alapvető digitális készségekkel rendelkeznek, internet-használati szokásaikat tekintve elmaradnak nyugat-európai kortársaiktól. Ahhoz, hogy a digitális világ előnyeit még jobban kihasználják, többségüknél hiányzik még egy fontos tudás: a magabiztos nyelvismeret.

Pedig az ICT iparágban közismert tény, hogy még ma, a recesszió időszakában is az informatikai vállalkozások 4-5000 fős szakember hiány mellett dolgoznak. Az IVSZ évek óta igyekszik felhívni a figyelmet erre a visszásságra, és annak érdekében, hogy már a középiskolából a legjobbak és megfelelő számban jelentkezzenek informatikai képzésekre, Született informatikus néven kampányt indított. Hasonlóan a tavalyi évhez, a www.szuletettinformatikus.eu oldalon a felvételi előtt állóknak és szüleiknek összegyűjtötték az informatikusi szakmával kapcsolatos közép- és felsőfokú, továbbtanulási- és ösztöndíj lehetőségeket, az informatikai álláslehetőségeket. Az informatikai felsőoktatás és munka világát egyetemisták, fiatal informatikusok, sikeres cégvezetők interjúi teszik vonzóvá a pályaválasztás előtt állóknak. Az oldalnak a felvételi időszakot megelőző két hétben több mint tízezer látogatója volt.

Az IVSZ mai sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy március 15-én indul el az IT Fitness teszt, azt a digitális készségeket felmérő kérdőív, melyet az e-Skills Week kampány keretében több európai uniós országban is elindítanak. A www.itfitness.eu címen elérhető kérdőív egyik célja, hogy a megmérettetést vállalók tisztában legyenek digitális felkészültségükkel. Másrészt a régiónkban - Ausztria, Csehország, Magyarország és Szlovákia - kitöltött tesztekből a digitális készségek átfogó képe alakul ki, amely megfelelő mennyiségű válaszadás esetén az országok összehasonlítását is lehetővé teszi ezen a téren. Az IVSZ ezen túl a középiskolák között is versenyt hirdet meg, és jutalmazza azokat az oktatási intézményeket, ahonnan a legtöbb jó eredménnyel kitöltött kérdőív érkezik be. A kérdőíveket április végéig lehet kitölteni, és minden válaszadó részt vesz a sorsoláson, ahol számos ajándékot nyerhetnek a résztvevők. (logsped)

2010.03.12.