Logisztika
     Spedició, Fuvar.
     eTudakozók
     Térszerkezet
     Kapcsolódók
     Közlekedés
     Információs társ.
     Vállalat
     Minőségbiztosítás
     EU
     Egyéb

Kapcsolódó oldal:  Kötelező tervezői felelősségbiztosítás

A Miniszterelnökség új javaslata lehetővé tenné, hogy a kormány rendeletben írhasson elő kötelező tervezői felelősségbiztosítást. Az indoklás szerint az újítás biztosíthatná az építkezéseknél az szakmai garanciák megtartását, a tervezői és kivitelezői felelősség tényleges érvényesülését. (MTI)

Tervezői felelősségbiztosítás előírásának lehetőségét is tartalmazza az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény módosítása.

Az építészeti-műszaki tervezői tevékenység megkezdéséhez és folytatásához tervezett feltételről szóló dokumentumot Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter nyújtotta be az Országgyűlésnek.

A javaslat július 1-jétől kizárólag elektronikus úton tenné lehetővé a 300 négyzetméternél nem nagyobb épületek bejelentését az építésügyi hatóságnál.

Garanciák és felelősség

Lázár János javaslata szerint a felelősségbiztosításra a szakmai garanciák megtartása, valamint a tervezői és kivitelezői felelősség tényleges érvényesülése érdekében van szükség.

A javaslat azt tenné lehetővé, hogy rendeletben írhassa elő a kormány a kötelező felelősségbiztosítást.

Kötelező lenne az építész művezető

A legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű új lakóépület építése esetén az építtető köteles építész tervezőt tervezői művezetésre megbízni - áll a javaslatban.

Ezen épületeknél egyszerű bejelentéshez kötött az építkezés, és a törvényjavaslat indoklása szerint azért szükséges az építész megbízása, hogy a bejelentésnek megfelelő megvalósulás szakmailag garantált legyen. Azt írják, ezzel növekszik az építészeti-műszaki tervező felelőssége is, aki ennek ellenértékeként kormányrendeletben meghatározott díjazásban részesül.

A javaslat meghatározza a helyi építési szabályzat tartalmát, illetve azt, hogy ezt figyelembe kell venni a 300 négyzetméternél nem nagyobb házak építésénél.

Engedély helyett kivitelezési tervek

Az előterjesztés rögzíti: építési tevékenységet jogerős építésügyi hatósági engedély helyett kivitelezési dokumentáció alapján lehet végezni. A kivitelezési dokumentáció tartalma pedig nem térhet el a hatósági eljárásban záradékolt építészeti-műszaki dokumentációban foglaltaktól. Lehetőség lesz arra, hogy kormányrendeletben eltérjenek mindkét szabálytól.

A javaslat indoklása szerint a "házilagos" kivitelezés elterjedésének segítése érdekében a saját vagy a hozzátartozó részére végzett építési tevékenység részletszabályait kormányrendeletben határozzák meg.

A hatályos szabályozás szerint ugyanis az, aki nem jogosult kivitelezői tevékenység végzésére, de a tevékenység jellegének megfelelő szakképesítéssel rendelkezik, különböző jogszabályok betartása esetén saját magának vagy hozzátartozójának építhet házat. A javaslat törli a szövegből a tevékenység jellegének megfelelő szakképesítés követelményét.

Az építtető és a kivitelező felelősségéről is szó van

A jövőben a kivitelező az építtető által rendelkezésére bocsátott, hatósági eljárásban záradékolt építészeti-műszaki dokumentációban, valamint a kivitelezési dokumentációban előírtak betartásáért és betartatásáért lesz felelős. A hatályos szabályok szerint az építési engedélyben foglaltak betartásáért felelős.

A javaslat szerint az építtető felelőssége is változik az új fogalmak miatt: a tervdokumentációban, kivitelezési tervekben foglaltak helyett az építészeti-műszaki dokumentációban, valamint a kivitelezési dokumentációban foglaltak betartásáért felel.

Ezek miatt leállíthatják az építkezést

A jövőben az építésfelügyeleti hatóság megtilthatja az építkezés folytatását építési napló hiányában - áll az előterjesztésben.

Meghatározzák a jogszerűtlen, továbbá a szakszerűtlen építési tevékenység eseteit az egyszerű bejelentés miatt.

Nehezebb lesz fennmaradási engedélyt szerezni

Újraszabályozzák a fennmaradási engedélyt a jogszerűtlenül vagy szakszerűtlenül megépült házak esetében az egyszerű bejelentésekkel összefüggésben.

Ezzel egyidejűleg megszűnik az a lehetőség, hogy fennmaradási engedély lényegében bármilyen esetben kérhető, ha a szabálytalanság közérdeket nem sért, vagy az érdeksérelem a hatóság által meghatározott határidőn belül elhárítható. A fennmaradási engedély megadása a továbbiakban csak és kizárólag objektív alapon lehetséges.

A törvényjavaslat a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba, kivéve egy július 1-jén hatályba lépő rendelkezést, miszerint az építtető az építési tevékenységet 300 négyzetméternél nem nagyobb lakóházak esetén a kivitelezés tervezett megkezdése előtt tizenöt nappal kizárólag elektronikus úton jelentheti be az építésügyi hatóságnak.
(logsped)

További információk:2016.02.27.