Logisztika
     Spedició, Fuvarozás
     eTudakozók
     Térszerkezet
     Kapcsolódó területek
     Közlekedés
     Információs társadal.
     Vállalat
     Minőségbiztosítás
     EU
     Egyéb

Informatikai pályázatok

A pályázatok egyaránt támogatják a vállalkozásfejlesztést, az innovációt és a környezetvédelmet, ezen felül fókuszált figyelembe kerülnek az ipari parkok, barna mezős beruházások - helyi és kistérségi szinten egyaránt.

Innovációs és technológiai parkok támogatása

A konstrukció célja a pólusvárosokban - lehetőleg a meglevő K+F+I infrastruktúra bázisán - olyan koncentrált, üzleti alapon működő kutatás-fejlesztési és innovációs szolgáltató központok ("science parkok") kialakítása, amelyek megfelelő kutatási és Infokommunikációs Technológia (továbbiakban:IKT) infrastruktúra létrehozásával az adott ágazat vagy szakterület számára egyedi, magas szintű, testreszabott K+F+I, valamint technológiai inkubátor szolgáltatások széles skáláját1 képesek nyújtani.

fejlesztés eredményeként az innovációs és technológiai parkba olyan vállalkozások fognak betelepülni, amelyek további vállalkozásokkal, felsőoktatási intézményekkel, akadémiai kutatóintézetekkel együttműködve képesek korszerű, magas hozzáadott értékű, export- és piacképes új vagy továbbfejlesztett termékek, szolgáltatások, technológiák kidolgozására, piacra való bevezetésére, illetve esetenként a végzett kutatás-fejlesztési tevékenységhez kötődő termelési, szolgáltatási tevékenységet végeznek.

A pályázat hatóköre: GOP és KMOP

- Támogatható pályázatok száma: Közép-Magyaroszág: 3db, Országosan: 3 db
- Keret: KMOP esetében 3 mrdFt, GOP esetében 10,5 mrdFt
  További információk: NFÜ  

Környezetvédelmi célú informatikai fejlesztések a közigazgatásban (e-környezetvédelem) támogatása

Az e-környezetvédelem programja alapvetően a központi és regionális környezetvédelmi szervek hatósági tevékenységére, illetőleg helyi önkormányzatok és az országos és területi civil szervezetek (NGO-k) támogatására terjed ki, míg tartalmi szempontból (horizontális fejlesztésként) a tartalomszolgáltatást, tájékoztatást (knowledge management és knowledge sharing) és a közösségi döntéshozatalban való társadalmi részvétel erősítését - a környezeti demokrácia fejlesztését - tekinti elsődleges prioritásának.

Mindezekhez elengedhetetlen a környezetvédelem szakterületeivel összefüggő adatkezelések harmonizálása, az ŐPPC irányelv által is megkövetelt integrált szemlélet alkalmazásának terjesztése.

A pályázat hatóköre: KMOP

- Keret: 1,412 mrdFt
- Támogatás összege: minimum 10 000 000 Ft, és maximum 100 000 000 Ft
- Támogatási intenzitás: 95%
  További információk: NFÜ  

Az üzleti infrastruktúra (ipari parkok, inkubátorházak, barnamezős telephelyek) fejlesztése

A támogatás alapvető célja a vállalkozások versenyképességének javítása, az ipar szerkezeti átalakulásának segítése a vállalatközi együttműködés javításával, a letelepült nagyvállalatoknak a magyar gazdaságba történő erőteljesebb integrációjával.

Ennek eszközeként a régió ipari parkjaiban komplex, minőségi szolgáltatásokat lehetővé tevő telephelyek kialakítása, infrastruktúra-fejlesztések a befektetések technikai és szakmai feltételeinek jelentős javítása céljából, illetve az ipari növekedés fenntartása érdekében.

A fejlesztések mind az alap-, mind az emelt szintű infrastruktúra fejlesztéseket magukba foglalják.

A pályázat hatóköre: DDOP (Dél-Dunántúl)

- Keret: 3,349 mrdFt
- Támogatható pályázatok száma: 10-20 db
- Támogatási intenzitás: 50%
  További információk: NFÜ  

A kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése A pályázati kiírás célja a helyi és kistérségi jelentőségű ipari parkok és területek kihasználtságának növelése, a betelepülő vállalkozások számára minél szélesebb körű és minél magasabb szintű szolgáltatások nyújtása. A pályázati kiírás a kihasználtság növelését elsősorban olyan komplex fejlesztésekkel kívánja elérni, amelyek megfelelő vonzerőt jelentenek a régióban lévő és régión kívüli, termelőtevékenységet folytató vállalkozások számára.

Ezért a pályázati kiírás céljának teljesítéséhez a teljes körű infrastrukturális ellátottsággal és magas minőségű szolgáltatásokkal rendelkező ipari parkok/területek kialakítása járul hozzá. A pályázati kiírás közvetett célja, hogy munkahelyteremtéssel járó beruházások telepedjenek be a régió területére, javítva ezzel a régió és a kistérségek foglalkoztatottsági szintjét.

A pályázat hatóköre: ÉÁOP (Észak-Alföld)
- Keret: 2,290 mrdFt
- Támogatható pályázatok száma: 8 db
- Támogatási intenzitás: 50%
  További információk: NFÜ  

Regionálisan kiegyensúlyozott, vonzó telephelyi, iparterületi infrastruktúra kialakítása

A támogatási konstrukció célja a Közép-dunántúli régió nemzetközi versenyképességének erősítése, a vállalatok (kiemelten mikro-, kis- és középvállalkozások) versenyképességének növeléséhez közvetetten hozzájáruló modern üzleti környezet kialakítása.

 A) komponens esetében a konstrukció célja a működőtőke-beáramlás elősegítése és a hozzáadott érték növelése. A helyi, kistérségi, betelepült, valamint betelepülni szándékozó vállalkozások versenyképességének javítása érdekében nélkülözhetetlen a meglévő ipari parkok infrastruktúrájának és szolgáltatásainak fejlesztése.

Ez segíti elő, hogy a helyi, térségi jelentőségű parkok kistérségi gazdaságfejlesztési funkciókat betölteni képes parkokká válhassanak, a régiós, országos jelentőségű ipari parkok pedig (határaikon túlnyúló innovációs, inkubációs és logisztikai jellegű szolgáltatásaikkal) alkalmasak legyenek regionális vagy akár országos gazdaságélénkítő hatás kifejtésére.

További cél a régióban található nagyszámú barnamezős terület gazdasági funkcióváltásának elősegítése, valamint - indokolt esetben - zöldmezős iparterületek kialakításának támogatása.

 B) komponens esetében: A konstrukció célja egyrészt a vállalkozói környezet és az üzleti infrastruktúra fejlesztése érdekében a meglévő inkubátorházak fejlesztése és újak kialakítása elsősorban a kistérségi központokban. További kiemelt cél a regionális innovációs infrastruktúra erősítése érdekében a fejlesztési póluson kívüli innovációs központok létesítésének, szolgáltatásaik kialakításának támogatása.

A pályázat hatóköre: KDOP (Közép-Dunántúl)

- Keret: 6,538 mrdFt
- Támogatható pályázatok száma: 7-24 db
- Támogatási intenzitás: 40%
  További információk: NFÜ  

Vállalkozásfejlesztési létesítmények infrastruktúra és szolgáltatás-fejlesztése (Ipari parkok, ipari területek telephely - s szolgáltatás-fejlesztése)

A komponens célja - a további működő tőke beáramlás elősegítése, a hozzáadott érték növelése és ezen keresztül a helyi (települési, kistérségi, betelepült, valamint betelepülni szándékozó) vállalkozások versenyképességének javítása érdekében – a régióban található ipari parkok (a pályázat meghirdetésekor 32 db) és ipari területek infrastruktúrájának és szolgáltatásainak fejlesztése, hogy ezáltal kistérségi, illetve régiós szintű gazdaságfejlesztési funkciókat is betölteni képes parkokká válhassanak; valamint a régióban található nagyszámú, kihasználatlan barnamezős terület gazdasági célú funkcióváltásának elősegítése.

A pályázat hatóköre: KMOP (Közép-Magyarország) - Keret: 2,679 mrdFt
- Támogatható pályázatok száma: 6 db
- Támogatási intenzitás: 30%
  További információk: NFÜ  

Vállalkozásfejlesztési létesítmények infrastruktúra- és szolgáltatás-fejlesztése (Inkubátorházak – szolgáltatásfejlesztéssel egybekötött – építése, bővítése, fejlesztése)

A komponens célja az újonnan alapított, illetve a fiatal, növekedésre képes vállalkozások megerősítése új inkubátorházak kialakításával, valamint a meglévők átalakításával, bővítésével, amelyek olyan környezetben végzik tevékenységüket, ahol a vállalkozások számára a legnagyobb hozzáadott érték hatást tudják biztosítani (pl. ipari parki környezetben, felsőoktatási intézményhez kapcsolódóan), vagy kifejtett gazdasági, társadalmi hatásuk a legnagyobb (pl. kistérségi központokban, társadalmi-gazdasági szempontból hátrányos helyzetű kistérségekben).

A pályázat hatóköre: KMOP (Közép-Magyarország)

- Keret: 1,022 mrdFt
- Támogatható pályázatok száma: 4 db
- Támogatási intenzitás: 30%
  További információk: NFÜ  

Fenntartható életmód és fogyasztás

A pályázati kiírás célja a fenntartható életmód és az ehhez kapcsolódó viselkedésminták elterjesztése információs eszközök (szemléletformálás, tájékoztatás, képzés stb.) segítségével, illetve a fenntarthatóság szempontjából mintaértékű komplex fejlesztések támogatásával. Így cél a fogyasztók környezettudatosságának, környezetkultúrájának és környezet-etikájának fejlesztése, főleg a mindennapi élet területén (táplálkozás, háztartás, munkahely, közlekedés és szabadidő).

A pályázati konstrukció ahhoz kíván hozzájárulni, hogy a különböző érintettek (gazdasági szféra, civil szféra, oktatás, tudományos szféra, tanácsadók és lakosság) együttműködésének eredményeként a társadalom minél szélesebb körében tudatosuljon a fenntarthatóság mint értékrend, ismertté váljanak a fenntartható alternatívák használatának módjai és a fogyasztás környezeti hatásai, valamint javuljon a különböző fenntartható fogyasztási alternatívák ismertsége, elérhetősége és használata.

A pályázat hatóköre: KMOP (Közép-Magyarország)

- Keret: 0,3 mrdFt
- Támogatható pályázatok száma: 6 db
- Támogatási intenzitás: 95%
  További információk: NFÜ  

(NFÜ)

2008.07.08.