Logisztika
     Spedició, Fuvarozás
     eTudakozók
     Térszerkezet
     Kapcsolódó területek
     Közlekedés
     Információs társadal.
     Vállalat
     Minőségbiztosítás
     EU
     EgyébHUNGRAIL: hatodik Magyar Vasút konferencia

Kapcsolódó oldal:  HUNGRAIL: hatodik Magyar Vasút konferencia

Október másodikán Budapesten találkoztak a magyarországi vasúti élet képviselői, a Magyar Vasút 2013 konferencián.

Az eseménynek kezdetek óta szakmai partnere a HUNGRAIL Magyar Vasúti Egyesület, amely a konferenciát remek alkalomnak látja arra, hogy a jelenlévők megismerhessék a trendeket, iránymutatást kaphassanak szakmai kérdéseikben és közvetlen kapcsolatba léphessenek a minisztérium, a hatóság és az érdekképviseletek szakembereivel.

A Magyar Közlekedés főszerkesztőjének, Kiss Pálnak a köszöntője után átadásra került az év ifjú reménység díj, amelyet első alkalommal Hájas Róbert Sándor vehetett át, valamint a Sipos István díj, amelyet dr. Józan Tibornak ítélt oda a döntőbizottság, több évtizedes szakmai munkájának elismeréseként.Az eseménynek kezdetek óta szakmai partnere a HUNGRAIL Magyar Vasúti Egyesület, amely a konferenciát remek alkalomnak látja arra, hogy a jelenlévők megismerhessék a trendeket, iránymutatást kaphassanak szakmai kérdéseikben és közvetlen kapcsolatba léphessenek a minisztérium, a hatóság és az érdekképviseletek szakembereivel.

A Magyar Közlekedés főszerkesztőjének, Kiss Pálnak a köszöntője után átadásra került az év ifjú reménység díj, amelyet első alkalommal Hájas Róbert Sándor vehetett át, valamint a Sipos István díj, amelyet dr. Józan Tibornak ítélt oda a döntőbizottság, több évtizedes szakmai munkájának elismeréseként.

Dr. Mosóczi László, a HUNGRAIL ügyvezető-elnöke köszöntőjében beszámolt a szervezet elmúlt egy évben végbement változásairól, valamint arról, hogy tevékenységüket új alapokra helyezték annak érdekében, hogy hatékonyabban képviselhessék a vasúti ágazat érdekeit. Újjá szervezték szakmai bizottságaikat, amelyek hatékony működéséhez az aktív részvétel jelenti az alapot, illetve kiemelt területként kezelik a jogharmonizáció kérdését az Uniós változások és a hazai jogszabályok között annak érdekében, hogy ne sérüljenek a vasút érdekei.

A konferencia egyik legprominensebb előadója Libor Lochman volt, az Európai Vasúttársaságok és Infrastruktúra Üzemeltetők Közösségének (CER) a vezérigazgatója.

A HUNGRAIL egyik legjelentősebb európai érdekképviseleti partnerének vezetője Vasútpolitika az Európai Unióban címmel tartott előadást.Bemutatta a CER vasúti érdekképviseleti munkáját, amelyben lényeges elem az egyensúly megteremtése oly módon, hogy az Unió gazdasági helyzetét ne lehetetlenítse el.

A CER 80 tagvállalata közül 23% magánkézben lévő társaság, az ő jelenlétük a garancia arra, hogy megfelelő minőségű és mennyiségű információ álljon az érdekképviselet rendelkezésére. Miközben a szervezetek az első vasúti csomagban foglaltakat próbálják újradefiniálni, már a négyes csomag tervezetével kapcsolatban felmerülő visszásságokat is képviselniük kell a megfelelő platformokon.

Tevékenységük bármely szegmensét is nézzük, szem előtt kell tartani a versenyképesség biztosítását a közúti szállítással szemben, legyen szó technológiai megkötésekről, biztonsági szabályzásokról, vagy jogalkotásról. A már említett négyes vasúti csomaggal kapcsolatban kiemelkedő szerepet kap az érdekképviseletben az uniós jogalkotók által megálmodott technikai és biztonsági engedélyezéseknek a tagállamok szabályozásaival kapcsolatos jogharmonizációja. Kiemelte, hogy a CER eredményes működéséhez az egyes kormányzatok döntéseire is szükség van, a vasút ugyanis csak így fejleszthető.

Az eseményen egyik leginkább várt prezentációjában, az elmúlt napokban a CER Vezető Bizottságának tagjai közé beválasztott, Dávid Ilona a MÁV elnök-vezérigazgatója mutatta be az átalakulás alatt álló MÁV Csoportot. Előadásában kiemelte, hogy a leányvállalatok tekintetében fókuszba került az alaptevékenység ellátásához szükséges feltételek megteremtése.

A jövőben új struktúrában működő MÁV Csoport három alappillére a MÁV START-ból, a MÁV Trakcióból és a MÁV Gépészetből létrejövő STG vállalat (várhatóan 2014. január 1-jei indulással), A jövőben a személyszállításra és a pályaüzemeltetésre kerül a hangsúly, hiszen ezek a területek azok, amelyekből elsődlegesen bevételei vannak a vállalatcsoportnak, ezeken a területeken kell erősíteniük, hogy az ügyfelek elégedettségét növelni tudják. A pályavasúti szolgáltatások tekintetében a MÁV Csoport egyik legnagyobb megrendelője a Rail Cargo Hungaria Zrt..

A társaságot ezen a napon Kovács Imre, a társaság elnöke képviselte. Előadásában bemutatta a környező országok vasúti helyzetének hatását a hazai vasúti áruszállítási szektorra, valamint azokat a napi szintű üzemi problémákat, amelyekkel szembe kell nézniük.A szakember szerint lényeges, hogy újra rend legyen határokon belül is a szakmában, hogy kiszámítható legyen a vasúti közlekedés. Nyitni kell a külföldi magánvasutak felé, mert ez az egyetlen esély az elveszett piacok visszaszerzésére. A határátmeneteknél napjainkban jelentkező problémák felszámolásában – tekintettel arra, hogy minden vasúttársaságot érint – jelentős szerepet kell vállalnia a HUNGRAIL Magyar Vasúti Egyesületnek.

A magyarországi vasúti élet kereteit szabályozó Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot Kerékgyártó János, a Közlekedési Szolgáltatások Főosztályának főosztályvezetője és dr. Rácz Gábor a Gépjármű-közlekedési és Vasúti Főosztály osztályvezetője képviselte.

Előadásaikban kiemelt szerepet kaptak a vasútvállalatok és a kormányzat működése közötti kapcsolódási pontok, az átvizsgálás alatt álló Országos Vasútfejlesztési Koncepció, az új vasúti törvény megszületésének körülményei, illetve azok a tényezők, amelyek új működésre kényszerítik az uniós tagállamokban működő vasúttársaságokat.

Lényeges elem a jövőben a TEN-T hálózatok fejlesztése oly módon, hogy az illeszkedjen más, már megvalósítás alatt álló beruházásokhoz. Ezekre a fejlesztésekre a korábbinál kevesebb forrás áll rendelkezésre, de a minisztériumi szándék az, hogy a bevezetett intézkedések nyomán jelentősen javuljon a vasút versenyképessége.

Az esemény másik nemzetközi előadója, a Club Feroviar érdekképviseleti szervezet senior partnere volt, Stefan Roseanu úr a romániai vasúti lehetőségek témájában tartott előadást.

Elmondta, hogy az európai vasúti hálózat kiépítése egyaránt kormányzati és uniós feladat; a törvények módosítása hangsúlyos kérdés, ahogy a bevételek és a kiadások megfelelő kezelése is. A Club Feroviar elkötelezett a romániai vasúti szektor fejlesztésében, amely az elmúlt 15 évben komoly változásokon ment keresztül, kezdve az 1998-as évvel, amikor az állami vasútvállalat tevékenységeit leányvállalati szinten osztották meg, a 2001- es éven keresztül, amikor az első árufuvarozói magántársaság megjelent a piacon, egészen a 2013-as évig, amikor égetően fontossá vált az állami vasútvállalat privatizációja ahhoz, hogy az tovább működhessen.

Beszélt arról, hogy az elmúlt években olyan koncepciót dolgoztak ki, amely egy nyugat-európai privát operátorokkal közösen működő eurázsiai hálózat alapját jelentheti. Románia az infrastruktúra díjak tekintetében nem tartozik a drága országok közé, viszont nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy országhatáron belül nagyon nagyok a távolságok.

Véleménye szerint van létjogosultsága a magán kezdeményezéseknek, amelyben a kormány és maga a piac is partner, ugyanis a Romániában működő nyereséget termelő cégek előnyben részesítik azokat a helyzeteket, ahol az operátorokat meg tudják versenyeztetni egymással egy-egy üzletben. A hosszas privatizációs procedúra a szakember reményei szerint 2014-re lezáródhat, akkorra várható ugyanis a privatizáció versenyhivatali engedélyeztetése.Az eseménynek kezdetek óta szakmai partnere a HUNGRAIL Magyar Vasúti Egyesület, amely a konferenciát remek alkalomnak látja arra, hogy a jelenlévők megismerhessék a trendeket, iránymutatást kaphassanak szakmai kérdéseikben és közvetlen kapcsolatba léphessenek a minisztérium, a hatóság és az érdekképviseletek szakembereivel.

(logsped)

2013.10.04.