Logisztika
     Spedició, Fuvar.
     eTudakozók
     Térszerkezet
     Kapcsolódók
     Közlekedés
     Információs társ.
     Vállalat
     Minőségbiztosítás
     EU
     Egyéb

Kapcsolódó oldal:  Fejesztik az iparipark-hálózatot

Cégalapításba fogott az országos iparipark-hálózat létrehozásával megbízott Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zrt. (vg.hu)

Gyors egymásutánban négy leánycéget alapított az utóbbi két hétben a NIPÜF Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zrt. Mindegyiket 3 millió forint törzstőkével jegyezték be, és ügyvezetőjük az anyacég vezérigazgatója, nemzetközi logisztikai cégekből - mint a Prologis vagy a Parkridge - ismert Török Zsombor. A NIPÜF Hatvan Ipari Park Kft. és a NIPÜF Páty Ipari Park mellett két klónt jegyzett be a cégbíróság, azok nevében az Alfa és a Béta megkülönböztetés szerepel. A sor folytatódik, ha a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által alapított központi ipari park társaság végrehajtja a kormány által rá szabott feladatokat.


Kép: Kojnok Jenő


A társaság az új, központosított rendszer motorja kell hogy legyen, amelyik felméri és nyilvántartja az országban működő ipari parkokat, illetve az erre a célra potenciálisan alkalmas területeket, a másik oldalról pedig felméri a befektetői igényeket. Mindezek alapján országos és helyi iparipark-koncepciókat készít, megveszi, vagy ha ezt a jogszabályok lehetővé teszik, kisajátítja az ipari parkokhoz szükséges ingatlanokat. Az ipari park céljára kijelölt ingatlanokat fejleszti, üzemelteti, az újak esetében a NIPÜF dolga az infrastruktúra kiépítése is. A tulajdonában vagy kezelésében lévő ipari parkokat bérbeadással hasznosítja, de el is adhatja - áll a cég beszámolójában.

A tavaly decemberben alapított NIPÜF Zrt.-t 1,055 milliárd forint alaptőkével jegyezték be, amiből egymilliárd volt a pénzbeli, 55 millió a nem vagyoni hozzájárulás. Az idevágó kormányhatározat az alapításhoz 10 milliárd forintnyi forrást irányzott elő, amit a költségvetés állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetén belül átcsoportosítással teremtett elő. A különbözet, 9,495 milliárd tőketartalékba került. A NIPÜF előtársasági mérlegéből nem derül ki, mi a nem vagyoni hozzájárulás tárgya, csak annyi, hogy a társaságba apportáltak az év elején egy marcali ingatlant. A Világgazdaság értesülése szerint ez egy barnamezős terület, a korábban is állami tulajdonban álló, mintegy 30 hektáros volt honvédségi ingatlan, amely kármentesítésre szorul. A marcali ingatlant apportok egész sorának kell követnie, legalábbis a NIPÜF létesítéskor arról rendelkezett a kormányhatározat, hogy az ipari területek fejlesztésére alkalmas állami ingatlanokat apportálják az állami üzemeltetőbe.

Idén júniusban új fazont kapott a projekt, országos iparipark-koncepcióról döntött a kabinet, amelynek végeredményeként országos hálózatot hoznak létre. A határozat szerint a terv végrehajtása a Modern Városok programban részt vevő megyei jogú városokkal kezdődik. A miniszterelnök országos roadshow-ján több megyeszékhelyen tett ígéretet az ipari parkok fejlesztésére. Lázár János kancelláriaminiszter pedig grandiózus fejlesztéseket említett, így például Miskolc és Pécs esetében ezerhektáros bővítést és a területvásárlásokhoz nyújtott forrást.
(logsped)

2016.08.21.