Logisztika
     Spedició, Fuvarozás
     eTudakozók
     Térszerkezet
     Kapcsolódó területek
     Közlekedés
     Információs társadal.
     Vállalat
     Minőségbiztosítás
     EU
     EgyébE-útdíj: beérkeztek a végső ajánlatok

Kapcsolódó oldal:  E-útdíj: beérkeztek a végső ajánlatok

Az elektronikus díjszedési rendszer kiépítésére kiírt közbeszerzési eljárás részvételi feltételeinek megfelelt négy induló közül - a hétfő délelőtti határidőig - valamennyien benyújtották végleges ajánlatukat.

Az Állami Autópálya Kezelő Zrt. szeptember végén hirdetmény közzétételével induló, gyorsított tárgyalásos közbeszerzési eljárást írt ki a megtett úttal arányos elektronikus útdíjszedési rendszer hazai kiépítésére. A társaság az erre jelentkező cégek, illetve konzorciumok közül - a részvételi felhívásban megfogalmazott feltételeket figyelembe véve - november elején négyet kért fel ajánlattételre.

Az ÁAK szakemberei az elmúlt hetekben két fordulóban is tárgyaltak a pályázókkal a kiépítendő rendszerrel kapcsolatos műszaki, gazdasági és szerződéses kérdésekről. Az egyeztetések lezárultával a végleges ajánlattételi felhívást november 27-én küldte ki a társaság. A tegnap délelőtt 10 órakor lejáró határidőig mind a négy induló eleget tett ennek a felkérésnek.

A beadott ajánlatok részletes vizsgálata jelenleg is folyamatban van, a döntést ezek végső értékelését és összegzését követően lehet meghozni. A nyertes ajánlattevő személye várhatóan december közepén hozható nyilvánosságra. A szerződéskötés december második felében esedékes, ezzel a tervek szerint továbbra is tartható az elektronikus útdíjszedési rendszer 2013. július 1-jei indulási időpontja. (logsped)

2012.12.09.