Logisztika
     Spedició, Fuvarozás
     eTudakozók
     Térszerkezet
     Kapcsolódó területek
     Közlekedés
     Információs társadal.
     Vállalat
     Minőségbiztosítás
     EU
     EgyébE-útdíj: 2013 július 1-ig a teljes rendszer

Kapcsolódó oldal:  E-útdíj: 2013 július 1-ig a teljes rendszer

2012 június 5-ig az e-útdíj (ED) rendszer tesztüzeme, július 1-ig pedig a teljes, díjszedési és ellenőrzési funkciókkal is működő rendszer elindul a legutóbbi Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat szerint. (MTI)

A kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon az ED-rendszer indulásához és működéséhez szükséges beruházás előkészítéséről és végrehajtásáról. Az előírt ütemezés szerint az ED-rendszer kiépítéséhez szükséges feladatok részletes meghatározásának határideje február 15.

Az ED rendszer üzemeltetéséhez szükséges, megfelelően képzett személyi állomány biztosításának határideje május 31., a tesztüzem indításáé június 5., a teljes ED-rendszeré pedig július 1.

A kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a rendszer indulásához és működéséhez szükséges beruházások végrehajtásának előrehaladásáról minden hónap első kormányülésén jelentésben számoljon be, az első jelentés benyújtásának határideje február 20.

A fejlesztési tárca vezetőjének kell gondoskodnia az Állami Autópálya Kezelő Zrt. és a magyar állam nevében eljáró szervezet által a díjszedési, díjellenőrzési feladatokra kötendő 10 évre szóló szolgáltatási szerződés előkészítéséről és a nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben történő jóváhagyásáról május 31-ig.

A miniszternek az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló törvény tervezetét a kormány ülésére március 15-ig, a rendszer indulásához és működéséhez szükséges kormányrendeletek tervezeteit április 15-ig kell benyújtania. A kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a belügyminiszterrel, valamint a közigazgatási és igazságügyi miniszterrel együttműködve a díjfizetés ellenőrzésére vonatkozó jogszabály – a jelenlegi hatósági ellenőrzési jogosítványok kiterjesztését is magában foglaló – tervezetét a kormány ülésére nyújtsa be, ennek határideje május 15. Az e-útdíjból a költségvetésben 75 milliárd forint bevétel szerepel a második félévben.

Az elektronikusútdíj-tender kiírója, az Állami Autópálya Kezelő Zrt. (ÁAK) január végén jelentette be, hogy visszalépett a pályázat nyertese, a Getronics Magyarország Kft., arra hivatkozva, hogy az ajánlat kihirdetését követően az alvállalkozóival történő egyeztetések alapján nem látja biztosítottnak a szerződésszerű teljesítést biztosító együttműködést, ezért a szerződést nem írják alá. (logsped)

2012.04.15.