Logisztika
     Spedició, Fuvarozás
     eTudakozók
     Térszerkezet
     Kapcsolódó területek
     Közlekedés
     Információs társadal.
     Vállalat
     Minőségbiztosítás
     EU
     EgyébEmelkedtek az építési bírságok 2008-ban

Kapcsolódó oldal:  Lényegesen emelkedtek az építési bírságok 2008-ban

Differenciált építésfelügyeleti bírságokkal sújtja a szabálytalankodókat a 9/2008. (I. 26.) kormányrendelet, amely korábbi jogszabályokat módosít. Az új, korábbinál súlyosabb szankciókat - a büntetés a tízmillió forintot is elérheti - februártól már alkalmazni kell.

Az építési bírságok számítási alapja továbbra is az adott épület értéke, amelyet rendszerint egy szorzással lehet meghatározni. Például családi vagy ikerház esetén az alapterületet 140 ezer forinttal, míg többlakásos lakóépületnél 160 ezer forinttal kell megszorozni. Az így kiszámított épületértékhez aránylanak a különféle bírságok.

Az építésfelügyeleti bírságról szóló kormányrendelet új mellékletet kapott, amelyben az ilyen bírság összege mellett az is szerepel, hogy kinek kell azt megfizetnie. Például az az építtető, aki nem alkalmaz műszaki ellenőrt, az épület értékének 5 ezrelékét, de legfeljebb egymillió forint bírságot köteles fizetni. Aki viszont nem megfelelő jogosultsággal rendelkező tervezőt bíz meg, annak szintén 5 ezrelék, de csak maximum 500 ezer forintja bánja. Ebben az esetben viszont a hatóság bünteti a tervezőt is, akinek az épület értékének egy százaléka, de legfeljebb egymillió forint a bírság összege.

A legmagasabb büntetés akkor jár, ha az építés során az "állékonyságot", az életet vagy egészséget veszélyeztetik. Ekkor a kivitelező az épület értékének 1 százalékát (maximum tízmillió forintot), míg a műszaki vezető 2 százalékot (de maximum kétmillió forintot), az ellenőr pedig 5 ezreléket (legfeljebb egymillió forintot) tartozik fizetni.

Az a kivitelező, aki megsérti az építési naplóra vonatkozó előírásokat, akár 100 ezer forint bírsággal is sújtható.

Eltiltják a foglalkozástól

Változott az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői "szakmagyakorlási" rendelet is. Így a szakmájukat három évig nem gyakorolhatják azok az ellenőrök és műszaki vezetők, akiket több bírsággal is sújtottak. Akit a legsúlyosabb szabálytalanság miatt büntettek három éven belül kétszer, azt törölni kell a kamarai névjegyzékből.

Egy másik táblázat két (30 millió forint alatti, illetve feletti) kategóriára bontja bírság szempontjából az épületeket, az itt nevesített jogsértésekért pedig fix összeget kell fizetni. Például az az építtető, aki nem köt írásban építési szerződést, a 30 millió alatti épületeknél 100 ezer, míg afelett 150 ezer forint bírságra számíthat. Az a kivitelező pedig, aki megsérti az építési naplóra vonatkozó előírásokat, a kisebb épületeknél 50 ezer, a nagyobbaknál 100 ezer forint bírsággal sújtható. (DM)

További információk:

9/2008. (I. 26.) Korm. r. Egyes építési tárgyú kormányrendeletek módosításáról pdf  


2008.04.01.