Logisztika
     Spedició, Fuvarozás
     eTudakozók
     Térszerkezet
     Kapcsolódó területek
     Közlekedés
     Információs társadal.
     Vállalat
     Minőségbiztosítás
     EU
     Egyéb

Kapcsolódó oldal:  Elfogadták a Vasúti Törvény módosítását

A vasúti közlekedésről szóló törvény módosításának elsődleges célja az egységes európai vasúti térség létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetése.

A HUNGRAIL kiemelt jelentőségűnek tartja, hogy több EU tagországtól eltérően Magyarország az átültetést határidőre teljesítette. A "Recast" magyar jogrendszerbe történő beépítésénél a törvény érvényesíti a földrajzi, valamint vasúti feltételrendszerből adódó sajátosságok figyelembevételét ott, ahol erre az irányelv a meghatározott követelményektől való eltérésre lehetőséget biztosít. Elmondható, hogy az átültetés révén lehetőség nyílik a magyarországi vasúti ágazat részesedésének növelésére, a versenyképesség fenntartására.

A törvénymódosítás, valamint az új törvény megalkotói komoly munkát végeztek. A HUNGRAIL Magyar Vasúti Egyesület (a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium stratégiai partnere), minden rendelkezésére álló eszközzel támogatta a jogalkotó munkáját az elmúlt másfél év alatt. Tekintettel arra, hogy a "Recast" magyar jogrendszerbe történő beépítésére az unió szigorú határidőt állapított meg, az elkészített törvénytervezetnek részletes és tételes megvitatására kevés idő maradt. Ezért egyesületünk teljes mértékben támogatta a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium azon döntését, hogy a megadott határidőre csak "a vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedésről" készüljön új törvény, a vasúti közlekedést érintő változásokról pedig a jelenlegi törvény módosítása rendelkezzen. Az eddig hatályos vasúti törvénynek csak azon rendelkezései módosultak, amelyet a "Recast" egyes rendelkezéseivel közvetlen, vagy közvetett kapcsolatban vannak.

A HUNGRAIL Magyar Vasúti Egyesület üdvözli azt a változást, hogy a törvény módosítása során hatálya alól kikerültek azok a kötöttpályás rendszerek, amelyek működése és működtetése mind technikai, mind biztonsági szempontból lényegesen eltér a "nagy" vasutakétól. Erről külön törvényt alkotott az országgyűlés, amelynek rendelkezései és feltételei optimalizálva lettek a törvény hatálya alá tartozó rendszerekre. A külön törvény rendezi a vonatkozó keretszabályokat azoknak a kötöttpályás rendszereknek a vonatkozásában, amelyek egyre inkább népszerűvé válnak, mint turisztikai látványosságok (pl.: hajtány).

A HUNGRAIL támogat minden olyan módosító rendelkezést, amely tagvállalataink adminisztratív terheit és pénzügyi terheit csökkenti, figyelembe véve a közlekedés biztonságát, az utasok érdekeit, a szolgáltatások színvonalát, illetve az alapvető szakmai szempontokat. Ilyen pozitív változásnak értékeljük a pályavasúti működési engedély megszűnését, a vasútbiztonsági engedély további fenntartásával.

A törvény az irányelv előírásait átültetve növeli a piaci viszonyok terjedését a vasúti ágazatban, például a "kiszolgáló létesítmény" valamint a "kiszolgáló létesítmény üzemeltetőjének" meghatározásával. Így lehetőség nyílik például arra, hogy bármely társaság üzemanyagtöltő berendezést üzemeltethessen üzleti alapon - a pályahálózat-működtető nem zárhatja ki, nem akadályozhatja az eljutást ezekhez a létesítményekhez. További pozitívumként értékeljük, hogy a pályahálózat-működtető a nemzeti infrastruktúrafejlesztési stratégia, valamint az állammal megkötött pályahálózat működtetésére vonatkozó szerződés keretei között készíti el a jövőben üzleti tervét, amelynek egyes részeit a pályahálózatot használó vasúti társaságok részére megismerhetővé kell tenni. Ezeket a társaságok véleményezhetik, az észrevételeket a pályahálózat-működtetőnek lehetőség szerint figyelembe kell vennie.

A HUNGRAIL folytatni kívánja a munkát azokban a kérdésekben, amelyekről már egységes véleménnyel rendelkezik a szakma, de azok nem voltak tárgyai a mostani törvénymódosításnak. Ugyanezt képviseljük az unió várható negyedik vasúti csomagjának beépítésével kapcsolatosan.

A vasút versenyképességének javítása irányába tett intézkedésekre égető szüksége van az ágazatnak, amelynek egyik területe a szabályozási környezet megújítása - gondoljunk akár a záhonyi térség helyzetére, ahol már most égető fontosságú a kormányzat és a szakma közös fellépése, vagy a közlekedési munkamegosztás területén mutatkozó szakadékra a vasút és a közút közötti munkamegosztás kapcsán.
(logsped)

2015.06.24.