Logisztika
     Spedició, Fuvarozás
     eTudakozók
     Térszerkezet
     Kapcsolódó területek
     Közlekedés
     Információs társadal.
     Vállalat
     Minőségbiztosítás
     EU
     Egyéb

Kapcsolódó oldal:  EKÁER regisztráció 2014 december 20-tól

Az elektronikus közúti áruforgalom ellenőrző rendszer (EKÁER) regisztráció 2014 december 20-tól elérhető.

Az EKÁER hatálya alá tartozó, bejelentésre kötelezett adózónak regisztrálnia kell az EKÁER WEB-es felületén.

Az EKÁER regisztrációt olyan személy jogosult elvégezni, aki a bejelentésre kötelezett képviseletére a rá vonatkozó szabályok szerint (pl. cégjogi szempontból) jogosult, azaz az adózó vagy törvényes képviselője, valamint az is aki a NAV-nál állandó meghatalmazottként szerepel, vagy az adóügyek elektronikus intézésre az adózó feljogosította, s mint ilyen rendelkezik ügyfélkapuval is
(Az ügyfélkapus regisztráció menetéről további információk a https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/ felületen találhatók).

Állandó meghatalmazás vagy az adóügyek elektronikus intézése abban az esetben vehető a regisztráció során figyelembe, ha a meghatalmazott valamennyi ügyre és /vagy bejelentések megtételére jogosult.

A fenti feltételekkel rendelkező személyi kör az EKÁER szempontjából elsődleges felhasználónak minősül, s mint ilyen jogosult lesz a regisztrációt követően más felhasználók számára az EKÁER rendszerben jogosultságokat biztosítani illetve visszavonni mindaddig, míg e feltételeknek megfelel.

Az EKAER rendszert 2015. január 1-jén indul. (ekaer.nav.gov)
(logsped)

További információk:2014.03.17.