Logisztika
     Spedició, Fuvarozás
     eTudakozók
     Térszerkezet
     Kapcsolódó területek
     Közlekedés
     Információs társadal.
     Vállalat
     Minőségbiztosítás
     EU
     EgyébE-útdíj: a tender iránt 36 cég érdeklődik

Kapcsolódó oldal:  E-útdíj: a tender iránt 36 cég érdeklődik

A megtett úttal arányos elektronikus díjszedési rendszer hazai kiépítésére kiírt, gyorsított közbeszerzési eljárás kapcsán eddig 36 cég jelezte részvételi szándékát. Ez a szám akár még tovább is növekedhet, hiszen a vonatkozó hirdetmény tartalmának pontosítása miatt az eredeti jelentkezési határidő október 10-ére módosult.

Az Állami Autópálya Kezelő Zrt. - a Kormány szeptember 14-i határozatában foglaltaknak megfelelően - szeptember második felében hirdetmény közzétételével induló, gyorsított tárgyalásos közbeszerzési eljárást írt ki a megtett úttal arányos elektronikus díjszedési rendszer hazai kiépítésére. A társaság erre valamennyi olyan gazdasági szereplőtől ajánlatot vár, amely a részvételi felhívásban megfogalmazott pénzügyi és műszaki alkalmassági kritériumoknak megfelel.

A választott eljárási formára vonatkozó szabályozás szerint a felhívás feladásától számítva legalább 10 napot kell adni a potenciális ajánlattevők számára, hogy részvételi szándékukat jelezzék. Az eljárást megindító, az Európai Unió hivatalos lapjának közbeszerzési mellékletében (TED - Tender Electronic Daily) szeptember második felében megjelent hirdetmény tartalmának többszöri módosítását követően azonban az eredetileg meghatározott részvételi határidő későbbre, október 10-ére tolódott. A tender iránti érdeklődés intenzitását mutatja, hogy eddig 36 cég kérte el a jelentkezés elkészítéséhez szükséges kiegészítő iratokat.

Ami a további menetrendet illeti, a részvételi jelentkezések értékelését követően az ajánlattételi felhívás megküldésére (az érvényes részvételi jelentkezést benyújtó, alkalmasnak minősített jelentkezők részére) a tervek szerint október 19-én kerül sor. Az ajánlattevőkkel lefolytatandó tárgyalások lezárása, valamint a végleges ajánlattételi határidő és az eljárás eredményéről szóló döntés november második felére tehető. A nyertes ajánlattevővel való szerződéskötés december első felében esedékes.

A közbeszerzésről általánosságban elmondható, hogy technológia-semleges, vagyis nem részesíti előnyben a jelenleg ismert technológiai megoldások egyikét sem. Fontos kitétel, hogy az ajánlattevőknek az elektronikus útdíj rendszer teljes körű implementációjára kell ajánlatot tenniük (tervezés, fejlesztés, beüzemelés, a bevezetés támogatása az első évben, infrastruktúra-támogatás 2022. október 31-ig), amely magában foglalja a díjszedési és díjellenőrzési funkciókat.

Kiemelendő, hogy az eljárás előkészítési fázisának záróakkordjaként az ÁAK augusztus végén piac- és helyzetfelmérést tartott a potenciális ajánlattevők körében. Ennek során a megkérdezettek mindegyike úgy nyilatkozott, hogy reális esélyét látják a 2013. július 1-jei indulási határidő betartásának. (logsped)

2012.10.09.