Logisztika
     Spedició, Fuvarozás
     eTudakozók
     Térszerkezet
     Kapcsolódó területek
     Közlekedés
     Információs társadal.
     Vállalat
     Minőségbiztosítás
     EU
     EgyébE-útdíj: az ÁAK elindította a közbeszerzési eljárást

Kapcsolódó oldal:  E-útdíj: az ÁAK elindította a közbeszerzési eljárást

Az Állami Autópálya Kezelő Zrt. - a Kormány szeptember 14-i határozatában foglaltaknak megfelelően - hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, gyorsított közbeszerzési eljárást írt ki a megtett úttal arányos elektronikus díjszedési rendszer hazai kiépítésére vonatkozóan.

A Kormány május eleji döntése értelmében a 3,5 tonna össztömeg feletti járművek számára 2013. július 1-jétől Magyarországon is bevezetik a megtett úttal arányos elektronikus díjszedési rendszert. Ennek lényege, hogy egységes díjszabás mellett a "szennyező és a használó fizet" elv alapján mindenki arányosan annyit fizet, amilyen mértékben igénybe veszi a díjköteles úthálózatot. A Széll Kálmán Terv második változatában is szereplő intézkedéstől a gazdasági döntéshozók évi 150 milliárd forintos többletbevételt várnak, amely egyebek mellett lehetővé teszi, hogy több forrás jusson a hazai úthálózat fenntartására, üzemeltetésére és fejlesztésére.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a Kormánytól kapott felhatalmazással élve az Állami Autópálya Kezelő Zrt.-t bízta meg az új rendszer díjszedési és díjellenőrzési feladatainak ellátásával. Ennek megfelelően a tervezésre, a kiépítésre, az implementációra, a bevezetés- és az azt követő infrastruktúra-támogatásra kiírandó közbeszerzési eljárás lebonyolítása is a társaság hatáskörébe tartozik.

Az előzetes ütemterv szerint lezajlott, többhónapos előkészítő munka (jogszabályi háttér kidolgozása, pénzügyi és működési keretek meghatározása, díjas szakaszok kijelölése, díjszintek kalkulációja, piac- és helyzetelemzés, szakmai egyeztetések, stb.) végeredményeként - a szeptember 14-i kormányhatározatban (1361 / 2012) foglaltaknak megfelelően - az ÁAK hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, gyorsított közbeszerzési eljárást írt ki az elektronikus útdíj rendszer magyarországi kiépítésére vonatkozóan.

A társaság erre valamennyi olyan gazdasági szereplőtől ajánlatot vár, amely a részvételi felhívásban megfogalmazott pénzügyi, műszaki és jogi alkalmassági kritériumoknak, illetve a referenciakövetelményeknek megfelel. A nyertes ajánlattevővel való szerződéskötésre várhatóan december elején kerül sor.

A közbeszerzési eljárásról általánosságban elmondható, hogy technológia-semleges, vagyis nem részesíti előnyben a jelenleg ismert technológiai megoldások egyikét sem. Fontos kitétel, hogy az ajánlattevőknek az elektronikus útdíj rendszer teljes körű implementációjára kell ajánlatot tenniük (tervezés, fejlesztés, beüzemelés, a bevezetés támogatása az első évben, infrastruktúra-támogatás 2022. október 31-ig), amely magában foglalja a díjszedési és díjellenőrzési funkciókat. A rendszer összetettsége miatt az egyes beszerzési elemekre vonatkozóan nincs lehetőség a részajánlatok elfogadására.

A benyújtott ajánlatokkal szembeni elvárás továbbá, hogy azokat az Európai Elektronikus Útdíjszedési Szolgáltatás (EETS - European Electronic Toll Service) irányelveinek megfelelően kell kidolgozni.

Az eljárás előkészítési fázisának záróakkordjaként az ÁAK augusztus végén piac- és helyzetfelmérést tartott a potenciális ajánlattevők körében. Ennek során a megkérdezettek mindegyike úgy nyilatkozott, hogy reális esélyét látják a 2013. július 1-jei indulási határidő betartásának. (logsped)

További információk:2012.09.27.