Logisztika
     Spedició, Fuvar.
     eTudakozók
     Térszerkezet
     Kapcsolódók
     Közlekedés
     Információs társ.
     Vállalat
     Minőségbiztosítás
     EU
     Egyéb

Csoportos létszámleépítések bejelentése májustól online is

Kapcsolódó oldal:
  


A csoportos létszámleépítések bejelentése májustól online módon is lehetséges

A gyorsabb ügyintézés érdekében a csoportos létszámleépítések bejelentése májustól online módon is lehetséges, az Állami Foglalkoztatási Szolgálat honlapján.

A foglalkoztatók törvényi kötelezettsége, hogy létszámleépítésekről hozott döntéseik adatait a telephelyük szerint illetékes munkaügyi központnak, a rendszerből kinyomtatott, cégszerűen aláírt adatlapon bejelentsék. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legújabb kezdeményezése a munkáltatóknak ezen kötelezettségét egyszerűsíti. A cégek a május tizenegytől működő https://estat.afsz.hu web-címen online jelenthetik be csoportos létszám-leépítési szándékukat. Az internetes rendszer segítségével elsősorban adatszolgáltatási terheik csökkennek, mivel már nem szükséges papíralapú formanyomtatványokat beszerezniük és kitölteniük. Ehelyett bejelentéseik adatai elektronikusan rögzülnek, így azok visszaigazolása és feldolgozása akár a vállalkozás irodájából is ellenőrizhető.

Már nincs szükség papíralapú formanyomtatványokra

Az online rendszer egyszerű azonosítási módszert alkalmaz, nem igényel előzetes regisztrációt, azonban gondoskodik arról, hogy a bevitt adatokat mindig csak az illetékes felhasználók láthassák. Az adatszolgáltatási terhet a korábban rögzített adatok másolhatósága, valamint a szándékbejelentéssel és a létszám-leépítési döntéssel kapcsolatos adatok összekapcsolhatósága révén is csökkentenék. A rendszer használata a munkaügyi központok dolgozóinak munkáját is könnyíti. A foglalkoztatási szakemberek a lekérdezések és napi jelentések segítségével naprakészen láthatják a rögzített szándék- és döntésbejelentéseket, a leépítések tendenciáját, valamint a munkavállalók adatait. Szakértők szerint az új rendszer a közvetlen kirendeltségi munkát és a foglalkoztatáspolitikai döntések meghozatalát is támogatja. Minél több cég használja az online rendszert, annál több naprakész információja lesz a várható elbocsátásokról a munkaügyi szervezetnek, annál hatékonyabban készülhetnek fel a leépítések kezelésére, a potenciális álláskeresők fogadására.

"A leépíteni vagy bővíteni szándékozó cégek a rendszer használatával nem csak időt takaríthatnak meg, de számos kényelmi funkciót (másolás, listából választás, kódszótár) is igénybe vehetnek. Az elektronikus rögzítés a foglalkoztatók számára lehetővé teszi, hogy másolás segítségével a saját nyilvántartásukból emeljék át a kért adatokat. A kitöltött űrlapok számítógépre menthetőek, így a bejelentések bármikor visszaellenőrizhetők. A korábbi bejelentések űrlapjai természetesen az online rendszerben is hozzáférhetők. A korábbi papíralapú laptól eltérően például nem kell újra felsorolni a módosításban érintett munkavállalók adatait, ugyanis azok tárolt változatai az online rendszerben törölhetőek vagy javíthatóak. A FEOR, TEÁOR számok és irányítószámok beírása után a rendszer automatikusan megjeleníti a számokhoz tartozó megnevezéseket és településnevet, vagyis azokat nem szükséges rögzíteni" - mondta Ignits Györgyi, a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal elemzője.

További segítséget nyújthat, hogy a cégvezető a számítógépe előtt ülve megnézheti, milyen dátummal fogadta be bejelentését a Munkaügyi Központ, illetve, hogy megtörtént-e a jóváhagyás. Az új alkalmazásról pontos tájékoztató az estat.afsz.hu webcímen vagy a www.afsz.hu internetes oldalon olvasható, ahonnan egy kattintással érhető el a rendszer.

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálatnál zökkenőmentes volt az online rendszer bevezetése. Bár még nem összesítették az adatokat, hogy május 11-től hány cég vette igénybe az online felületet, mindenesetre a szolgálatnál érdeklődő cégek nagy száma alapján már tudható, hogy pozitívan fogadták a vállalkozások a kezdeményezést, mivel jelentősen könnyít adminisztrációs terheiken.

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat tájékoztatása szerint "hagyományos" papíralapon 2009. januártól márciusig kettőszázhét foglalkoztató, összesen 15882 fő csoportos létszámleépítését jelentette be a szervezethez. Ez az érték háromszorosa a tavalyi év azonos időszakában mérteknek. A legtöbb munkavállalót a Közép- és a Nyugat Dunántúli régióból bocsátották el, régiónként több mint háromezret. A legkevesebb érintett munkavállaló az Észak-alföldi régióban van, alig több mint ezer fő. Érdekes módon, a bejelentett leépítések darabszáma a Közép-magyarországi régióban a legmagasabb márciusig, itt csaknem kettőezer-ötszáz főtől válhattak meg a cégek.

A statisztikák alapján az esetek nagyobb részében az elbocsájtások fő oka a külkereskedelmi és a belföldi kereslet csökkenése. Szerepet játszottak a munkahelyek elvesztésében a finanszírozási problémák és a szervezeti átalakulás is. A legtöbb létszámleépítés, összesen százharminckettő foglalkoztató részéről, a feldolgozóiparban történt. A pénzügyi közvetítés ágazatából harminckettő darab leépítési bejelentés érkezett, a szállítás és raktározás területéről pedig tizenkettő darabot jelentettek be a foglalkoztatók 2009. első negyedévében. Ehhez képest csekélynek tűnhet az építőipar és kereskedelem területéről bejelentett nyolc-nyolc darab csoportos létszámleépítés.

A csoportos leépítés költségei több feltétel együttes fennállásától függhetnek. Határozott időtartamú munkaviszonyban közös megegyezés, vagy rendkívüli felmondás esetén a jogviszony megszűnésének időpontjáig a dolgozót megilleti a munkabére. Ha egyéb módon szűnik meg a munkaviszony, és a határozott időre kötött szerződés egy éven belül jár le, akkor a hátralévő időre jutó átlagkeresetét is ki kell fizetni a munkavállalónak. Végkielégítés csak minimum három év határozatlan idejű jogviszony esetén jár, mértéke három év után a munkavállaló egyhavi átlagkeresetének összege. A felmondási idő csak a határozatlan idejű foglalkoztatásnál jöhet szóba, melynek hosszáról a Munka Törvénykönyve rendelkezik. Minimális időtartama harminc nap, az egy évet azonban nem haladhatja meg. Erre az időszakra a munkavállalót az átlagkeresete illeti meg. Tehát a felmondási időre járó átlagkeresettel és a végkielégítés összegével, illetve azok járulékaival biztosan számolnia kell a cégnek elbocsátás esetén. (Origo)

2009.05.35.