Logisztika
     Spedició, Fuvarozás
     eTudakozók
     Térszerkezet
     Kapcsolódó területek
     Közlekedés
     Információs társadal.
     Vállalat
     Minőségbiztosítás
     EU
     Egyéb

Kapcsolódó oldal:  CEE FUTURAIL 2014 Budapesten

2014. november 25-26-án első alkalommal került megrendezésre Budapesten a CEE FUTURAIL konferencia.

A közép-európai vasúti árufuvarozási ágazat meghatározó képviselőinek találkozóján azok a kérdések kerültek napirendre, amelyek megoldásával érdemben növelhető a vasúti árufuvarozás versenyképessége a közép-kelet-európai régióban. Az esemény a magyarországi reprezentatív szakmai érdekképviseleti szervezet, a HUNGRAIL Magyar Vasúti Egyesület szervezésében valósult meg. Házigazdái a GYSEV CARGO Zrt. és a Rail Cargo Hungaria Zrt. voltak, szakmai partnerei pedig a The Community of European Railway and Infrastructure Companies (CER) és az International Union of Railways (UIC). Az eseményen a szervezők elmondták: olyan sikeres konferenciát sikerült megvalósítani, amely újfajta együttműködést eredményezhet a régió szereplői között. Az esemény 2015-ben is megrendezésre kerül.

A konferencia házigazdája, a HUNGRAIL ügyvezető elnöke, dr. Mosóczi László elmondta: ebben a két napban olyan problémák kerültek napirendre a régió 10 országának legjelentősebb vasúti árufuvarozó vállalatainak tolmácsolásában, amelyek megoldására uniós szinten vár a szakma megoldást. A HUNGRAIL ehhez partnerséget ajánlott. Felvállalta, hogy CEE FUTURAIL szakmai tapasztalatait szerkesztett formában fogja eljuttatni a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium számára is, hogy a vasúti árufuvarozás legégetőbb kérdéseire szakmailag megalapozott válaszok születhessenek. Az eseményen szintén résztvevő CER és UIC szervezetektől kért segítséget az egységes álláspont képviseletéhez és az érdemi megoldások kereséséhez. Ennek egyik legfontosabb első állomása lehet az UIC igazgatójának, Jean-Pierre Loubinoux-nak a bejelentése: 2015. január 1-étől az UIC-n belül, igazgatói minőségben, a HUNGRAIL munkatársa, dr. Kopp Miklós fogja össze a közép-kelet-európai régiót érintő kérdéseket.

Dr. Becsey Zsolt, közlekedésért felelős helyettes államtitkár üdvözölte az újfajta kezdeményezést a régió vasúti szereplői között, az pedig külön megtiszteltetés a hazai közlekedési szakma számára, hogy mindez Budapesten valósulhatott meg. A kormányzati szándék - csakúgy, mint a vasutak közötti együttműködés - arra irányul, hogy célzott fejlesztésekkel a lényeges különbségek Kelet és Nyugat között idővel eltűnjenek és a kelet-közép európai vasúti piac hozzáadott értéket képviseljen az európai vasúti életben.

Oliver Onidi (a DG MOVE European Mobility Network igazgatója)

A szakember a CEE FUTURAIL 2014 nemzetközi fővédnökeként videó üzenetben köszöntötte a résztvevőket. Elmondta: az uniós jogszabálycsomagok újfajta együttműködésre késztetik a tagországokat. Időszerű volt már egy ilyen konferencia megszervezése, hiszen a vasútpolitika terén is változások várhatóak a jövőben, azok implementálására szakmai szempontok szerint is fel kell készülni. Nem mindegy, hogy milyen mennyiségű és minőségű áru halad át Európán; a helyes és jól irányzott fejlesztések egyértelműen szolgálhatják a vasúti árufuvarozási szektor versenyképességének növelését, nem utolsó sorban pedig költségmegtakarításokat is eredményezhetnek. Az árufuvarozási korridorok kapcsán beszélni kell arról, hogy a már jelenleg is működő struktúrák tekintetében mit lehet tenni a szolgáltatások integrálásáért, hogy a szektor miként használja ki a legoptimálisabban a finanszírozási lehetőségeket, hogy a korridorok működése miként segítheti a kontinens interoperábilis hálózatát. Lényeges, hogy a tagországok már előre egyeztetett szakmai projekteket valósítsanak meg, ezáltal a pénzügyi innovatív struktúra mellett, a tevékenységet támogató infrastruktúra is létrejöhet.Libor Lochman (a CER ügyvezető igazgatója)

Öröm látni a CEE FUTURAIL kereteiben megvalósuló kezdeményezést. Köszönte a résztvevőknek azt a nyíltságot, amellyel mindennapi problémáikat a közönség elé tárták, ebben az együttműködésben látja ugyanis annak a zálogát, hogy megvalósulhasson a "közös gondolkodás" a piaci résztvevők között és a hatékonyabb érdekképviselet is - uniós szinten. Érdemes megfigyelni az EU-15-ök és az újonnan csatlakozó közép-keleti országok közötti különbségeket; míg a minőség és a kapacitás szempontjából stabilizálódás, illetve némi emelkedés figyelhető meg a régi tagállamoknál (beruházások 35%-a a vasútra koncentrál), addig ugyanez a tendencia nem érvényes az újonnan csatlakozó államokra (mindösszesen 15% a vasút része a fejlesztésekből). Amíg a különbség ennyire jelentős marad, nem lehet minőségi szolgáltatást nyújtani nemzetközi viszonylatban és tovább nő a szakadék Nyugat és Kelet között. Égetőek az infrastrukturális fejlesztések is, nélkülük Kelet-Európa bekapcsolása Európa vasúti vérkeringésébe lehetetlen. A kontinens és Ázsia közt prognosztizált forgalomnövekedés ellátásához kapacitásnövelés is szükséges lenne, ebben a kérdésben pedig nem elhanyagolható az állam feladatköre sem. A szakember záró gondolatai közt kiemelte: Európában kell gondolkodni a vasút tekintetében is, az egységes működést segítő intézkedések és szabályzások, a kiszámítható feltételek nyomán 10-15 éven belül elérhető lenne a valóban határok nélküli, versenyképes európai vasút.

Az esemény házigazdái a CEE FUTURAIL 2014-ről

dr. Kovács Imre (a Rail Cargo Hungaria elnök-vezérigazgatója)

Elérkezett az idő, hogy végre mindenki nyíltan beszéljen a vasutat érintő kérdésekről, problémákról, így azokra közös megoldások születhetnek. A hatékonyságnövelés mellett kiemelkedően fontos az ügyfelek tekintetében egymás működési környezetének ismerete, így a vasúti árufuvarozást nehezítő tényezők könnyebben feltárhatóvá, ezáltal könnyebben megoldhatóvá válhatnak. A CEE FUTURAIL konferencia bebizonyította, hogy szükség van a vasutak erősebb nemzetközi képviseletére a közúti lobbival szemben, és ebben kizárólag az vezethet eredményre, ha Európa országai nem elszigetelve, hanem egymással karöltve vesznek részt benne. A szakember külön üdvözölte a CER és az UIC jelenlétét a konferencián, ami egyértelmű jelzése annak, hogy a jövőben a vasútvállalatok bevonása jelentősebb szerepet kap a brüsszeli érdekképviseletben.

Schöberl Péter (a GYSEV CARGO / RAABERBAHN CARGO ügyfélkapcsolati vezetője)

Fontos és összetett feladat a beruházásokkal kapcsolatban a vasút vonzóbbá tétele, ugyanis ezen a területen a megtérülés ideje jelentősen hosszabb és ez nem kedvez a tőke beáramlásának. Beszélni kell az infrastruktúra kérdéseiről is: összehangolásra lenne szükség az uniós támogatások felhasználásának tekintetében is. A nemzetközi vasúti lobbi erősítésének lehetőségét a szakember a lobbi jogászok bevonásában látja, így megvalósulhatna a vasúti szektor szereplőinek új alapokra helyezett együttműködése. Az azonban már most is látszik, hogy a vasúti árufuvarozói szakma keresi az együttműködési lehetőségeket, ami hosszú távon piaci fellendülést eredményezhet.
(logsped)

2014.11.26.