Logisztika
     Spedició, Fuvarozás
     eTudakozók
     Térszerkezet
     Kapcsolódó területek
     Közlekedés
     Információs társadal.
     Vállalat
     Minőségbiztosítás
     EU
     Egyéb

Árfolyamgát módosító javaslat

Kapcsolódó oldal:  Árfolyamgát módosító javaslat

A nemzetgazdasági miniszter benyújtotta a parlamentnek azt a törvényjavaslatot, amely módosítja a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésére vonatkozó szabályokat. Eszerint 2012 végéig lehetne kérni az árfolyamrögzítést - MTI információ.

A most benyújtott javaslat a kormány és a Magyar Bankszövetség 2011. december 15-én kötött megállapodásának megfelelően módosítja a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítéséről szóló törvényt. Eszerint az ügyfelek 2012 végéig kezdeményezhetik az árfolyamgát új rendszerébe történő belépést a devizakölcsönt folyósító hitelintézetnél. Az árfolyamgát lehetőségét a lakóingatlanra kötött pénzügyi lízingszerződéssel rendelkezők is igénybe vehetik

Az árfolyamrögzítésre 60 hónapig, de legfeljebb 2017 júniusáig lesz lehetőség. A törvényjavaslat lehetőséget biztosít arra, hogy 3 év elteltével az ügyfél kezdeményezze az árfolyamrögzítés megszüntetését.

Társasház


A pénzügyi intézmények a svájci frank esetében 180 forint/svájci frank, az euró esetén 250 forint/euró, a japán jen esetében pedig 2,5 forint/jen árfolyamot alkalmaznak a rögzített árfolyam időszakában.

A devizakölcsön havi törlesztőrészletének árfolyamgát feletti részéből a kamatrészt elengedik, a hiteladósnak csak a tőkerészt kell majd megfizetnie a gyűjtőszámlahitelre vonatkozó szabályok szerint. Egy meghatározott legmagasabb árfolyamszint (svájci frank esetén 270 forint/svájci frank, euró esetén 340 forint/euró, japán jen esetén 3,3 forint/jen) felett a törlesztőrészlet legmagasabb árfolyamot meghaladó részét az állam fizeti ki.

Az kezdeményezheti az árfolyamgát rendszerbe belépést, aki legkésőbb a gyűjtőszámlahitel első folyósításáig megfelel a következő feltételeknek: devizakölcsönből származó fizetési késedelme nem haladja meg a 90 napot; nem áll fizetéskönnyítő program (a futamidő meghosszabbítása nem számít annak) hatálya alatt, illetve az ilyen programban való részvételét legkésőbb a rögzített árfolyam alkalmazási időszak kezdő időpontjára megszünteti.

További feltétel, hogy a fedezetül szolgáló lakóingatlan forgalmi értéke a fedezetként történő elfogadáskor nem haladta meg a 30 millió forintot, illetve pénzügyi lízingszerződés esetén a lízingszerződés megkötésekor a lakóingatlan vételára a 30 millió forintot, továbbá nem áll fenn 90 napot meghaladó késedelem a zálogjog által biztosított egyik követelés esetében sem, s végrehajtás sincs folyamatban a devizakölcsön fedezetéül szolgáló ingatlanra.

A pénzügyi intézmények a javaslat szerint kötelesek mindent megtenni annak érdekében, hogy a hiánytalan kérelem átvételétől számított 60 napon belül megkössék a hitelkeret-szerződést. A már megkötött gyűjtőszámlahitel-szerződéseket az új szabályoknak való megfelelés érdekében egyoldalúan módosítani fogják, kivéve, ha a hiteladós ehhez írásban nem járul hozzá.

A közszférában dolgozók kérelmét soron kívül bírálják el. A törvényjavaslat szerint a közszférában dolgozók a gyűjtőszámlahitelre felszámított ügyleti kamat megfizetéséhez kamattámogatást vehetnek igénybe, amelynek részletes szabályait kormányrendelet fogja meghatározni.

A közszférában dolgozók emellett vissza nem térítendő támogatást kapnak, ha 2011. december 30-ig a hitelezőnél, valamint a munkáltatónál bejelentették végtörlesztési szándékukat, de azt nem tudták teljesíteni, és helyette az árfolyamrögzítést választják. A támogatás 2012. február 1-jétől a gyűjtőszámlahitelre vonatkozó keretszerződés megkötéséig, de legkésőbb 2012. július 1-jéig tartó időszakra eső, a rögzített árfolyamot meghaladó törlesztési kötelezettséggel egyezik meg. A támogatások adómentesek.

A törvényjavaslat egyértelművé teszi, hogy a gyűjtőszámlahitel-konstrukcióba bevont, eredetileg lakáscélú devizakölcsön változatlanul kiváltható/betörleszthető lakástakarék-szerződésből.

A törvény elfogadása esetén 2012. április 1-jén lép hatályba. logsped)

2012.02.12.