Logisztika
     Spedició, Fuvarozás
     eTudakozók
     Térszerkezet
     Kapcsolódó területek
     Közlekedés
     Információs társadal.
     Vállalat
     Minőségbiztosítás
     EU
     Egyéb

Állami vagyon

Kapcsolódó oldal:  Állami vagyon - ahogy az Állami Számvevőszék látja

Szegedi Fuvaroztatók Klubjának szeptemberi összejövetelén, Bihary Zsigmond Állami Számvevőszék főigazgatója "Állami vagyon - ahogy az Állami Számvevőszék látja" címmel tartott előadást.

Jerney Zoltán, Szegedi Fuvaroztatók Klubjának elnökének megnyitója után, Bihary Zsigmond Állami Számvevőszék főigazgatója "Állami vagyon - ahogy az Állami Számvevőszék látja" címmel tartott előadást.

Bihary Zsigmond Állami Számvevőszék


Jerney Zoltán


Bihary Zsigmond Állami Számvevőszék főigazgatója ismertette az Állami Számvevőszék megállapitásait, majd válaszolt a résztvevők kérdéseire.

Kiemelt vagyonkezelési megállapítások

- Nem volt a Kormány által elfogadott vagyongazdálkodási stratégia;
- Az ingatlanértékesítések során nem érvényesült az átlátható pályáztatási rendszer. pl.:a moszkvai - - - Magyar Kereskedelmi Képviselet ingatlanának értékesítése során;
- Az NFA-ra vonatkozó törvényi szabályozás nem volt egyértelmű, részlegesen teljesültek a termőföld hasznosítási tervben előírtak, az értékesítési egységek értékbecslései nem készültek el. pl.: a sukorói földterület cseréje a pilisi/albertirsai ingatlanra;
- A társasági portfólió vagyonkezelése nem felet meg a Vtv. általános céljainak. pl.: (Bábolna Nemzeti Ménesbirtok működtetése, a Kerteskői Gazdaság értékesítése, a Tisza Volán BUSZPORT beruházása, a MÁV, Magyar Posta székház értékesítése).
(logsped)

2009.09.23.