LogSped
  LogSped LOGISZTIKA, SZÁLLÍTMÁNYOZÁS és FUVAROZÁS

     Archívum
     Blog      RSS
    Képgaléria
    Elérhetőség

FŐOLDAL
     Logisztika
    Logisztika
    Agrárlogisztika
    Inverzlogisztika
    Raktározás
    Anyagmozgatás,
    Csomagolás
    Logisztikai Szolgáltató  
    Központok
    Ipari Parkok
     Spedició, Fuvarozás
    Szállítmányozás  
    Szállítás, Fuvarozás
    Kombinált fuvarozás
    Expressz fuvarozás
    Fuvarbörze
    Fuvarbörze kínálat
    Közúti Érdekképviselet
     eTudakozók
    eFuvarinfo
    eSzolgáltatás
     Térszerkezet
    Régiók
    Kistérségek
    Önkormányzatok
     Kapcsolódó területek
    Ingatlan
    Pályázat
    Biztosítás
    Vám
    GPS
     Közlekedés
    Vasút
    Vasúti járművek
    Közút
    Hajózás
    Repülés
     Információs
         társadalom
    Információs társadalom
    eÜgyintézés
     Vállalat
    Vállalatirányítás
    Virtuális Vállalat
    PR
    Marketing
    Reklám
    Call Center, CRM
    eKereskedelem
    Kereskedelmi hálózat
    Franchise
    Piacterek
    Állás
    Távmunka
    Oktatás
     Minőségbiztosítás
    Minőségbiztosítás
    ISO 9000
    QS 9000
    ISO 14000
    TQM
    HACCP
    CMM
    TÜV
     EU
    Európai unió
     Egyéb
      Linkgyűjtemény menü
      Rendezvények
      Oldaltérkép

Az új reklámtörvényt módosították

Kapcsolódó oldal:
  


Az új reklámtörvényt módosították

Kivették az új reklámtörvény direkt marketing lehetőségeit rendező szabályokból a hozzájáruló nyilatkozat kötelező elemei közül a lakcímet, mely így egy jóval életszerűbb szabályozást eredményez. Egyúttal változtattak egy tilalmazott kereskedelmi gyakorlat megfogalmazásán is.

Közép Európai Média Csoport, az Origo Zrt. és a Sanoma Budapest a Magyar Reklámszövetség támogatásával a jogalkotókhoz fordult az időközben már teljes egészében hatályba lépett reklámtörvény legéletszerűtlenebb rendelkezéseinek módosítása ügyében. Az alapos szakmai érveléssel alátámasztott kérés több egyeztetést követően meghallgatásra talált, így a múlt héten az Országgyűlés elfogadta azt a törvényjavaslatot, ami sok egyéb mellett a reklámtörvény két bekezdését is módosítja.

"Nagyon örülünk a változtatásoknak. Így sem optimális a helyzet, de jóval szakmabarátabb - és nem utolsósorban életszerűbb - mint az új reklámtörvény volt alapból. Ehhez szükség volt az ügyet kezelő minisztériumok - az NFGM és az IRM - rugalmasságára és mindenekelőtt a szakmai összefogásra - mondta el dr. Markovich Réka, a Magyar Reklámszövetség főtitkára. A törvényt pénteken kihirdették, nagy része július 1-től hatályos, az alábbi rendelkezés azonban már a kihirdetéssel hatályba lépett. A lakcím nélküli hozzájárulási nyilatkozatra vonatkozó új szabály így hangzik:

Grt. 6. § (1) Ha külön törvény eltérően nem rendelkezik, reklám természetes személynek mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével (a továbbiakban: közvetlen üzletszerzés), így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján - a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.

(2) Hozzájáruló nyilatkozat bármely olyan módon tehető, amely tartalmazza a nyilatkozó nevét, illetve - amennyiben a reklám, amelyre a hozzájárulás vonatkozik, csak meghatározott életkorú személyek számára közölhető - születési helyét és idejét, továbbá azoknak a személyes adatoknak a körét, amelyek kezeléséhez a nyilatkozó hozzájárul, valamint a hozzájárulás önkéntes és a megfelelő tájékoztatás birtokában történő kifejezését.

Ezenkívül módosult a bizonyos esetekben (hozzájárulás hiányában is küldhető címzett reklámküldeményeknél) kötelezően mellékelendő, lemondást lehetővé tevő válaszlevél kiküldésének szabálya is: az új rendelkezés alapján egyazon reklámozó és egyazon címzett esetében csak egyszer, a 2009. október 1-jét követő első alkalommal kell ezt megtenni. A direkt marketing tevékenységet folytató vállalkozásoknak eredeti formájában mérhetetlen plusz költséget okozó és értelmében erősen megkérdőjelezhető szabályozás így most már konvergál az életszerűhöz. Az új szabály így hangzik:

6.§ (7) Az (1), illetve a (4) bekezdésben meghatározott módon közölt reklámhoz kapcsolódóan egyértelműen és szembetűnően tájékoztatni kell a címzettet arról a címről és egyéb elérhetőségről, ahol az ilyen reklámok részére történő közléséhez való hozzájáruló nyilatkozatának visszavonása, illetve a reklám küldésének megtiltása iránti igényét bejelentheti, továbbá - a (4) bekezdés szerinti esetben - ebből a célból az ugyanazon reklámozó érdekében ugyanazon címzett részére 2009. október 1-jét követően első alkalommal küldött reklámküldeménynek tartalmaznia kell a lemondást lehetővé tevő, postai úton címzett, térítésmentesen feladható és könyvelt küldeményként, igazolható módon kézbesített válaszlevelet.

Egyúttal módosították a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) mellékletében szereplő automatikusan tisztességtelennek minősülő tényállások egyikét. A 28. pont a reklámozott áru megvételére való közvetlen felszólítást szabályozza és eddig kiskorúak (0-18 év) tekintetében rendelte ezt tilosnak, most már azonban csak gyermekkorúakat (0-14 év) említ. Az új tilos tényállás így hangzik:

Fttv. Melléklet 28.

Reklámban gyermekkorúak közvetlen felszólítása a reklámozott áru megvételére, illetve igénybevételére vagy arra, hogy győzzék meg szüleiket vagy más felnőttet, hogy vásárolja meg számukra a reklámozott árut. (MRSZ)

További információk:

MK 18165.oldal  
2009.07.08.
  Hírlevél kérés