FŐOLDAL
     Logisztika
    Logisztika
    Agrárlogisztika
    Inverzlogisztika
    Raktározás
    Anyagmozgatás,
    Csomagolás
    Logisztikai Szolgáltató  
    Központok
    Ipari Parkok
     Spedició, Fuvarozás
    Szállítmányozás  
    Szállítás, Fuvarozás
    Kombinált fuvarozás
    Expressz fuvarozás
    Fuvarbörze
    Fuvarbörze kínálat
    Közúti Érdekképviselet
     eTudakozók
    eFuvarinfo
    eSzolgáltatás
     Térszerkezet
    Régiók
    Kistérségek
    Önkormányzatok
     Kapcsolódó területek
    Ingatlan
    Pályázat
    Biztosítás
    Vám
    GPS
     Közlekedés
    Vasút
    Vasúti járművek
    Közút
    Hajózás
    Repülés
     Információs
         társadalom
    Információs társadalom
    eÜgyintézés
     Vállalat
    Vállalatirányítás
    Virtuális Vállalat
    PR
    Marketing
    Reklám
    Call Center, CRM
    eKereskedelem
    Kereskedelmi hálózat
    Franchise
    Piacterek
    Állás
    Távmunka
    Oktatás
     Minőségbiztosítás
    Minőségbiztosítás
    ISO 9000
    QS 9000
    ISO 14000
    TQM
    HACCP
    CMM
    TÜV
     EU
    Európai unió
     Egyéb
      Linkgyűjtemény menü
      Rendezvények
      Oldaltérkép

Kölcsönzött dolgozók is felmondási tilalom alatt állnak

Kapcsolódó oldal:
  


Kölcsönzött dolgozók is felmondási tilalom alatt állnak

Az Alkotmánybíróság döntése nyomán júniustól munkaerő-kölcsönzésnél is figyelembe kell venni az általános felmondási tilalmakat. Így - a korábbiakkal ellentétben - kölcsönzött dolgozó sem bocsátható el táppénzének, vagy gyesének ideje alatt.

A kölcsönzés keretében alkalmazott munkavállalók esetében a Munka Törvénykönyve eddig nem korlátozta, illetve tiltotta meg a munkaviszony megszüntetését, az általános szabályok szerinti felmondási védelem időszakában. Más volt tehát a mérce a kölcsönzött és más a "közvetlenül" foglalkoztatott dolgozókkal esetén. A munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos különböző törvényi előírások alkotmányossági felülvizsgálatát több indítványozó kezdeményezte. Ezek között szerepelt a felmondási tilalmakkal és védelemmel kapcsolatos különbségtétel felszámolására vonatkozó kérelem is.

Gyesen vagy gyeden lévő dolgozót nem bocsáthat el a munkáltató

A legmagasabb bírói fórum rámutatott arra, hogy a felmondási tilalom a munkáltatói rendes felmondás korlátjaként érvényesül a határozatlan időre szóló, azaz hosszabb távra tervezett munkaviszony esetén. A dolgozó munkavégzésre való képtelensége egészségi állapotához, a gyermekvállaláshoz, illetve a gyerekeivel, vagy más közeli hozzátartozójával szemben fennálló gondozási, ápolási, nevelési kötelezettségeihez kapcsolódik. A Munka Törvénykönyve szerint a munkáltató nem szüntetheti meg rendes felmondással munkaviszonyát egyebek között a keresőképtelenség (táppénz) ideje alatt, a közeli hozzátartozó otthoni ápolása vagy gondozása céljából kapott fizetés nélküli szabadság, a mesterséges megtermékenyítéssel, meddőséggel összefüggő kezelések, és a gyed, a gyes folyósításának az ideje alatt sem. Ez azt jelenti, hogy ilyenkor akkor sem lehet a munkavállalóval a rendes felmondást közölni, ha az esetleg későbbi időpontra szólna. Sajnos még mindig nem köztudomású, hogy ezek a tilalmak kizárólag a munkáltatói rendes felmondásra vonatkoznak, azaz a próbaidő alatt a táppénzen lévő dolgozót is el lehet küldeni azonnali hatállyal, vagy rendkívüli felmondással, illetve közös megegyezéssel is, (persze maga a dolgozó is felmondhat). Törvényi tiltás alatt egyedül a munkáltatói rendes felmondás áll.

Mindenkinek azonos védelem jár

A törvényhozó a munkáltató szabad felmondási jogának korlátozásával a munkavállalók sérülékeny, fokozott kiszolgáltatottságot jelentő helyzetét, állapotát ismerte el, és részesítette fokozott védelemben - emelte ki az Alkotmánybíróság. Megállapították, hogy ilyen élethelyzetek-állapotok a kölcsönzésnél ugyanúgy jelentkezhetnek, mint általában. Éppen ezért a törvény a munkavégzésben való akadályoztatás okainak és potenciális következményeinek egyformán kitett munkavállalók között alkalmazott különbségtételt azáltal, hogy a korábbi előírások szerint a felmondási tilalmakat a kölcsönzés keretében foglalkoztatottak esetében nem kellett alkalmazni. Ezzel az állapotuk miatt azonosan sérülékeny, munkaerő-piaci pozíciójukat és elhelyezkedési esélyeiket illetően azonos okok miatt kiszolgáltatott helyzetben lévő munkavállalók között tett alkotmányosan indokolhatatlan különbséget - állítja a taláros testület.

Alkotmányellenes volt a kölcsönzött dolgozók hátrányos megkülönböztetése

Könnyen előfordulhatott tehát, hogy a beteg, vagy gyesen lévő kölcsönzött munkavállalót simán az utcára tették, azzal az egyébként törvényes indokkal, hogy a kölcsönbeadó harminc napon belül nem tudta biztosítani a megfelelő foglalkoztatást, vagy a munkaviszony megszüntetésére a kölcsönbeadó működésével összefüggő okból került sor.
Az Alkotmánybíróság szerint a többletvédelem kizárását nem támasztotta alá a kölcsönzéses foglalkoztatás időszakos jellege és a megkülönböztetésre ésszerű indokot sem találtak. Megállapították, hogy alkotmányellenes diszkriminációról van szó, ezért megsemmisítették a különbségtételt kimondó szabályt.

Szigorú volt a Legfelsőbb Bíróság is

A táppénz alatti felmondás kérdésében a Legfelsőbb Bíróság is szigorú álláspontra helyezkedett, már akkor is, amikor a most tárgyalt tilalom a kölcsönzésre még nem terjedt ki. A Munka Törvénykönyve jelenlegi is élő szabálya szerint ugyanis a kölcsönbeadó akkor szüntetheti meg a munkaviszonyt felmondással, ha a munkavállaló nem végzi megfelelően munkáját, vagy alkalmatlan munkaköri feladatainak ellátására, továbbá, ha a kölcsönbeadó harminc napon belül nem tudta biztosítani a munkavállaló megfelelő foglalkoztatását, vagy a megszüntetésre a kölcsönbeadó működésével összefüggő okból kerül sor.

Konkrét ügyekben eljárva rámutattak, hogy amennyiben a dolgozó betegség miatt nem végez munkát, úgy a munkavégzés hiányára nem alapítható a felmondás, munkaerő-kölcsönzés esetén sem. A keresőképtelenség egyébként a munkaköri feladatok ellátására való alkalmatlanságot sem alapozza meg, tehát táppénz alatt alkalmatlanságra hivatkozással sem lehetett felmondani. Ellenben, ha a kölcsönadó arra hivatkozott, hogy harminc napon belül nem tudta biztosítani a megfelelő foglalkoztatást, vagy a munkaviszony megszüntetésére a működésével összefüggő okból került sor, akkor júniusig a táppénz alatt közölt felmondása is érvényes volt. Az Alkotmánybírósági döntés nyomán azonban jelentősen megváltozott a helyzet. (origo)

2009.08.28.
  Hírlevél kérés